Engelsk-ungarsk oversættelse af "other things"

EN

"other things" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "other things" i kontekst.

Lignende oversættelser "other things" på ungarsk

other substantiv
other adjektiv
other adverbium
thing substantiv
Hungarian

Eksempelsætninger "other things" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut it explains other things -- the reason why he couldn't come up with an alibi.
De megmagyaráz más dolgokat, például hogy miért nem tudott alibit bizonyítani.
EnglishThis is the result of nation-destroying liberal thinking, among other things.
Ez többek között a nemzetromboló liberális gondolkodás eredményeként jött létre.
EnglishAnd maybe they were all in the right, and it was time to think of other things.
Talán valamennyiüknek igazuk volt, mert elérkezett az idő, hogy másra is gondoljon.
EnglishHe pictured this because if he didn't, he would picture too many other things.
Azért képzelte ezt, mert ha nem teszi, túl sok más dolog jutott volna eszébe.
EnglishYet these very documents talk about a European semester, among other things.
Maguk e dokumentumok viszont - többek között - egy európai szemeszterről szólnak.
EnglishThe Treaty stipulates, among other things, that reasonable prices must be ensured.
A szerződés - egyebek között - azt írja elő, hogy az árakat biztosítani kell.
EnglishIt was this buoyant charm among other things which kept him perpetually in demand.
Többek között éppen ez a könnyed csáberő az, ami még mindig ilyen kívánatossá teszi.
EnglishIk now I sounded crazy the other day, but things are getting weird out here.
Tudom, őrültségnek hangzott, amit mondtam, de egyre különösebbek itt a dolgok.
EnglishIt's a good idea, but some other things have to happen first, Brightling replied.
Remek ötlet, csak előtte még néhány más dolognak kell történnie - felelte Brightling.
EnglishHowever, a number of other things need to be applied before the Stability Pact.
Ugyanakkor még számos egyéb dolgot is alkalmazni kell még a Stabilitási Paktum előtt.
EnglishWhatever had been fixed to the hull must also have been fixed to other things.
Ami a burkolathoz volt rögzítve, azt bizonyára valami máshoz is rögzítették.
EnglishSo many other things astonished me; so many other things filled me with agony or joy.
Annyi minden más volt, ami megdöbbentsen, ami örömmel vagy szenvedéssel töltsön el.
EnglishAmongst other things, we must ensure that toys do not contain carcinogens.
Többek között biztosítanunk kell, hogy a játékok ne tartalmazzanak karcinogéneket.
EnglishHe do other things, too, yes, but when man need bullet, Strokov deliver bullet, yes?
Más dolgokat is csinál, de mikor valakinek golyó kell, Sztrokov célba juttatja, igen?
EnglishThe other things we ask of the Commission is not to tolerate lies and deception.
A másik dolog, amit a Bizottságtól kérünk, hogy ne tűrje a hazugságot és a félrevezetést.
EnglishMichael said, Harker and these... these other things Victor has madethey're demonic.
Harker, és ezek a... ezek a lények, amelyeket Victor teremtett... démoniak.
EnglishWe are become Middle Men, of the Twilight, but with memory of other things.
Közbülső emberekké lettünk, az Alkony népévé, amely még másra is emlékszik.
EnglishIf we worry too much about some things, we end by not worrying about other things.
Ha túl sokat aggódunk egyvalami miatt, akkor a többivel nem fogunk tudni eleget törődni.
EnglishRita had other things on her mind than weeping for somebody who'd been mean to Deirdre.
Jobb dolga is volt, mint hogy olyasvalakit sirasson, aki bántotta Deirdre-et.
EnglishPersonally I would rather buy shoes, but others do other things for their kicks.
Személy szerint én inkább cipőt veszek, de másoknak más a szenvedélye.

Andre ord i vores ordbog

English
  • other things

Mere i den dansk-tyske ordbog.