Engelsk-ungarsk oversættelse af "other way around"

EN

"other way around" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "other way around" i kontekst.

Lignende oversættelser "other way around" på ungarsk

other substantiv
other adjektiv
other adverbium
way substantiv
around adverbium
around præposition
Hungarian

Eksempelsætninger "other way around" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLegend has the Templars inspired by the Cathars, but it's really the other way around.
templomosokat a katarok inspirálták, pedig éppenhogy ők inspirálták a katarokat.
EnglishOr let us put that the other way around: pluralism guarantees competitiveness.
Vagy fordítsuk meg a dolgot: a pluralizmus biztosítja a versenyképességet.
EnglishI thought Richard manipulated you, but it was the other way around.
Azt hittem, hogy Richard befolyásolt téged, de talán volt egy másik lehetőség is.
English'Sparhawk,' Ulath said with a pained look, 'in this situation, it's the other way around.
Sparhawk nézett rá Ulath fájdalmas pillantással , ebben a helyzetben ez nem fog működni.
EnglishIn fact it was the other way around; I was losing him to the pure world.
Valójában fordítva történt: én vesztettem el őt a tiszta világban.
EnglishThat is what bears witness to linguistic diversity, not the other way around.
Ez tanúskodik a nyelvi sokféleségről, nem pedig fordítva.
EnglishHere it had always been, and still remained, the other way around.
Előbbi inkább csak védte az utóbbit (jó pénzért), de egyben annak ellenőrzése alatt is állt.
EnglishSocial progress is a prerequisite for ending the economic crisis, not the other way around.
A szociális előrelépés a gazdasági válságból történő kilábalás előfeltétele, nem pedig fordítva.
EnglishParties are simply the instruments of democracy and not the other way around.
A pártok pusztán a demokrácia eszközei, és nem fordítva.
EnglishIt is we who are supposed to be putting their will into action, not the other way around.
Nekünk kellene az ő akaratukat véghez vinni, és nem fordítva.
English`He will tell you it's the other way around,' said the old woman.
Õ azt fogja mondani, hogy nem így van ez folytatta az öregasszony.
EnglishShe smiled back and said, So the King begs of a subject, rather than the other way around?
- Szóval a király kérleli az alattvalóját, és nem fordítva?
EnglishHe knew quite well that the truth was the other way around, but it made no difference to him just then.
Jól tudta, hogy az igazság éppen fordítva van, de ebben a pillanatban nem törődött vele.
EnglishSaul's insistence that he call Eliot, not the other way around, was unexpected but not disastrous.
Az, hogy Saul akarta visszahívni őt, és nem fordítva, váratlan, de nem kétségbeejtő fejlemény.
EnglishWas it the cause of the Dust current, or was it the other way around?
Az a valami váltotta ki a Por áramlását, vagy megfordítva?
EnglishAs for the other way around, a human male would bring about an insignificant hemorrhage in a female Taltos.
Viszont az emberek hímjei csupán jelentéktelen vérzést idéztek elő a nőstény táltosoknál.
EnglishHe was apparently as startled to see Marty as the other way around.
Látszólag nem tudta, megijedjen-e Marty-tól vagy sem.
EnglishThey'd like it just as much the other way around, you know, he said.
Ha fordítva volna, éppennyire élveznék magyarázta.
EnglishIt's the other way around, and time you realized it!
Ennek pont az ellenkezője igaz, és ideje, hogy tudomásul vegye!
EnglishIn conclusion, I will say that it is the diversity of culture that makes it rich and not the other way around.
Összefoglalásul annyit mondok, hogy a kultúrát sokszínűsége teszi gazdaggá, nem pedig fordítva.

Andre ord i vores ordbog

English
  • other way around

Søg efter flere ord i den tysk-danske ordbog.