Engelsk-ungarsk oversættelse af "to plead"

EN

"to plead" ungarsk oversættelse

EN to plead
volume_up
[pleaded|pleaded] {verbum}

Eksempelsætninger "to plead" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHe continued to shriek and plead, but his words had become inarticulate babble.
Ordított, könyörgött tovább, de szavai most már tagolatlanul mosódtak egymásba.
EnglishYes, I plead love in the matter of what I've done in creating Merrick a vampire.
Igen, a szeretetre hivatkozom, ha magyarázni kell, miért tettem Merricket vámpírrá.
EnglishI would plead with him shamelessly, and rub his nose in my Doctor of Mixology degree.
Szégyentelenül könyörögnék neki, és az orra elé tartanám a bármixeri diplomámat.
EnglishIt began to plead wordlessly, but she had no pity for such a monstrosity.
Szótlanul könyörögni kezdett, de Hart nem kegyelmezett egy ilyen szörnyetegnek.
EnglishHe had to plead Ren He-Ping's case as well this day, and it wouldn't be easy.
Még Zsen Ho-ping ügyében is szót kellett emelnie, és az sem ígérkezett sétagaloppnak.
EnglishI would plead for three concrete European relief efforts for Iraqi Christians.
Három, iraki keresztényeknek szánt konkrét európai segélyakció érdekében emelnék szót.
EnglishLancelet, she said, leaning forward to plead with him, never blame yourself.
- Lancelet - hajolt közelebb a férfihoz könyörögve Morgaine -, sose hibáztasd magadat.
EnglishIt does not occur to the average Seraph to plead for mercy for mankind.
Egy átlagos szeráfnak sose jutna eszébe, hogy irgalomért esdekeljen az emberiségnek.
EnglishShe had had to plead very hard before she had managed to extort that promise from Mr Erskine.
Nagyon meg kellett küzdenie az ígéretért, amit végül kicsikart Mr. Erskine-ből.
EnglishEvery week for nearly a month after that, he went before the council to plead his cause.
Ezután majdnem egy hónapon át hetente megjelent a tanács előtt, vitatkozott és érvelt.
EnglishThe PD'll plead no contest and throw the kid on the mercy of the court.
A kirendelt védő be fogja dobni a törülközőt, a gyerek a bíróság kegyelmére lesz bízva.
EnglishBark at thieves, plead the cause of the rich, send men of heart to the guillotine, that is your work!
Ugasd meg a tolvajokat, szónokolj a gazdagok védelmében, üttesd le a bátrak fejét.
EnglishPRAISE GOD AND PLEAD SWEET JESUS WE BE IN TIME -- WE'RE COMING!
DICSÉRTESSÉK AZ ÚR NEVE, ÉS ADJA AZ ÉDES JÉZUS, HOGY IDEJÉBEN ÉRKEZZÜNK DE JÖVÜNK MÁN!
EnglishShe did not beg or plead, but the desperation is mirrored in her eyes.
Nem könyörgött, nem kérlelt, de a kétségbeesés ott ült a szemében.
EnglishHe instructs them to approach the bench one at a time, where they plead their cases in muted voices.
Egyenként a pulpitushoz inti őket, ahol fojtott hangon előadják kérelmüket.
EnglishShe was in here a month ago to plead her case for upgrading her side of the house.
Egy hónappal ezelőtt járt itt, hogy előterjessze az ügyét, miszerint emeljük meg az igazgatósága keretét.
EnglishI will tell Him that you have been good children to your father, and plead your cause with God!
Könyörögni fog értetek Istenhez, szószólótok lesz, azt mondja majd, hogy jó leányai voltatok.
EnglishFinally, as the Gnome continued to plead, the thief burst out laughing.
A gnóm tovább rimánkodott, és a tolvaj végül elnevette magát.
EnglishThere are three areas for amendment which I would plead in favour of.
Három olyan terület van, ahol további javításra szólítanék fel.
EnglishYou can't plead guilty of murder in the first degree.
Miért ismerte volna be az előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságot?