EN pocket
volume_up
{substantiv}

pocket
volume_up
zseb {substantiv}
The stranger produced a torch from his pocket, switched it on and handed it to me.
Az idegen elővett egy zseb lámpát a zsebéből, bekapcsolta, és átnyújtotta nekem.
Behind him was the pocket armageddon he had unleashed; ahead of him he could see nothing but darkness.
Mögötte a zseb-Armageddon tombolt, amit ő szabadított el; előtte semmi sem látszott, csak a sötétség.
The name Fred was sewn into the jacket above the pocket.
A köpenyre, a zseb fölé, a Fred név volt odavarrva.

Synonymer (engelsk) for "pocket":

pocket

Eksempelsætninger "pocket" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFeeling in the pocket of his coat, he drew out a folded up piece of dirty paper.
Kabátja zsebében kutatva, egy összehajtogatott, piszkos papírdarabot húzott elő.
EnglishEddie Mars smiled faintly, then nodded and reached into his inner breast pocket.
Eddie Mars halványan elmosolyodott, aztán bólintott, és benyúlt a mellső zsebébe.
Englishsaid he, taking the letter from his pocket.
- Milyen jó hírt lehetne várni? - kérdezte az apja, előhúzva zsebéből a levelet.
EnglishFrom his pocket he drew a plain envelope with one word written across the front.
- Emlékszik, ígérte, hogy egy apró csínyt megtesz a kedvemért, ugye, dr. Frankel?
EnglishSarles grinned a curious mindless grin and tucked the pearl back into his pocket.
Sarles arcán furcsa, buta vigyor jelent meg, és a gyöngyöt visszatette a zsebébe.
EnglishI pulled the drapes over the broken pane and took Carmen's gun out of my pocket.
A törött üveglap elé húztam a függönyt, és kivettem a zsebemből Carmen revolverét.
EnglishHe divided it in quarters, and placed a folded wad in each pocket of his jeans.
Aztán négy részre osztotta, és kisebbre hajtogatva elhelyezte farmerja zsebeiben.
EnglishWhatever about, she had thought, but she took the card and put it in her pocket.
Ugyan miről, gondolta Rita, de azért elvette a névjegyet, és a zsebébe csúsztatta.
EnglishSir, do you have a folding ruler in your pocket or are you just happy to see me?
Uram, az ott egy kalapács nyele a zsebében, vagy csak örül, hogy engem láthat?
EnglishIn lordly style Gordon shot the coins into his pocket without even counting them.
Gordon előkelően zsebre süllyesztette az aprót, anélkül hogy megszámolta volna.
EnglishI got the pipe out of my pocket and went over to fill it at the can of tobacco.
Kivettem a zsebemből a pipámat, és odamentem, hogy megtöltsem a dohányosdobozból.
EnglishRising, Poirot took a cigarette-case from his pocket and extracted a cigarette.
Poirot fölállt, előhúzta a cigarettatárcáját, és kivett belőle egy cigarettát.
EnglishI dropped the pistol into a bathrobe pocket and pushed Dorothy down in her chair.
Beleejtettem a pisztolyt a fürdőköpenyem zsebébe, s lenyomtam Dorothyt egy székre.
EnglishIn his left front pants pocket he had $2,000 cash, given to him by FinnYarber.
A bal elülső nadrágzsebében kétezer dollár lapult, amit Finn Yarber adott neki.
EnglishNorris gave the Polaroid to Clut and got his notebook out of his back pocket.
Norris továbbadta a Polaroidot Clutnak, és farzsebéből előhúzta a jegyzőkönyvet.
EnglishFoyle opened another pocket in his battle coveralls and got to work on Forrest.
Foyle kinyitotta harci overalljának egy másik zsebét, és nekiesett Forrestnek.
EnglishIf I pass the bar exam, get just a little money in my pocket, I'm otitta here.
Ha átmegyek az ügyvédi vizsgán, összeszedek egy kis pénzt, és már itt sem vagyok.
EnglishEach of her men removed a similar device from a pocket and began to turn its parts.
A két férfi is elővette a maga pálcáját, és ők is a megfelelő állásba forgatták.
EnglishHe shrugged and smiled and I put the coin in my pocket and said goodnight to him.
Vállat vont és mosolygott, én zsebre dugtam az érmét, és jó éjt kívántam neki.
EnglishI lost them, answered Pinocchio, but he told a lie, for he had them in his pocket.
- Elvesztettem - füllentette Pinokkió; a négy arany ugyanis ott lapult a zsebében.