Engelsk-ungarsk oversættelse af "to pray"

EN

"to pray" ungarsk oversættelse

EN to pray
volume_up
[prayed|prayed] {verbum}

to pray (også: to worship)
For if I pray in a tongue, my spirit prayeth: but my understanding is without fruit.
Ha ugyanis elragadtatásban imádkozom, lelkem ugyan imádkozik, de tudatom nem kapcsolódik bele.
She remembered what D'Amour had said when she'd told him she didn't pray.
Tesla visszaemlékezett rá, mit felelt D'Amour, amikor elmondta neki, hogy nem imádkozik.
Hogy imádkozik valakiért? kérdezte.
to pray (også: to ask, to charge, to demand, to desire)
volume_up
kér {vb.}
I had hoped to get out of prison without his asking me to pray with him one last time.
Azt reméltem, úgy szabadulhatok a börtönből, hogy nem kér meg, utoljára imádkozzam vele.
vkit vminek a megtételére kér
vkit vminek a megtételére kér
to pray

Eksempelsætninger "to pray" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishGo in now, said one woman, and ask to pray in the very sanctuary of Our Mother.
Menj biztatott az egyik asszony-, és kérd, hogy imádkozhass Anyánk szentélyében.
EnglishAnd therefore he that speaketh by a tongue, let him pray that he may interpret.
Aki tehát az elragadtatás nyelvén szól, imádkozzék, hogy meg is tudja magyarázni.
EnglishAnd he spoke also a parable to them, that we ought always to pray and not to faint,
Ahogy a partra lépett, a város felől egy ördögtől megszállt ember tartott feléje.
EnglishThey undertake a journey for the Warlock King, and I pray for their safe return.
Útra kelnek a máguskirály megbízásából, s imádkozom, hogy biztonságban hazatérjenek.
EnglishOn the contrary, I had nothing to study, to read, no beads with which to pray.
Nem kaptam olvasni- vagy tanulnivalót, még egy rózsafüzért se, hogy imádkozhassak.
EnglishIf there is any point which I have not made clear, pray question me about it.
Ha van valami, amit nem világítottam meg kellőképpen, kérem, faggasson ki róla.
EnglishI pray you, Sir Sparhawk, approach that we may greet you and make you welcome.'
Kérem, Sir Sparhawk, jöjjön közelebb, hogy megfelelőképpen üdvözölhessük önt.
EnglishYou must pray for me much now, and for the safe birth of the High King's son.
- Most sokat kell imádkoznod értem és a király fiának baj nélküli megszületéséért.
EnglishAnd Perry's policy solution was to ask the people of Texas to pray for rain.
És Perry megoldása az volt, hogy megkérje Texas lakóit, hogy esőért imádkozzanak.
EnglishAll you other guys do is rattle beads and pray for the hippies down on M Street.
Ti, különcök, csak csörgetitek a rózsafüzért, meg az M Street-i hippikért imádkoztok.
EnglishHe began to pray, with his face against the ground, and felt a little happier.
Amikor homlokát a földre szorítva imádkozni kezdett, vidámsága egy kissé visszatért.
EnglishHoly Mary, mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
Szűz Mária, Isten anyja, imádkozz érettünk, bűnösökért, halálunk órájában!
EnglishTake them, and pray for our queen, she whispered, thrusting the cards forward.
- Vedd el, és imádkozz a királynőért! - suttogta, és a férfi kezébe nyomta a kártyát.
EnglishLet's just pray we don't run into any dead ends, or we're going to miss those lasers.
Csak reménykedjünk, hogy ne fussunk zsákutcába, vagy elveszítsük az útvonalat.
EnglishPray God that no such poltroon contaminates us by his presence in our midst.
Imádkozom Istenhez, hogy sorainkat egyeden ilyen gyáva féreg se fertőzze meg.
English- and pray, when am I to wish you joy?
S ha szabad kérdeznem, mikor kívánhatok maguknak sírig tartó boldogságot?
EnglishPray excuse me now; I am fatigued and I still have my devotions to perform.
- És most kérem, bocsássanak meg; fáradt vagyok, és még imádkoznom is kell!
EnglishI pray not for the world, but for them whom thou hast given me: because they are thine.
A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
EnglishThe morning wore away and Gwenhwyfar no longer even had the strength or courage to pray.
Telt az idő, és Gwenhwyfarnak már imádkozni sem volt sem ereje, sem bátorsága.
EnglishYou know how you told me you’d pray you’d get into Stanford?
Tudod, amikor mondtad, hogy egész éjjel azon imádkoztál, hogy bejuss a Stanfordra?