Engelsk-ungarsk oversættelse af "product"

EN

"product" ungarsk oversættelse

volume_up
product {substantiv}

EN product
volume_up
{substantiv}

product (også: produce)
volume_up
termék {substantiv}
It is always a product, but it is more than a product because it carries meaning and purpose.
Mindig egy termék, de mindig több is, mint egy termék, mivel jelentést és szándékot hordoz.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
A bruttó hazai termék a gazdasági fejlődés és növekedés mutatója.
The consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
Így a fogyasztó megfelelő tájékoztatást kap a termék jellegéről.
product (også: concoction, make)
volume_up
készítmény {substantiv}
Ampoules with solid content : quantity of product per ampoule and permitted variations in weight ; sterility requirements and tests.
Porampullák: készítmény mennyisége ampullánként, és a súly megengedett szórása; sterilitási követelmények és vizsgálatok.
Secondly, the product must carry additional labelling and the term 'combined meat parts' must be mentioned in the proximity of the sales name.
Másodszor a termék értékesítési neve közelében külön fel kell tüntetni a "többféle húsrészt tartalmazó készítmény” megjelölést.
An assay of biological activity shall be obligatory when physico-chemical methods cannot provide adequate information on the quality of the product.
A biológiai aktivitás mérése kötelező, ha a fiziko-kémiai módszerek nem adnak elegendő információt a készítmény minőségéről.
product (også: make)
volume_up
gyártmány {substantiv}
The Plymouth was a Chrysler product, and Dwayne himself sold General Motors products.
A Plymouth Chrysler-gyártmány volt, Dwayne viszont General Motors-termékeket árusított.
Valamennyi belföldi gyártmány.
product (også: produce)
volume_up
termény {substantiv}
Having more cultivated products contributes towards biofuels as well as food.
A több termény hozzájárul a bioüzemanyagok és az élelmiszerek előállításához is.
Previously relatively high tariffs will be totally dismantled within a couple of years, with the exception of a few very sensitive agricultural products.
Az eddigi viszonylag magas vámok néhány nagyon érzékeny mezőgazdasági termény kivételével néhány éven belül teljesen eltörlésre kerülnek.
product
volume_up
szorzat {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "product":

product

Eksempelsætninger "product" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHere it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
Ezzel bizonyítható, hogy termékbiztonságról szóló irányelv egyszerűen túl gyenge.
EnglishProduct marking can contribute to a growth in exports from developing countries.
A termékjelölés hozzájárulhat a fejlődő országokból származó export növekedéséhez.
EnglishYou can today download a product with software like this, view the product in 3D.
Le tudjuk tölteni a terméket egy ilyen szoftverrel, és megnézhetjük 3 dimenzióban.
EnglishIt lays down that slurry processed into biogas suddenly becomes a waste product.
Kimondja, hogy a biogázzá átalakított hígtrágya ezentúl hulladéknak minősül.
EnglishBecause you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
Ahogy te is láthattad, mikor a TiVo-t bevezették csak arra koncentráltak, mijük van.
EnglishConsequently, the claim to further limit the product scope has to be rejected.
Ezért az érintett termékkör további szűkítésére vonatkozó igényt el kell utasítani.
EnglishThere should be no different description of the same product in various countries.
Nem lenne szabad ugyanazt a terméket az egyes országokban másként megjelölni.
EnglishWe do not need additional European regulations governing product acquisition.
Nincs szükségünk további európai szabályozásra a termékbeszerzés tekintetében.
EnglishAt present, this applies to any product that is covered by a European directive.
Jelenleg e jelölés érvényes minden, valamely európai irányelv által érintett termékre.
EnglishEvery rule adopted is the product of compromise, of protecting different interests.
Minden elfogadott szabály kompromisszumok és az eltérő érdekek védelmének eredménye.
EnglishUp to now, innovation has predominantly been seen as a high-tech product.
Mostanáig az innovációt főleg a csúcstechnika területére tartozónak tekintették.
EnglishThe European Commission adopts a Green Paper on Integrated Product Policy (IPP).
Az Európai Bizottság zöld könyvet fgad el az integrált termékpolitikáról.
EnglishThe original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
Az eredeti jellegzetesen egy alkotó folyamat eredménye, míg a hamisítvány nem.
EnglishWe fully support the compromise, which is the product of more than a year's work.
Teljes egészében támogatjuk a kompromisszumot, ami több mint egy évnyi munka eredménye.
EnglishWe know that every product allowed on to the market must meet minimum standards.
Tudjuk, hogy a piacra engedett minden terméknek meg kell felelnie a minimumszabályoknak.
EnglishPrice distortion in relation to product quality is a matter of concern to the consumer.
A termékminőséggel kapcsolatos ártorzítás problémát jelent a fogyasztó számára.
EnglishWe have this right under Article 13 of the General Product Safety Directive.
Ehhez az általános termékbiztonságról szóló irányelv 13. cikke értelmében jogunk van.
EnglishOn the contrary, they are largely another product of a basic neo-liberal attitude.
Ellenkezőleg: túlnyomó részt csak egy alapvetőn neoliberális hozzáállás újabb termékei.
EnglishAs a consumer myself, it matters to me to know where the product is made.
Nekem mint fogyasztónak fontos, hogy tudjam, hol gyártották az adott terméket.
EnglishIt is extremely important to stick to the proper order: Planet, people and product ...
Nagyon, nagyon fontos, hogy a sorrend rendben legyen. Planet, people and product...