Engelsk-ungarsk oversættelse af "to profess"

EN

"to profess" ungarsk oversættelse

EN to profess
volume_up
[professed|professed] {verbum}

to profess (også: to figure, to occur, to perform, to play)
to profess (også: to affirm, to claim, to contend, to hold)
to profess
volume_up
űz {vb.} (foglalkozást)

Eksempelsætninger "to profess" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLast night we were at this party... and little Arlo here decides to profess his undying love for me.
Tegnap voltunk ezen a bulin... és a kis Arlo halhatalan szerelmet vallott nekem.
EnglishYet now you profess surprise, in 2010, at finding that the procedural rights are not adequate.
És most, 2010-ben önök csodálkozásuknak adnak hangot, hogy az eljárási jogok nem megfelelőek.
EnglishWhat we will not tolerate are those who profess such a vision but fail to live up to it.
Azt azonban nem fogjuk eltűrni, hogy valaki csak hangoztassa ezt az elképzelést, de ne tegyen érte.
EnglishFreedom to profess and practise a religion is one of the most important elements of human rights.
A vallás tanításának és gyakorlásának szabadsága az emberi jogok egyik legfontosabb eleme.
EnglishAll enemies of Aglarond are Thayans at heart, whatever allegiance they profess, she snapped back.
Aglarond összes ellensége thayi, függetlenül attól, hogy hová tartoznak - vágott vissza a nő.
EnglishWe are now even seeing that those who profess the Christian faith can pay for it with their lives.
Most annak is szemtanúi lehettünk, hogy a keresztény hit követői az életükkel fizethetnek ezért.
EnglishYou are welcome, Paphnutius, you who profess the Christian faith.
- Üdvöz légy, Paphnutius, ki a keresztény vallás híve vagy.
EnglishHe said: I do not, of course, profess to be a weather prophet.
Természetesen nem állítom magamról, hogy időjós vagyok mondta.
EnglishAccording to Seldon's equations-which you profess to admire-the empire will soon collapse.
Seldon egyenletei szerint amelyeket bevallásod szerint te is nagyra tartasz a Birodalom hamarosan össze fog omlani.
EnglishWe take up cases involving followers of different religions, and even of people who do not profess any religion.
Foglalkozunk a különböző vallások követőit érintő esetekkel, sőt, a vallást nem gyakorló emberek ügyeivel is.
EnglishYou had a man falsely profess vows to God?
Rávett egy embert, hogy hamisan tegyen esküt Istennek?
EnglishEven if she did profess a real love for him, would that be real or just an implanted reaction?
Amennyiben Hart valós szerelmet is tanúsított volna Sam irányában, az igazi érzés vagy csak beépített reakció eredménye lett volna?
EnglishYou profess to find the Ska lacking in pathos, but your conduct toward me is absolutely self-serving!
Azt állítod, a skákból hiányzik a pátosz, azonban az irányomban tanúsított viselkedésed kizárólag a saját céljaidat szolgálja.
EnglishI don't profess to know how legal it was.
Nem állítom, hogy tudom: szabályszerű volt-e.
EnglishWell, I don't profess to understand it yet.
Õszintén megvallva, még én sem értem.
EnglishThey profess that they know God: but in their works they deny him: being abominable and incredulous and to every good work reprobate.
Hangoztatják, hogy ismerik az Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatra méltók, konokok, semmi jóra nem képesek.
EnglishI don't profess to be a mind-reader.
EnglishRegardless of my answer, he will profess shock and disbelief at such exorbitant salaries in the tall buildings.
Válaszomtól függetlenül mélységes megdöbbenéssel és hitetlenkedéssel fogadja majd, hogy ilyen elképesztően magas fizetést adnak a felhőkarcolókban.
Englishto profess oneself Christian
EnglishRegardless of what a lawyer does, more often than not he or she will profess great know-how in the field of personal injury.
Függetlenül attól, hogy egy ügyvéd mivel foglalkozik, az esetek többségében komoly szakértelemre tesz szert az ilyen jellegű kártérítési ügyekben.