Engelsk-ungarsk oversættelse af "province"

EN

"province" ungarsk oversættelse

volume_up
province {substantiv}

EN province
volume_up
{substantiv}

province (også: range, territory)
volume_up
tartomány {substantiv}
The province fragmented as they delivered themselves out of the European's grasp.
A tartomány széthullott, ahogy kiszabadították magukat az Európai szorításából.
A Scottish Directory of the Province of Auvergne is born.
Eredményképpen létrejön Auvergne Tartomány Skót Direktóriuma.
They are a renegade province, and you have violated our sovereignty by recognizing them!
Az egy renegát tartomány, önök pedig megsértették a szuverenitásunkat azzal, hogy elismerték őket!
province (også: ambit, competence, competency, orbit)
volume_up
hatáskör {substantiv}
province (også: area, circuit, corner, countryside)
volume_up
terület {substantiv}
It is estimated, however, that the affected area may, in fact, include a total of around 50 000 km2 across many provinces in Ukraine.
A becslések szerint azonban az érintett terület valójában összesen körülbelül 50 000 km2-re terjed ki Ukrajna sok tartományában.
province (også: craft, line, métier, profession)
volume_up
szakma {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "province":

province

Eksempelsætninger "province" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHer eyes roved maniacally behind her closed lids, taking in this burgeoning province.
A lány csukott pillái mögött mániákusan pásztázta a birtokba veendő birodalmat.
EnglishHe had them everywhere, so far as I could make out, including the province of Manitoba.
Szétszóródtak mindenfelé, ahogy kivettem, még Manitoba tartományba is jutott belőlük.
EnglishBy such a process he had absorbed the old kingdom of Caduz, now a province of Lyonesse.
Ily módon kebelezte be Caduz ősi királyságát is, amely most Lyonesse tartománya volt.
EnglishLimited, Shangdong Province. (c) Exporting producers in the USA - Biolab Inc.
Limited, Shangdong Province. c) Az USA exportőr gyártói - Biolab Inc.,
English'Werner Noth's own province was what is regarded in every big city as ordinary law and order.
"Werner Noth hatáskörébe a városi közrend és közbiztonság fenntartása tartozott.
EnglishFor once it will bring some good news to my province, which certainly needs it.
Most ez legalább kedvező híreket jelent tartományomban, aminek erre kétségkívül szüksége van.
EnglishIt is a question of hydraulics, you see, and came within my own province.
A hidraulika tárgykörébe tartozik ez is, így aztán otthonosan mozgok az ilyen kérdésben.
EnglishThe authorities in this province are responsible for quality and also rules of origin.
Ebben a tartományban a hatóságok a felelősek a minőségért és a származási szabályokért is.
EnglishHis paramount interest is safeguarding the well-being of his province and its people.
Õt az érdekli a leginkább, hogyan védelmezhetné meg a provinciáját és a benne élő embereket.
EnglishI mean did she regard it as her special province and dislike other people going there?
Úgy tekintette, hogy csak az övé, és nem szerette, ha más is odamegy?
EnglishDemocratic Republic of Congo, mass rape in South Kivu province (
Kongói Demokratikus Köztársaság és tömeges nemi erőszak Dél-Kivu tartományban (
EnglishYesterday afternoon, an earthquake struck the Spanish province of Murcia.
Tegnap délután földrengés rázta meg a spanyolországi Murcia régiót.
EnglishI am thinking, for instance, of the Dutch language in the province of Flemish Brabant in Flanders.
Itt például a flamand Brabant tartományban használt holland nyelvre gondolok.
EnglishA similar incident also occurred in the neighbouring province of Urusgan.
Hasonló támadásra került sor a szomszédos Uruzgan tartományban is.
EnglishEspecially the soldiers, and you know what that means in a Roman province.
Főleg a katonák, és tudod, mit jelent ez egy római provinciában.
EnglishAs to this, I am ignorant; it is in the province of the seneschal and the heralds.
- Erre nem tudok válaszolni; ezt csak az udvarmester tudja.
EnglishBut this province of knowledge belongs to the art of Delivery and to the masters of that science.
Különbözik viszont az eposz a tragédiától szerkezetének nagyságában és versmértékében.
EnglishOnce again Godelia becomes the Province of Fer Aquila, and there will be many reapportionments.
Godelia ismét Fer Aquila tartománya lesz, de ezen kívül még sok más változtatás is lesz.
EnglishThe waste crisis in Italy, and particularly in the province of Campania, has been going on for years.
Már évek óta húzódik a hulladékválság Olaszországban, különösen Campania tartományban.
EnglishNow when Festus was come into the province, after three days, he went up to Jerusalem from Cesarea.
Fesztusz három napra rá, hogy megérkezett a tartományba, Cezáreából fölment Jeruzsálembe.