EN to put off
volume_up
{verbum}

to put off (også: to bluff, to bubble, to chisel, to con)
to put off (også: to addle, to baffle, to bewilder, to clog)
to put off (også: to arrest, to avert, to balk, to bar)
to put off (også: to balk, to block, to clog, to clog up)
to put off (også: to beguile, to sham, to wile)
Whenever it is conceivably possible, the business of today is put off until maana.
Hacsak lehetséges, amit ma megtehetnek, mananára halasztják.
to put off (også: to can, to defer, to delay, to postpone)
to put off
to put off (også: to depart, to get off, to go, to make a move)
to put off (også: to dislocate)
to put off (også: to elude, to evade, to parry, to shun)
to put off (også: to gross out)
to put off (også: to rise, to hold over)
to put off (også: to shove away)
to put off
to put off (også: to repel, to revolt)

Lignende oversættelser "to put off" på ungarsk

put substantiv
to put verbum
Hungarian
off adjektiv
off adverbium

Eksempelsætninger "to put off" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishShe couldn't put Archdeacon Simmons off because she didn't know where he was.
És Mrs. McCrae még csak nem is értesíthette a főesperest, mert nem tudta, hol van.
EnglishAnd quick, before I knock a few more heads off, to put some sense into the others.'
De gyorsan, mielőtt le találok csapni még néhány fejet, hogy a többi észre térjen!
EnglishWhen I have made up my mind to do a thing, no one short of Providence can put me off.
Ha én valamit elhatároztam, csak az Úristen elég erős ahhoz, hogy utamat állja.
EnglishI felt a sudden chill run through my hands, but I put it off to my imagination.
Hirtelen libabőrös lett a kezem, de úgy döntöttem, hogy a képzeletem számlájára írom.
EnglishI don't think we can put off energy detection much longer by flying over volcanoes.
Nem hinném, hogy továbbra is álcázni tudnánk az energiakibocsátásunkat vulkánokkal.
EnglishI'm afraid they're so flustered now, this could put them completely off balance.
Attól tartok, a váratlan megjelenésünk teljesen tanácstalanná tette őket.
EnglishBut Will, not put off by being shy, said, When does your daemon stop changing shape?
Will azonban nem hagyta, hogy a gátlás kerekedjenek felül, és megkérdezte:
EnglishThe people have been put off with promises for too long and now action is needed.
Az embereket már túl régóta hitegették ígéretekkel, és most már cselekvésre volt szükség.
EnglishAnyway, I urge you not to be put off by the rumors about the Noahic Ziggurat.
Minden esetre azt javaslom, senkit ne ijesszenek el a Noéz Zigguratjáról szóló pletykák.
EnglishIt is time to stop saying: 'Let's put the problem off for a couple of years'.
Már nem mondhatjuk többé, hogy: "tegyük félre a problémát egy pár évre”.
EnglishThe first heat will still stand; the next ones are just put off until tomorrow.
Az első futam már megvolt, csak a másik kettőt halasztjuk holnapra.
EnglishYou've spoken very handsome all along, put me off my guard, talking of Elves and all.
Te olyan szépen beszéltél tündékről meg minden másról, hogy teljesen levettél a lábamról.
EnglishIf you're gonna put them off SWAT, at least keep them in the division.
Ha már a S.W.A.T-tól kirúgja őket, legalább az alakulatban hadd maradjanak!
EnglishThis cannot be put off; I should like to remind the Council of this today.
Ezt nem szabad halogatni, és erre szeretném emlékeztetni ma a Tanácsot.
EnglishWould you mind if we put off finishing this until just a little bit later?
Nem bánod, ha egy kicsit későbbre halászijuk a beszélgetés folytatását?
EnglishBut it was not merely the residual vibrations of evil in the room that put it off limits.
De nem csak a gonosz utórezgése miatt nem tudott volna a szobában aludni.
EnglishYou look at me as though your curiosity will put me off guard, when nothing of the sort is true.
Úgy nézel rám, mintha kíváncsiságod kizökkenthetne, holott szó sincs ilyesmiről.
EnglishThe longer they put off their coming, the less they are likely to give me this joy.
Mennél tovább késnek, annál kevésbé szánják rá magukat, hogy megszerezzék nekem ezt az örömöt.
EnglishIt’s important that we love babies, and that we not be put off by, say, messy diapers.
Fontos, hogy szeressük a csecsemőket, és ne kedvetlenítsenek el például a szennyes pelenkák.
EnglishThe half she had snipped off she put in an envelope which she had in her pocket.
A foszlány levágott felét beletette a zsebében levő borítékba.