Engelsk-ungarsk oversættelse af "quandary"

EN

"quandary" ungarsk oversættelse

volume_up
quandary {substantiv}

EN quandary
volume_up
{substantiv}

quandary (også: bafflement, bewilderment, daze, disorder)
volume_up
zavar {substantiv}
quandary (også: dilemma)
volume_up
dilemma {substantiv}
Már csak egyetlen dilemma maradt.
He was, for the first time in his life, in a total mental and emotional quandary.
Életében először teljes szellemi és érzelmi bizonytalanság lett úrrá rajta.

Synonymer (engelsk) for "quandary":

quandary

Eksempelsætninger "quandary" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI have similar comments and I share the quandary of most of you who have spoken, today.
Osztom ma felszólaló képviselőtársaim többségének véleményét és bizonytalanságát.
EnglishI've done her innumerable favors, and it happens she's at the site of our quandary!
Számtalan szívességet tettem neki, és történetesen most épp a kutatási helyszínen van.
EnglishIn fact, he was of limited intelligence and now he was in a quandary.
Valójában meglehetősen ostoba volt, ráadásul nyakig benne a slamasztikában.
EnglishThis was a familiar quandary-one that had dogged him nearly all of his professional life.
Az ismerős probléma, az, amivel majdnem egész életében foglalkozott.
EnglishIn Ireland, we are currently in a quandary as regards finances.
Írországban jelenleg meglehetősen nehéz pénzügyi helyzetben vagyunk.
EnglishI appreciate that our aspirations place us in a quandary.
Tisztában vagyok azzal, hogy a törekvéseink miatt dilemmában vagyunk.
EnglishA time when the age-old quandary must be settled, at last.
Az időhöz, amikor végül megoldást kell találni a régi dilemmára.
EnglishIn a quandary, Tess decided that she couldn't pretend to be ignorant.
Tess úgy látta, nem adhatja a tudatlant tovább.
EnglishEphraim raised his hands, expressing a quandary.
- Ephraim felemelte a kezét, hogy érzékeltesse a dilemmát.
EnglishI face a quandary of duty, Dors finally told the sim.
Kellemetlen helyzetbe kerültem mondta végül Dors.
EnglishSo spoke the voice, and I am in a quandary.
Ezt mondta a hang, és most igen szorult helyzetben vagyok.
EnglishThe agent was in an instant quandary.
Az ügynök halántékán kövér verejtékcseppek jelentek meg.
EnglishThey were in a profound professional quandary, and the natural re- sult was to evade it by thinking in other terms.
Komoly hivatásbeli kutyaszorítóba kerültek, s csak úgy kerülhetnek ki belőle, ha más kategóriákban gondolkodnak.
EnglishHe was disturbed, in a quandary.
A fiú zavarban volt, kínos helyzetbe került.
EnglishI am in a quandary, said Osfer.
- Szorult helyzetben vagyok - felelte Osfer.
EnglishWell, you present me with a quandary.
EnglishThis put him in a quandary.
EnglishThat puts us in a quandary.
EnglishI am aware that comparisons of this kind are not straightforward, but they give us an idea of the quandary we currently find ourselves in.
Tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet ilyen közvetlen összehasonlítást tenni, de ezek képet adnak a jelenleg előttünk álló dilemmáról.
English'The King and Queen were in a quandary over the things which you said to them; before morning they went to the temple of Osiris to pray.
- A királyt és a királynét ugyancsak bekergettétek a kutyaszorítóba azzal, amiket mondtatok; hajnal előtt Ozirisz templomába mentek imádkozni.