Engelsk-ungarsk oversættelse af "researcher"

EN

"researcher" ungarsk oversættelse

volume_up
researcher {substantiv}
HU
volume_up
research {substantiv}

EN researcher
volume_up
{substantiv}

researcher (også: investigator, questioning, searcher, scanner)
volume_up
kutató {substantiv}
A researcher involved in cutting-edge science, however, Victor could not be too cautious.
Victor, a tudomány határait feszegető kutató, mindig fontosnak tartotta az óvatosságot.
You may have been a hotshot researcher but you never were much of a decker.
Lehetséges, hogy szupermenő kutató voltál, de dekásként nem mutattál túl sokat.
I am not a natural vulnerability researcher.
Nem vagyok születetten sebezhetőség-kutató.

Synonymer (engelsk) for "researcher":

researcher
research

Eksempelsætninger "researcher" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishNick, along with researcher Dr. Michael Fay, collared the matriarch of the herd.
Nick Dr. Michael Fay társaságában, meggyűrűzött a csordából egy nőstényt.
EnglishIn school she was a compulsive student, and in college a compulsive researcher.
Az iskolában megszállottan tanult, az egyetemen megszállottan kutatott.
EnglishEU financing could support your training and career development as a researcher:
Az EU az alábbi képzési és pályafutás-fejlesztési támogatási lehetőségeket kínálja a kutatók számára:
EnglishIn fact, a year earlier, a researcher had been grabbed by one and pulled down to depth and killed.
Valójában egy évvel korábban egy kutatót elragadott az egyikük, és megölte a mélyben.
EnglishThe other had been an animal researcher who had suffered permanent brain damage.
A másik, egy zoológus, maradandó agysérülést szenvedett.
EnglishI was supposed to be their lead researcher in the new facility, but they tried to murder me, too!
Úgy volt, hogy az új helyen én leszek a kutatócsoport vezetője, de megpróbáltak megölni engem is.
EnglishHe fancied himself a serious scientific researcher when in fact he was just an engineer.
Krigler mint munkaerő kész csődtömeg volt, szimpla mérnök létére komoly tudományos kutatónak képzelte magát.
EnglishIf you want to work as a researcher elsewhere in the EU, find out more about:
Ha Ön saját hazáján kívül szeretne kutatói tevékenységet folytatni az Európai Unióban, látogasson el az alábbi oldalakra:
EnglishAllow me to quote a researcher in biogeometry:
Engedjenek meg nekem egy idézetet a biogeometria egyik kutatójától:
EnglishI also congratulate my colleague Britta Thomsen who, as a researcher, has studied this subject in considerable depth.
Gratulálok Britta Thomsen képviselőtársamnak, aki kutatóként komolyan foglalkozott ezzel a területtel.
Englishthe researcher asked.
- A vezérlő megtette; a nő kimerevítette a képet.
English'I'll hold you to that,' the chief researcher chuckled.
Meg egy vacsorával, és talán egy reggelivel.
EnglishThat's what a researcher is concerned about, Lieutenant.
EnglishWe've had a mom in Utah who used them with her kids, to a science researcher in the U.K., and curriculum developers in Hawaii.
A utahi anyukától, aki a gyerekeivel használta a tudományos kutatóig az Egyesült Királyságból, és a hawaii tananyag készítőig.
EnglishShe wouldn't necessarily expect the wife of a researcher to know much about his work, but in this case there were extenuating circumstances.
Az orvosfeleségek általában nem sokat tudnak mesélni férjük munkájáról, de ebben az esetben valószínűleg nem ez a helyzet.
EnglishResearchers such as Professor Jaworowski, an outstanding climate researcher from Poland, have issued expert opinions on these issues.
Olyan kutatók, mint Jaworowski professzor, a kiváló lengyel éghajlatkutató, szakértő véleményeket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban.
EnglishBRONSKY TOO was a superbly educated medical researcher who had almost as many degrees and published almost as many articles as Fricke.
Bronsky is kiválóan képzett kutatóorvos volt, csaknem ugyanannyi tudományos fokozattal és publikációval, mint amennyivel Fricke büszkélkedhetett.
EnglishI'm a qualitative researcher. I collect stories; that's what I do. And maybe stories are just data with a soul.
Történeteket gyűjtök; ebből élek. És az is lehet, hogy a történetek nagyon is olyan adatok, melyeknek lelke van. Úgyhogy lehet, hogy mégiscsak mesélő vagyok.
EnglishThis is why I agree with the researcher that actions must be taken to change the stereotypical ways of thinking in these countries.
Ezért egyetértek a kutatóknak azzal a megállapításával, hogy lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megváltoztassuk a gondolkodási sztereotípiákat ezekben az országokban.
EnglishThe car was a Volvo, type a yuppie medical researcher would have the old pickup or sport utility vehicle a regular inhabitant these mountains would have purchased.
A kocsi Volvo volt, ez egyértelművé tette, hogy a tulajdonos nem helybeli, hisz a városlakók közül is csak bizonyos réteg választ magának ilyen típust.