Engelsk-ungarsk oversættelse af "resistance"

EN

"resistance" ungarsk oversættelse

volume_up
resistance {substantiv}

EN resistance
volume_up
{substantiv}

resistance (også: kick, opposition, rebellion, reluctance)
volume_up
ellenállás {substantiv}
The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.
A vasúti utasok jogaival szembeni ellenállás foka meglehetősen különös dolog.
The resistance to certain political action is causing similar negative effects.
Az egyes politikai fellépésekkel szembeni ellenállás hasonlóan káros hatással bír.
Resistance in Iran is extremely difficult and fraught with the risk of death.
Iránban rendkívül nehéz az ellenállás, és a halál kockázatával terhes.
resistance (også: disagreement, opposition, traverse)
volume_up
ellenkezés {substantiv}
resistance (også: resistance movement)
The British historian, Professor Michael Foot, regarded Captain Pilecki as one of the six bravest participants of the World War II resistance movement.
Michael Foot professzor, brit történész, Pilecki kapitányt a második világháború alatti ellenállási mozgalom hat legbátrabb résztvevője egyikének nevezte.

Eksempelsætninger "resistance" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMcThune leaned forward, cracked his knuckles, and decided to offer some resistance.
McThune előrehajolt, megropogtatta ujjperceit, és úgy döntött, megadják magukat.
EnglishAfter a moment of dogged resistance, Karl gave way and hurried from the room.
Karl egy pillanatig makacsul ellenállt, aztán engedett, és kisietett a szobából.
EnglishHis son's death had weakened his will to live, and his powers of resistance.
Fia halála nagyon meggyengítette életerejét, életkedvét és ellenállóképességét.
EnglishThe Russian offered no resistance-in fact, his voice became a bit more apologetic.
- És mégsem tartanak sehol - válaszolta azonnal kemény, nyugodt hangon Brent.
EnglishAt last, he felt the first tremors of atmospheric resistance fight his craft's roll.
Végre megérezte a légkör ellenállása által keltett első remegéseket a hajóban.
EnglishIt sucks in air normally, but when it swallows water, it feels the resistance of it.
Alapjában véve levegőt szív be, ám amikor vizet nyel megérzi az ellenállását.
English- The thermal shock resistance test comprises 25 cycles to be carried out as follows :
- A hőmérséklet-változás hatásvizsgálata 25 ciklusból áll a következők szerint:
EnglishThere has also been an increase in antibiotic resistance in infected people.
Ugyancsak nőtt a fertőzött emberek antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája.
EnglishAllanon warned you of the resistance caused by the mix of human blood with Elven.
Allanon figyelmeztetett az emberi vér és az elf vér keveredéséből fakadó ellenállásra.
EnglishAntimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
Az antibiotikum-rezisztencia emberekről átterjedhet állatokra és fordítva.
English'I think the best we can hope for is some token resistance,' Sparhawk replied.
Azt hiszem, legfeljebb jelképes ellenállásra számíthatunk a részükről felelte Sparhawk.
EnglishLet us go see this weapon that will crush all resistance to the Emperor's New Order.
Lássuk ezt az új fegyvert, amely biztosítani fogja a galaxisban a császár Új Rendjét!
EnglishExcept for a few widely scattered mines, they encountered almost no resistance.
Azonban néhány ritkás aknamezőtől eltekintve nem ütköztek ellenállásba.
EnglishOnly a single fortress put up a decent resistance: it was the one held by Cassius.
Csak egyetlenegy erődítmény mutatott tisztességes ellenállást: Cassiusé.
EnglishThe weak have often unexpected powers of resistance, the strong sometimes succumb.
Gyakran a gyengék váratlan ellenállóképességről tesznek tanúságot, s az erősek letörnek.
English- the lowest practical resistance of the wire-rope to breakage under tension;
- a drótkötél feszültség alatti legkisebb tényleges szakítószilárdsága;
EnglishThe volumes were cached here by a resistance group active perhaps nine thousand years ago.
- A köteteket úgy kilencezer évvel ezelőtt az egyik lázadó csoport rejtette el.
EnglishThe proposal has met with some resistance in the Council and in some Member States.
A Tanácsban és néhány tagállamban némi ellenkezést váltott ki a program.
EnglishI was about to shut the door behind mebut found an unexpected resistance.
Be akartam csukni magam mögött az ajtót, de váratlan ellenállásba ütköztem.
EnglishTheir fervor didn't diminish, but grew in proportion to his resistance.
Odaadásuk egy pillanatra sem enyhült, sőt úgy tűnt, tiltakozásával tovább erősödik.