Engelsk-ungarsk oversættelse af "scabbard"

EN

"scabbard" ungarsk oversættelse

volume_up
scabbard {substantiv}
HU

EN scabbard
volume_up
{substantiv}

scabbard (også: hull, husk, sheath, sleeve)
volume_up
hüvely {substantiv}
The scabbard is beautiful, but I like the sword better.
- A hüvely gyönyörű, ám a kardot jobban kedvelem.
Buckles clinked and leather flapped, and a scabbard fol-lowed it.
Csatok csattantak, bőr surrogott és a hüvely követte a kardot.
And you have reason to be grateful for that magic, Gwenhwyfar-had I not had this scabbard about me, nothing could have saved me.
- Te is hálás lehetnél ezért a bűbájért, Gwenhwyfar: ha nincs nálam ez a hüvely, semmi sem mentett volna meg.

Eksempelsætninger "scabbard" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHis hand struck against Excalibur, belted at his side, inside its crimson scabbard.
- És az Excaliburra csapott, amely ott függött az oldalán bíborvörös hüvelyében.
EnglishWhen they had finished, he picked up a sword, leaving belt and scabbard untouched.
Amikor végeztek, Stark fölmarkolt egy kardot, odahagyva a szíjat és a hüvelyt.
EnglishArthur had wakened and found her scabbard gone from him, and now would pursue her ...
Arthur felébredt, és rájött, hogy oda a kardhüvely, és üldözőket küld utána...
English'I am composed, Your Grace, Delada retorted, ramming his sword back into its scabbard.
Már megtettem, kegyelmes uram felelte Delada, és visszalökte a kardot a hüvelyébe.
EnglishIts scabbard lay upon a round stone table beside her flagon of steaming broth.
A kardhüvelyt a kerek kőasztalra tette, a gőzölgő reggeli zsemlék mellé.
EnglishArthur laid his hand on the hilt of Excalibur, in its scabbard of crimson velvet and gold.
Arthur a kezét Excaliburra, a kard bíborszínű és aranyló bársonyhüvelyére tette.
EnglishThe dark-haired maiden came to them, and in her hand she held Excalibur in its scabbard.
A sötét hajú lány lépett hozzájuk, kezében ott volt az Excalibur és a hüvelye.
EnglishHis rings were cold against her cheek as his sword grated from its scabbard.
Jéghideg gyűrűivel végighorzsolta az arcát, miközben kirántotta a kardját a hüvelyéből.
EnglishAfter a moment, the Finadd stepped back, sliding his sword back into the scabbard at his hip.
A Finadd egypercnyi töprengés után hátralépett, és becsúsztatta kardját a tokjába.
EnglishJesus therefore said to Peter: Put up thy sword into the scabbard.
Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: Ok nélkül gyűlöltek.
EnglishComing upon a score of dead Letherü, he paused to collect a sword and scabbard.
Amikor egy halom halott lether mellé értek, megállt, hogy felszedjen egy kardot és egy hüvelyt.
EnglishHe replaced the heavier practice sword with his regular longsword in the scabbard at his waist.
A nehezebb gyakorlókard helyett felkötötte derékszíjára kedves hosszúkardját.
EnglishThe third one they knocked down between them before he could get his sword clear of the scabbard.
A harmadik harcost legázolták, mielőtt az kihúzhatta volna kardját hüvelyéből.
EnglishHe checked for his sword and found he was not wearing the belted scabbard.
Tehát a számtalan összecsapás nem csupán a rémálmában történt meg.
EnglishIf that blade comes a fingerwidth out of its scabbard, I'll split you right here, Cale promised.
Ha csak megmozdítod a kardod, itt helyben kettéhasítalak fenyegetőzött Cale.
EnglishThe horses moved on, and Sparhawk slid his half-drawn sword back into its scabbard.
A láthatatlan lovak továbbindultak, Sparhawk pedig visszalökte a hüvelyébe félig előhúzott kardját.
EnglishI said scabbard that weapon, Almor said again, and Cale could hear the threat in his voice.
Azt mondtam, tedd el a kardod! ismételte meg Almor, ezúttal nyílt fenyegetéssel a hangjában.
EnglishHe is not the greatest of warriors, nor, with that sword and scabbard, did he ever need to be.
Nem a legnagyobb harcos, de azzal a karddal és kardhüvellyel nem is kellett annak lennie.
EnglishFrom the scabbard on his belt, Ding extracted a Marine-type KBar fighting knife.
- Az övén levő tokból elővette tengerészgyalogos-kését.
EnglishMorgaine grasped the scabbard in her hand and began to run along the shores of the Lake.
Morgaine markolta a kardhüvelyt, és futni kezdett a Tó partján.