EN skin
volume_up
{substantiv}

skin (også: face, head, headpiece, knob)
volume_up
fej {substantiv}
A fej azonban ott volt előtte, és iszonyatosan nézett ki.
It was mostly the head, and a grubby stub of spine and ribs, and about half the skin.
A fej maradt meg legjobban, volt még egy mocskos gerincmaradvány meg néhány bordacsonk, és a brnek nagyjából a fele.
The uniformity was there too: pale skin, breasts wide and flat, half-bald scalp and curly black topknot, slender frame.
Ugyanaz a vonás itt is: halvány bőr, széles, lapos mellek, félig kopasz fej, göndör fekete bóbita, karcsú alak...
skin (også: case, casing, holder, holster)
volume_up
tok {substantiv}
skin (også: cast horse)
volume_up
kimustrált ló {substantiv}
skin (også: coat, hide, leather, pelt)
volume_up
bőr {substantiv}
There was natural selection for the evolution of lightly pigmented skin.
Természetes szelekció lépett fel az enyhén pigmentált bőr evolúciójában.
The skin around his eyes was puffy and dark but otherwise he was dreadfully pale.
Szeme körül a bőr duzzadt volt és sötét, de egyébként félelmetesen sápadt volt.
I remember feeling my skin crawl like I was in the presence of Lucifer himself.
A hátamon borsódzott a bőr, mintha magával, Luciferrel állnék szemközt.
skin (også: hull, husk, sheath, shell)
volume_up
burok {substantiv}
So I'm going to show you now, without the skin on it, a 30-second piece, and then I'm done.
Most megmutatom önöknek a burok nélkül, 30 másodperc az egész, és aztán befejezem.
Social skin collapsing, then melting away over the steel bones of Trantor's Sectors and municipalities...
A szociális burok összeomlik, azután szétolvad, eltűnik a Trantor szektorainak, önálló körzeteinek acélcsontjairól...
skin (også: hull, husk, peel, rind)
volume_up
héj {substantiv}
Ez a vékony héj, ez a Föld kérge.
I have only these three cores and these skins.
- Semmi egyebem, mint ez a héj meg ez a három csutka.
skin (også: condom, rubber, durex)
volume_up
óvszer {substantiv}
skin (også: crust, rind, shell)
volume_up
kéreg {substantiv}
A fa visszanőtt, mint a kéreg.
His hands moved slowly over the smooth wood of the Ellcrys staff, tracing the grain of the skin.
A herceg lassan végighúzta ujjait az Ellcrys jogarán, kitapogatta a kéreg finom szemcséit.
Silver bark peeled away from trunk and limbs, black and rotting, hanging in strips like tattered skin.
Törzséről és ágairól fekete, rothadó csíkokban, mint az égett bőr, hámlott az ezüst kéreg.
skin (også: dodger, swindler, spoofer)
volume_up
svindler {substantiv}
skin (også: rubber, durex)
volume_up
koton {substantiv}
skin (også: fake, faker)
volume_up
szédelgő {substantiv}
skin (også: fashion)
volume_up
fazon {substantiv}
skin (også: fella, feller, gentleman, man)
volume_up
férfi {substantiv}
Her breasts were bare, and his hands slipped on skin that was slippery with sweat.
A nő melléről szétcsúszott a ruha, s a férfi kezei a verítékes, csupasz testre siklottak.
In a patch of skin beneath his right eye she could see movement.
Carys némi mozgást látott a férfi szeme alatti kis bőrredőben.
He was in his late fifties, with long, gray, bleached hair and dark, sun-cured skin.
A férfi közel hatvanéves volt, hosszú haja őszbe forduló, bőre napbarnított.
skin (også: film, scale, tarnish, membrane)
volume_up
hártya {substantiv}
skin (også: gut, pith, intestine, tharm)
volume_up
bél {substantiv}
skin (også: hards)
volume_up
reve {substantiv}
skin (også: jade, nag, plug)
volume_up
gebe {substantiv}
skin (også: membrane)
volume_up
membrán {substantiv}
skin (også: curmudgeon, miser, niggard, tight)
volume_up
fösvény {substantiv}
skin (også: miser, scraper, screw, tightwad)
volume_up
zsugori {substantiv}
skin (også: outside)
skin (også: screw)
volume_up
vén gebe {substantiv}
skin (også: shell)
volume_up
héjazat {substantiv}
skin (også: skin of a ship)
skin (også: skin of a ship)
skin
volume_up
bőrtömlő {substantiv}
skin (også: stucco)
volume_up
díszvakolat {substantiv}
skin
volume_up
dolcsi {substantiv}
skin
volume_up
egy dollár {substantiv}
skin
volume_up
fal vastagsága {substantiv}
skin
volume_up
hamisjátékos {substantiv}
skin
volume_up
héjlemezelés {substantiv}
skin
volume_up
hurkabél {substantiv}
skin (også: turkey leather)
skin
volume_up
külső héj {substantiv}
skin
volume_up
nyers bőr {substantiv}
05.15 ex B. Other, except sinews and tendons, and parings and similar waste of raw hides or skins.
Egyéb, kivéve a porcokat és inakat, a nyesedéket és a nyers bőr vagy irha hasonló hulladékait".
The original list contained some intermediate products, such as raw skin and certain textiles, that are not of direct interest to the consumer.
Az eredeti lista tartalmazott néhány félkész terméket is - -például nyers bőr, bizonyos textíliák --, ezek azonban nem bírnak közvetlen jelentőséggel a fogyasztók számára.
skin
volume_up
oxidréteg {substantiv}
skin
volume_up
öntvénykéreg {substantiv}
skin
volume_up
pacák {substantiv}
skin
volume_up
pergament {substantiv}
skin
volume_up
remélt haszon {substantiv}
skin
volume_up
várt haszon {substantiv}

Eksempelsætninger "skin" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOther areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
Másutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
EnglishThis had tremendous consequences for the evolution of human skin pigmentation.
Ennek óriási következményei vannak az emberi bőrpigmentáció evolúciójára nézve.
EnglishShe was Panamanian, attractive, her dark skin stark against her white uniform.
A sötét bőrű, csinos panamai lány csábító látványt nyújtott a fehér egyenruhában.
English(c) suffering from or suspected of suffering from a contagious skin disease;
c) ragályos vagy fertőző bőrbetegségben szenvednek, vagy ennek gyanúja áll fenn;
EnglishThe cold was the taste of lemons and the vacuum was a rake of talons on his skin.
A hidegnek citromíze volt, és a légüres tér karomként szántott végig a bőrén.
EnglishAt least to touch her red hair, to kiss her white skin, to drink the scent of her.
Hogy legalább megérintsem vörös haját, megcsókoljam fehér bőrét, beigyam a szagát.
EnglishUnder it were markings on the man's skin, half-hidden by his robe of darkest green.
Alatta jelek borították bőrét, félig elrejtőzve legsötétebb zöld talárja alatt.
EnglishI could feel her skin, feel the small, pointed breasts, feel my arms caressing her.
Szinte tapintottam a bőrét, kis, hegyes mellét, éreztem, ahogy karjaimba szorítom.
EnglishDead-white matt skin, vivid cyclamen lips, mascara applied lavishly to the eyes.
Falfehér matt alapozás, élénk rózsaszín szájrúzs, vastagon felrakott szempillafesték.
EnglishThey placed something in her hand-a drum, taut skin stretched over a hooped frame.
Mintha a távolból jönne a hang, Morgaine hallotta, amint a keze ütni kezdi a dobot.
EnglishThe Hold of the Dragon, Feather Witch said, her skin glistening with sweat.
A Sárkány Kunyhója! mondta Tollas Boszorka, s bőre már csillogott a verejtéktől.
EnglishNaked, her pale skin smeared, her long hair clotted with coagulating blood.
Mezítelen volt, sápadt bőre maszatos, hosszú haja összetapadt az alvadt vértől.
EnglishThe padding keeps the armour from grinding off your skin in unusual places.'
A párnázás megakadályozza, hogy a fém kidörzsölje a bőröd a legkényesebb helyeken.
EnglishHis clothes, which he had taken off to let the night wind cool his skin, were gone.
Ruhái, melyeket levetett, hogy az éjszakai szél hűűsítse bőőrét, odavesztek.
EnglishSo did the water-carrier, sluicing water on the dry road from his goat- skin bag.
Ismerte a vízhordó is, ki kecskebőr tömlőjéből éppen vizet locsolgatott a száraz útra.
EnglishHer skin was not the pale tone fashionable in the court, but a faint silver.
Bőrének színe nem az udvarban divatos halvány, sápadt szín volt, hanem tompa ezüst.
EnglishHigh, unlined brow, diagonally scarred livid white against the dusky skin.
Fegyverzete a hátán hordott kétkezes kardból s a csípőjén viselt tőrökből állt.
EnglishI pierced the crisp white skin with my teeth, and the thick blood came into me slowly.
Felszúrtam törékeny fehér bőrét a fogammal, és ittam a lassan lüktető, sűrű vért.
EnglishHis skin was a mottled orange, the pupils in his dark-rimmed eyes dark slits.
Pettyes, sárgás bőre volt, sötét, karikás szeme pupillája csak egy függőleges vágás.
EnglishHe dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Egy olyan társadalomról álmodott, ahol a bőrszín nem vezet diszkriminációhoz.