EN smooth
volume_up
{substantiv}

smooth (også: calm, lull)
volume_up
szélcsend {substantiv}

Eksempelsætninger "smooth" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHe would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
Egyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
EnglishHe took one more sip of Scotch, so smooth, and let his head roll to the side.
Ivott még egy kortyot az italból, és hagyta, hogy feje félrebillenjen a nyakán.
EnglishSir Charles had been smooth, dishonest, and powerful, and now he was dead.
Sir Charles sunyi volt, becstelen és befolyásos, most pedig itt fekszik holtan.
EnglishA true blonde, he thought, smooth all over, with almost no down on her face or her arms.
Igazi szőke, gondolta, selyemsima, szinte még pihe sincs az arcán vagy a karján.
EnglishElmin-ster's rush became a smooth trot until he stood in front of the altar.
Elminster rohanása kényelmes sietséggé változott, s az oltár előtt megállt.
EnglishThis will no doubt improve the possibility of a smooth and timely implementation.
Ezzel kétségkívül megnő a problémamentes és kellő időben történő végrehajtás lehetősége.
EnglishShe sagged, forehead against a smooth and uncaring wall, and sobbed until she was empty.
Zokogva ütlegelni kezdte a kemény falat, míg már teljesen belezsibbadt az ökle.
EnglishAt last El bent to her boots and drew forth six straight, smooth lengths of wood.
Végül El csizmáihoz lehajolva hat egyenes, alkarhosszú pálcát vett elő.
EnglishUncle Dale laid a hand on the smooth wood and slowly but firmly pushed it down.
Dale bácsi rátette a kezét a botra, és a tenyerével lassan, de határozottan leszorította.
EnglishFrom the corner of his eye, Glasgian watched her smooth her hair back in a nervous gesture.
Glasgian szeme sarkából látta, hogy az igazgatónő idegesen hátrasimítja a haját.
EnglishThe floor was made of flagstones worn smooth over centuries, and the air inside was cool.
A padló macskaköveit évszázadok koptatták simára, a levegő hűvös volt odabent.
EnglishIn one smooth motion, he drew his service automatic and shot Hashimi in the forehead.
Egy villámgyors mozdulattal előhúzta szolgálati fegyverét, és homlokon lőtte Hashimit.
EnglishThe party came down from one slope onto a road which was smooth as a highway.
A társaság egy lejtőn haladva egy útra jutott, ami olyan egyenes volt, mint egy országút.
EnglishI seem to have failed to carry such funds about with me, he observed smooth!
- Attól tartok most nincs nálam ekkora összeg - jegyezte meg könnyedén.
EnglishHis face came all smooth again and his eyes, opened, black and sharp and shrewd.
Az arca megint kisimult, nyitott szeme fekete lett, éles és ravasz.
EnglishTheir smooth white faces stared up at him like pupilless Orphan Annie eyes.
Fehér számlapjuk úgy bámult fel rá, mint a lencsibaba rezzenetlen szeme.
EnglishIt looked as natural as hair ever looked, smooth, brown, not parted.
Mégpedig olyan természetesnek látszott, amilyennek haj valaha csak látszhatott.
EnglishJackie adjusted his Rolex watch, then used both hands to smooth back his thick, black hair.
Jackie megigazította Rolex karóráját, két kezével hátrasimította fekete haját.
EnglishIt was three times the size of his head, glossy-smooth, and as dark and lifeless as death.
Khelben felsóhajtott, és elhúzódott a tükörsima, halálfekete kristálygömbtől.
EnglishMeanwhile, the slick side of operation Rough & Smooth was quietly in progress.
Maria Beaumont azzal hívta föl magára Reich figyelmét, hogy visítva elmenekült a színházból.