Engelsk-ungarsk oversættelse af "sorry"

EN

"sorry" ungarsk oversættelse

volume_up
sorry! {interj.}

EN sorry
volume_up
{adjektiv}

sorry (også: base, contemptible, despicable, dirty)
Do you feel so sorry for a little donkey that has cost you nothing? said the Farmer.
- No, csak nem azt a hitvány szamarat siratod? - kérdezte a kertész, amikor Pinokkió visszament hozzá a tejért.
Menion cursed everything that had brought them all to this sorry end.
Átkozott mindent, ami idesodorta őket ehhez a siralmas véghez.
There was nothing so sorry in the world ever, she thought, as St. Charles Avenue after Mardi Gras Day.
Nincs még egy olyan siralmas látvány, mint a Szent Károly út Hamvazószerda napján, gondolta Ó Evelyn.
Mind a nyolcan siralmas állapotban voltak.
The sorry old bones had been buried again, at least for the time being.
A szomorú, vén csontokat újra eltemették, legalábbis időlegesen.
I bet she's real unhappy, real sorry that you're getting fuckin' her blood all over your goddamn arm.
Most biztos szomorú, nagyon szomorú, mert mindenhol ott a vére... az istenverte karodon.
It is a sorry tale and can no longer be tolerated.
Ez egy szomorú történet, és nem tűrhetjük, hogy így menjen tovább.
If so, and some innocent ever stumbled upon it, the whole sorry story might repeat itself.
Ha így van, és valami ártatlan lélek belebotlik, az egész nyomorúságos történet megismétli önmagát.
sorry
volume_up
sajnos {adj.}
The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
Sajnos azt kell mondanom, hogy a parlamenti képviselők alapvető szerepe nem az irányítás.
Visited twenty-three hotels as directed, but sorry, to report unable to trace cut sheet of Times.
Utasítása szerint huszonhárom hotelt végigjártam, sajnos, Times nem került elő.
I am sorry to say that we have made very little progress, said the Inspector.
-Sajnos, nem sokat haladtunk előbbre - felelte a felügyelő.

Eksempelsætninger "sorry" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOh, I'm sorry, she apologized as she saw that her outburst had interrupted them.
Jaj, sajnálom szabadkozott, mikor látta, hogy kitörésével félbeszakította őket.
EnglishWe should not feel sorry for them, but the system is quite simply unsustainable.
Nem kellene sajnálnunk őket, de a rendszer egészen egyszerűen fenntarthatatlan.
EnglishMy beautiful Bianca, my beautiful one, I am so sorry, so sorry, my love, I said.
Gyönyörű Biancám, szépségem, ne haragudj, ne haragudj, szerelmem! könyörögtem.
EnglishI am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.
Sajnálom, de a Cseh Köztársaság nem kis ország, még európai mércével mérve sem.
EnglishPrime Minister, sorry to call so late, but I'm afraid the queen is abdicating.
Miniszterelnök úr, elnézést hogy ilyen későn, de a királynő lemondott a trónról.
EnglishI am sorry, I do understand frustration, but my thoughts were: have you gone mad?
Elnézést, értem én a frusztrációt, de a következőt gondoltam: megőrültek ezek?
EnglishI'm sorry Seth Godin, but over the millennia, we've seen where tribalism leads.
Sajnálom Seth Godin, de az elmúlt évezredben láttuk, hová vezet a törzsi rendszer.
EnglishI'm sorry to barge in on you like this, but I wanted to talk to you in person.
Sajnálom, hogy csak így berontottam,...de személyesen akartam beszélni önökkel.
EnglishI'm sorry for the inconvenience... but I'm gonna have to ask you to come back.
Elnézést a kényelmetlenségért... de meg kell kérnem, hogy jöjjön vissza később.
EnglishI am sorry, but France and Germany are not small peripheral EU Member States.
Sajnálom, de Franciaország és Németország nem kis, elhanyagolható EU-tagállamok.
EnglishI am sorry to say that I believed him when he said he didn't take it seriously.
Sajnálatosan azonban hittem neki, amikor azt mondta: nem veszi őket komolyan.
EnglishI'm sorry, but how often do girls just blow their heads off in this shit-hole town?
Elnézést, de milyen gyakran... lövi le magát egy lány... ebben a szaros városban?
EnglishHe didn't answer this overzealous streak of rhetoric, and I was sorry I'd said it.
Nem válaszolt erre az ömlengő szavalatra, és én már bántam is, hogy elmondtam.
English- Paul: I'm sorry, but no story is better than Karen and the shower massage.
- Sajnálom, de egy történet se lehet jobb, mint Karen és a zuhanyzós masszázsa.
EnglishSo, I just wanted to say I'm sorry if I freaked you out with the whole kiss thing.
Csak azt akarom mondani, hogy nem akartam, hogy megundorodj rám a csók miatt.
EnglishHe was sorry for her, but if she knew nothing, it was time to say good-bye.
Sajnálta a nőt, de ha nem tud semmit, akkor itt az ideje, hogy elbúcsúzzon tőle.
EnglishI am so sorry, dear Mrs. Oliver, to have to run away so soon, but you know what it is.
Borzasztóan sajnálom, Mrs. Oliver, hogy ilyen gyorsan el kell mennem, de tudja,
EnglishI'm sorry, Mrs. Dawson... but if I were you, I wouldn't waste any more of my time.
Sajnálom, Mrs. Dawson... én a maga helyében nem pazarolnám tovább az időmet.
EnglishBattle said gently, in a low voice: I'm sorry, but I had to push him over the edge...
Sajnálom, de be kellett löknöm Tedet a vízbe mondta Battle szelíd, halk hangon.
EnglishSorry, Your Honor, but when somebody sets me up like that, I just can't resist.
Sajnálom, bíró úr, de ha valaki ostoba kérdést tesz fel, nem tudok uralkodni magamon.