EN sparing
volume_up
{substantiv}

sparing
volume_up
takarékos {substantiv}

Eksempelsætninger "sparing" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut of their water they were sparing and took only enough to moisten their dry mouths.
De a vízzel takarékoskodtak, s épp csak hogy megnedvesítették kiszáradt szájukat.
EnglishNow suddenly nobody gave a damn, hardly sparing him a second glance.
Most pedig hirtelen senkit sem érdekelt, hogy ő itt van, épphogy rápillantottak.
EnglishHavent we sold virtually everything, sparing one bed and a lone stool?
Nem adtunk már el gyakorlatilag mindent, az ágyat és a háromlábú kisszéket kivéve?
EnglishI know that after my departure ravening wolves will enter in among you, not sparing the flock.
Tudom, hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kímélik a nyájat.
EnglishIn the diminishing light Whitehead crossed to the table and poured himself a sparing glass of vodka.
A félhomályban Whitehead az asztalhoz lépett és töltött magának egy kevés vodkát.
EnglishAnyone who knows me will be aware that I am normally very sparing with praise and thanks.
Aki ismer engem, tudja, hogy általában igen szűkmarkúan bánok a dicsérettel és köszönetnyilvánítással.
EnglishSparing fifty thou- sand infantrymen for this operation would not be much of a stretch for them.
Nem lenne túl nagy megerőltetés számukra, ha bedobnának ötvenezer gyalogost erre a hadműveletre.
EnglishMunching on a foodbar and taking sparing sips from a canteen, Tom appraised his small pile of equipment.
Rágódni kezdett egy táprúdon, és aprókat kortyolt az egyik kulacsból.
EnglishSweetalk had driven the gun sideways rather than upward, with the single object of sparing the dome any damage.
Szépszavú inkább oldalra lökte a fegyvert, mint felfelé, nehogy a kupola megsérüljön.
EnglishWe are not sparing any effort to support Georgia.
Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk Grúzia támogatása érdekében.
EnglishOf all this, there is with you sparing memory, or none; but we have large knowledge thereof.
Erről, amit most mondok, nálatok csak kevés hagyomány maradt fenn, vagy éppenséggel semmi, mi azonban biztosan tudjuk.
EnglishDo you think Cai would thank Lancelet for sparing him?
- Azt hiszed, Cai megköszönné, ha Lancelet kímélné?
EnglishWith regard to the highly overvalued euro exchange rate, it is true that it is sparing us the worst in the face of rising oil prices.
Az igaz, hogy a messze túlértékelt euróárfolyam megvéd az emelkedő olajár legrosszabb hatásaitól.
EnglishAnd if you are afraid of sparing PIancina on your own responsibility you can say that it was I who pleaded for her.
És ha félsz megmenteni Plancinát saját felelősségedre, akkor mondhatod nyugodtan, hogy én léptem közbe az érdekében.
EnglishAlthough he had killed them all, sparing humanity the further sight of them, perhaps their ugliness had somehow tainted Roy himself.
Igaz, mindegyikkel végzett, hogy megóvja látványuktól az emberiséget, de közben őt is beszennyezte a csúfságuk.
EnglishCan I train her, never sparing, or will my love make me less harsh than I must be to train a High Priestess?
Képes vagyok-e minden erőmet bevetve kitanítani, vagy a szeretetem gátat szab a keménységnek, amely elengedhetetlen a főpapnő neveléséhez?
EnglishI wish to place on record my gratitude to the US and Canada and the other nations of NATO for sparing us that nightmare.
Szeretném, ha feljegyeznék az USA és Kanada, valamint a NATO többi állama iránti hálámat, hogy megkíméltek minket ettől a rémálomtól.
EnglishTonight it will be a mighty display, and conceivably a single silver coin is poor recompense for the misery I am sparing you.
Kétségtelenül szörnyű éjszaka lesz, és egyetlen ezüstpénz szegényes fizetség mindazért a sok kellemetlenségért, amelytől megkíméllek titeket.
EnglishOften I toy with the notion of requiring you not only to read the despatches, but also to answer them, thus sparing me the vexation.
- Gyakran eljátszom a gondolattal, mi lenne, ha nem csupán felolvasnád az üzeneteket, hanem meg is válaszolnád őket, megkímélve ezáltal az ezzel járó bosszúságtól.
EnglishYe princelings-always thinking only of thyselves, sparing not a thought for the welfare of feeble old wizards, worn out from saving the world for a few thousand years....
Ti hercegecskék mindig csak magatokra gondoltok, és nem törődtök a gyenge, öreg varázslókkal, akik több ezer éve védik a világot...