Engelsk-ungarsk oversættelse af "springy"

EN

"springy" ungarsk oversættelse

EN springy
volume_up
{adjektiv}

springy (også: adaptable, corky, elastic, flexible)
At first the springy root was adamant, and seemed even to pull back.
A rugalmas szál először nem mozdult, sőt mintha még ellen is állt volna.
Colonel Race left the room, stepping with the springy noiseless tread of a hunter.
Ezzel Race ezredes távozott a szobából, egy vadász rugalmas, egyszersmind hangtalan lépteivel.
'Maybe,' said the Elf; 'but a heavy boot might leave no print here: the grass is deep and springy.'
- Talán - hagyta rá a tünde -, de lehet, hogy itt még egy nehéz csizma sem hagyna nyomot, sűrű a gyep és rugalmas.
springy (også: elastic, limber, lithe, supple)
The novice nodded and returned a few minutes later with two long, springy wands.
A növendék bólintott, és néhány perc múlva már vissza is tért két hosszú, ruganyos fával.
He smoothed her soft, springy curls, as he looked into her misted eyes.
Megsimogatta a haj puha, ruganyos csigáit, belenézett a párás szempárba.
The carpeting under my feet, he signaled from the lobby, is springy and new.
A lábam alatt a padlószőnyeg jelezte az előcsarnokból, ruganyos és vadonatúj.

Synonymer (engelsk) for "springy":

springy

Eksempelsætninger "springy" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYour muscles will tell you that they are nearly as springy as they were back then, she said.
Az izmai be fogják bizonyítani, hogy majdnem olyan ruganyosak, mint akkor, régen.
EnglishThat one had been certain of welcome; his walk had been springy and confident, Boyish.
Az biztos volt a kedves fogadtatásban; mozgása magabiztos, fiús volt.
EnglishBut they were supple and springy beyond his powers, and jerked away to beat at him again.
Azok azonban rugalmasak voltak és hajlékonyak, kitépték magukat, és újra a mágus felé csaptak.
EnglishDoctor Roberts left the room, his bearing springy once more.
Dr. Roberts kiment a szobából, léptei közben visszanyerték ruganyosságukat.
EnglishThe gradient was severe, but the turf was short and springy.
A lejtő meredek volt, de kurta és sűrű gyep borította.
EnglishSo she stole across the springy woodland floor to the thicket to see this fellow early bird.
És Mary a süppedős erdei talajon lépkedve odalopózott a tüskés bokorhoz, hogy megnézze magának koránkelő madárpajtását.
EnglishBeatrice Rumfoord was a springy, one-eyed, goldtoothed, brown old lady as lean and tough as a chair slat.
Beatrice Rumfoord szíjas, félszemű, aranyfogú, barna bőrű öregasszony volt szikár és kemény, akár a deszka.
EnglishCorbel tried to keep his walk springy and confident.
EnglishHis musculature suggested springy steel.
Izomzata viszont mintha acélrugóból lett volna.
EnglishFor a time, the only sounds were their own grunts of effort and the rustling of the springy twigs that Neko collected for binding material.
Egy ideig csak Khamék nyögései hallatszottak, amint nagy igyekezettel megpróbálták egymáshoz kötözni a farudakat.
EnglishBut she found that someone had already done that: hers and Will's, too, were laid over the springy twigs of a fragrant bush, nearly dry.
De valaki megelőzte, az ő holmija, csakúgy, mint Willé, ki volt terítve már egy illatos bokor ágaira, jóformán meg is száradt.
EnglishHe reached the bed, scrambled onto it, stood up, started straight across the mattress like a man walking a bridge of barrels, swaying on the springy surface.
Elérte az ágyat; felpattant rá és elindult át rajta, mint más ember egy hídon, miközben imbolygott a rugókon.
EnglishWhat springy His eyes drooped.
EnglishThe rooms were almost absurdly clean, their deep-pile beige carpets-too bothersome to remove, apparently-springy as cliff turf beneath his feet.
A szobák szinte hihetetlenül tiszták voltak, a vastag gyapjúszőnyegek, amelyeket túl nehézkes lett volna elvinni, mint a gyepszőnyeg, simultak a lába alá.