EN

supple {adjektiv}

volume_up
In his hands the weapon was a living thing, supple and beautiful as only a fine arm could be.
Szinte élt az a fegyver a kezében, rugalmas és gyönyörű volt.
Gingerly he bent down and picked it up: a flight bag made of supple leather, packed full, surprisingly heavy.
Gyorsan lehajolt érte és felvette: egy rugalmas bőrből készült kis táska volt az, dugig tele, meglepően súlyos.
She embraced the sleek body of the female with her left arm, and pushed the hair away from the right side of the female's face, and bent her supple body down and took her.
Mona réveteg átölelte bal karjával a karcsú derekat, félretolta a nőstény arcának jobb oldaláról a hajfürtöket, meghajlította a rugalmas testet, és ivott.
supple (også: docile)
Supple as a glove, they were colored a dark blue.
Sötétkék színű volt, és olyan simulékony, mint egy kesztyű.
He is as supple as an eel; he will go a long way, of that I am sure.
Hajlékony, mint az angolna, azt hiszem, sokra fogja vinni.
No flatlander is as supple as a crashlander.
Egyetlen síkföldi sem olyan hajlékony, mint egy zűrhajós.
She crossed to the fire, her slim, supple body catlike in the near gloom, all grace and efficiency.
Odament a tűzhöz, kecses, céltudatos mozgású, karcsú, hajlékony teste macskára emlékeztetett a homályban.
Gladly, Elminster growled, young and shining-eyed and supple.
- dörmögte a csillogó szemű, fiatal, ruganyos Elminster.
supple (også: spineless)

Synonymer (engelsk) for "supple":

supple

Eksempelsætninger "supple" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishErmelgart, from the besom pluck me five long withes; let them be both stout and supple.
Ermelgart, húzz ki a seprűből öt hosszú vesszőt; erősek legyenek és hajlékonyak!
EnglishHer black eyes grew larger, the white face suddenly supple and almost soft.
Fekete szeme még nagyobbra nőtt, fehér arca váratlanul meglágyult, már-már szelíd lett.
EnglishHe was a tall man, supple like all waiters, with a clean-shaven, mobile face.
Sovány, olajosbarna arcú, középkorú férfi volt: nyilvánvalóan olasz.
EnglishBring me three withes from a besom; let them be both stout and supple.
- Hozz három fűzfavesszőt valamelyik seprűből, de jó vastagok és hajlékonyak legyenek!
EnglishBut they were supple and springy beyond his powers, and jerked away to beat at him again.
Azok azonban rugalmasak voltak és hajlékonyak, kitépték magukat, és újra a mágus felé csaptak.
EnglishSupple skin peeled back in a curved line down from elbow to wrist, moist crimson and intricate electronics.
A bonyolult elektronikus szerkezetekkel teli alkar nedvesen, vörösen csillogott.
EnglishBe so kind as to loose your garments and let them slide, and so to display your lovely supple limbs!
Legyél olyan kedves és vesd le a ruhádat, hadd lássam finom kis testedet!
EnglishFrom a lithe, supple youth, he had become something hulking, bestial.
Fürge, izgága ifjoncból görnyedt, nagydarab szörnyeteggé vált.
EnglishYes, the smooth lady with the bobbed hair and the slim tailored suit of supple cloth was crying silently.
Igen, a karcsúsított kosztümöt viselő, apródfrizurás, elegáns hölgy hangtalanul sír.
EnglishHis once-smooth, dynamically supple hide was now a rough mass of sores.
Valaha sima, áramvonalas bőrét most durva sebek borították.
EnglishHatred, the matron said, rising with supple grace.
- Gyűlöletből - vágta rá az úrnő, majd légies kecsességgel felállt a székéből.
EnglishNo more supple arms were raised to fend it off.
Nem lendült több törékeny kar, hogy elhárítsa az elháríthatatlant.
EnglishTwisk the fairy damsel came forward: a supple creature with a casual fluff of pale blue hair bound with a rope of sapphires.
- Twisk, a tündér lépett elő: törékeny teremtés volt, világoskék hajában zafírfüzérrel.
EnglishBeneath the thin silky raincoat she was wearing, belted at the waist, her youthful flanks showed supple and trim.
A vékony, övvel összefogott selymes esőkabát alatt fiatal csípője takarosnak, hajlékonynak tetszett.
EnglishBack to living in a wheclchair, glancing at reports that his mind was no longer supple enough to comprehend?
Vissza a tolószékhez, azokhoz a jelentésekhez, melyeknek a lényegét lelassult agya már nem képes felfogni?
EnglishBoth of these new patrons were dressed in black slacks, white silk shirts, and black leather jackets as supple as silk.
Mindkét férfi fekete pantallót viselt, fehér selyeminget és selyemvékony bőrből készült fekete zakót.
EnglishShe plucked at the mail scarf wreathing her shoulders and throat, as if its supple folds were a kind of imprisonment.
A lány megrántotta a vállát és torkát takaró ruhát, mintha kényelmetlenül érezné magát a puha anyagban.
EnglishThey were free now, free of their chains, and their bodies ached with the joy of it, stretching upward, supple, sure.
Szabadok voltak, szabadok a béklyóktól: testük e szabadság örömével nyújtózott, könnyedén, magabiztosan.
EnglishShe wore a knee-length gown of near-impalpable gauze which enhanced the effect of her supple and fascinating contours.
A tündér térdig érő, csaknem láthatatlan ruhát viselt, amely csodálatosan kiemelte finom és légies alakját.
EnglishSupple pants, sleeveless and collarless tops.
Testhez tapadó nadrág, ujjatlan, kivágott felső.