Engelsk-ungarsk oversættelse af "supplying"


Infinitiv af supplying: to supply
EN

"supplying" ungarsk oversættelse

EN to supply
volume_up
[supplied|supplied] {verbum}

to supply (også: to cater, to emboss, to fit out, to fit up)
And may my God supply all your want, according to his riches in glory in Christ Jesus.
Az én Istenem - gazdagsága szerint - dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van.
Five Member States do not have a coastline and do not supply the data provided for in the directive.
Öt tagállamnak nincs tengerpartja, és nem szolgáltat adatokat az irányelvvel összhangban.
The country, said Darcy, can in general supply but a few subjects for such a study.
- A vidéki élet - vetette közbe Darcy - általában kevés alkalmat szolgáltat ilyen tanulmányokhoz.
So is Turkey, in fact, except that that country also supplies many of the immigrants.
Ez igaz tulajdonképpen Törökországra is, kivéve, hogy ez az ország sok bevándorlót szolgáltat maga is.
to supply (også: to recover)
to supply
hitelben szállít vmit

Eksempelsætninger "supplying" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSupplying information, ensuring that information reaches people, is very important.
Nagyon fontos az információnyújtás, az, hogy elérjen az emberekhez az információ.
EnglishAs we know, the EU's dependence on countries supplying oil and gas is increasing.
Mint tudjuk, az EU olajat és gázt szállító országoktól való függősége nő.
EnglishIt is wonderful how many families I have been the means of supplying in that way.
El sem hinné, hány családnak nyújtottam ebben a tekintetben segítséget.
EnglishThe actual nerve supplying the arm was severed, was cut, by say, a motorcycle accident.
A kézhez vezető idegpálya megsérült, elszakadt, mondjuk motorbaleset miatt.
EnglishSupplying him with what he needs will be twelve couriers, or mules.
A számára szükséges dolgokat tizenkét futár, azaz "öszvér" fogja odaszállítani.
EnglishAs we know, the EU's dependence on countries supplying oil and gas is increasing.
Mint tudjuk, folyamatosan nő az Uniónak a kőolajat és földgázt szállító országoktól való függősége.
EnglishHaverford, Drew told her, supplying the pseudonym he'd always used when dealing with Gatto.
- Mr. Haverford vagyok - mondta be Drew az álnevét, amelyet Gatto ismert.
EnglishThis is about Europe supplying as much food as its people require.
Arról van szó, hogy Európa annyi élelmet szolgáltasson polgárainak, amennyit azok kérnek.
EnglishSome Member States have been supplying Libya with weapons and even with torture equipment for years.
Egyes tagállamok évek óta szállítanak Líbiának fegyvereket, sőt kínzóeszközöket is.
EnglishSupplying this place and your laboratory facilities was costly enough.
Rettentő drága fenntartani ezt a helyet meg a maga laboratóriumát.
EnglishManufacturerexporters supplying the ultimate exporter are eligible for ALS for intermediate supplies.
A végső exportálót kiszolgáló gyártóexportőrök jogosultak időközi beszerzési EER-re.
English(iii) the distribution of such licences among supplying countries,
(a) a tényállásról szóló nyilatkozat kibocsátását az adott ügyben;
EnglishThe Egyptian government has revealed that Thorn is supplying soya...
Az egyiptomi kormány felfedte, hogy Thorn-szójababbal látja el...
EnglishHence, my primary commitment to involving the banks - even the banks supplying credit.
Ezért elsősorban a bankok - méghozzá a hitelfolyósító bankok - bevonása mellett köteleztem el magamat.
EnglishSpecific rules for supplying the market with mineral water are also laid down in the guidelines.
Az iránymutatások egyedi szabályokat tartalmaznak az ásványvíz forgalmazására vonatkozóan is.
EnglishSupplying electricity is not a trade but a mains service.
A villamosenergia-ellátás nem kereskedelem, hanem hálózati szolgáltatás.
EnglishOne of the serious consequences of drought is the difficulty of supplying the population with drinking water.
Az aszály egyik súlyos következménye a lakosság ivóvízzel való ellátásának nehézsége.
EnglishIt must be emphasised that Europe regards Mexico as an important partner for supplying raw materials.
Azt is hangsúlyozni kell, hogy Európa fontos nyersanyag-beszállító partnernek tekinti Mexikót.
EnglishIn order to prevent further fuelling of the conflict, all supplying of weapons must be halted.
A konfliktusok jövőbeni kiújulásának megakadályozása céljából a fegyverszállításokat le kell állítani.
EnglishNor does it shy away either from supplying weapons to Zimbabwe.
Attól sem riad vissza, hogy fegyverekkel lássa el Zimbabwét.