Engelsk-ungarsk oversættelse af "swim"

EN

"swim" ungarsk oversættelse

volume_up
swim {substantiv}

EN swim
volume_up
{substantiv}

swim (også: swimming, bathe)
volume_up
úszás {substantiv}
Sometimes he swam in her, but she was too soupy for an invigorating swim.
Néha úszik egyet benne, de Éva túl sűrű ahhoz, hogy frissítő legyen az úszás.
Nem, úszás tehetségkutatók Stanfordból, hogy megnézzenek.
Carolyn had celebrated the anniversary of her swim by smothering her daughter and taking her own life.
Carolyn az úszás évfordulóját azzal ünnepelte meg, hogy megfojtotta lányát, majd saját magával is végzett.
swim (også: beat, levitation, waft, flutter)
volume_up
lebegés {substantiv}
Perhaps there was a drug in it as well: my head began to swim.
Talán tettek belé valamit: szédülés fogott el.
Willre rájött a szédülés.
His head swam with the combined stench of corrosive chemicals and burned flesh.
Szédülés fogta el a vegyszerek és az égett hús szagától.
swim
swim

Synonymer (engelsk) for "swim":

swim

Eksempelsætninger "swim" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOne could swim in water, but sand would enfold a man and crush him to death.
Vízben lehet úszni, a homok viszont eltemeti az embert, agyonnyomja a súlyával...
EnglishIf they wanted to come south across that river, I hope they can swim in the cold.
Ha át akarnának kelni a folyón, akkor a hideg vízben úszva kell megtenniük.
EnglishBolstered by the fresh air seeping in, I found the strength to swim to the stairwell.
A beáramló friss levegőtől erőre kaptam, erőt gyűjtöttem, hogy a lépcsőhöz ússzam.
EnglishThe first person she saw on a boat jumped into the water for a morning swim.
Az első ember, akit Darby meglátott, a vízbe ugrott egy csónakból, hogy ússzon egyet.
EnglishA hundred years ago it would have been sink or swim or the funeral pyre.
Száz évvel ezelőtt elvégezték volna rajtam a próbát, és máglyára küldtek volna.
EnglishThen you do things together-- You swim, you row, you boat... you eat, you stink.
Együtt csináljuk a dolgokat-- Úszol, evezel, hajózol... eszel, bűzlesz.
EnglishAnd I thought, in two days' time, I was going to do this swim across the North Pole.
Azt gondoltam, hogy két nap múlva az Északi-sarkon keresztül fogok úszni.
EnglishWould you prefer to return over the bridge and swim your way across the river?
- Szívesebben térnél vissza a hídon, hogy aztán úszva kelj át a folyón?
EnglishAnd on day four, we decided to just do a quick five minute test swim.
A negyedik napon elhatároztunk, hogy csinálunk egy gyors öt perces tesztúszást.
EnglishAlmost certainly went for a swim in the heat wave, got into trou-ble, and drowned.
Szinte bizonyos, hogy amikor jött az a nagy hőhul-lám, úszkált egy kicsit, de belefulladt.
EnglishI managed to swim to a deserted island... with a young boy named Nigel.
Sikerült kiúsznom egy lakatlan szigetre egy fiatal fiúval, a neve Nigel volt.
EnglishSo I elected not to swim, but to sunbathe some distance away from her.
Úgy döntöttem tehát, inkább nem úszom, inkább napozni fogok, kicsit távolabb tőle.
EnglishHe settled on a long-haired fourteen-year-old in swim trunks and sandals.
Pillantása egy hosszú hajú, tizennégy év körüli, úszónadrágos, szandálos fiúra tévedt.
EnglishBut people like that can't get hold of weapons now, and they're easy to swim away from.
De manapság az effajta emberek nem tudnak fegyvert keríteni, és könnyű elúszni előlük.
EnglishThey sank down to a slimy bottom, and it was instantly apparent that Gelmar could not swim.
Lemerültek az iszapos fenékig, és nyomban kiderült, hogy Gelmar nem tud úszni.
EnglishI taped my -- my aunt used to swim in the ocean every day of the year until she was about 85.
Felvettem -- a nagynéném minden nap úszott az óceánban, egészen 85 éves koráig.
EnglishOr at least up on deck where they could have a chance to swim for it?
Legalább a fedélzetre, ahonnan legalább úszva megpróbálhatnák a menekülést...
EnglishHer gloved fingers refused to flex as she reached for the bottom rung of the swim ladder.
Kesztyűs ujjai nem akartak begörbülni, amikor a hágcsó alsó fokáért nyúlt.
EnglishMitch, with his one eye, lost his equilibrium and almost went for a swim.
Mitch, alig látva sérült szemével, elvesztette az egyensúlyát, és majdnem fürdött egyet.
EnglishAudrey wore a white swim suit and looked like a delicate ivory figurine.
Audrey fehér fürdőruhát viselt és úgy fesfett benne, mint egy finom elefántcsont figura.