Engelsk-ungarsk oversættelse af "temperament"

EN

"temperament" ungarsk oversættelse

volume_up
temperament {substantiv}

EN temperament
volume_up
{substantiv}

temperament (også: temper, blood)
volume_up
vérmérséklet {substantiv}
temperament (også: cheer, humor, spirit, tone)
volume_up
kedély {substantiv}
temperament (også: constitution, makeup, stature, temper)
volume_up
alkat {substantiv}
temperament
temperament
temperament
volume_up
temperamentum {substantiv}
temperament
volume_up
természet {substantiv} (emberi)
She is, no doubt, of a delicate and nervous temperament.
Bizonyára nagyon kifinomult és ideges természet.
temperament

Synonymer (engelsk) for "temperament":

temperament

Eksempelsætninger "temperament" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd I said I could see she had got just the temperament for that sort of work.
És azt is mondtam, mindjárt látni, hogy őt az isten is ilyesféle munkára teremtette.
EnglishBut those things, always an integral part of his temperament, had almost wholly ceased.
Azelőtt az ilyesmi szerves része volt a természetének, de most fegyelmezi magát.
EnglishThe Latin temperament of the Mexican immigrants made its mark on the population at large.
A mexikói bevándorlók latin temperamentuma is nyomot hagyott a lakosokon.
EnglishA regular monastery would probably suit his temperament better.'
Egy szokványos kolostor szerintem sokkal jobban illene a temperamentumához.
EnglishNothing to do with Joan's 'sex, ' everything to do with her temperament.
- Ennek semmi köze sincs a neméhez, ha van neki ilyen egyáltalán.
EnglishDomingo still had the Latin temperament, John reminded himself.
Persze Domingo a maga latin vérmérsékletével másképpen látta a helyzetet.
EnglishHe was very much a man of moods, possibly owing to what is styled the artistic temperament.
Erősen hangulatember volt... talán annak következtében, amit művészi temperamentumnak szoktak nevezni.
EnglishIn other words, the lymphatic temperament is essentially despondent, and the rhapsodic is bilious.
Más szóval, az elégiának ugyanúgy lényege a vértelen sápadtság, mint a ditirambusnak a tüzes hév.
EnglishFather didn't have the temperament to control the young males.
Apában nem volt annyi erély, hogy fegyelmezze a fiatal hímeket.
EnglishBut a reputation for harsh temperament had lately caused some resentment in Earth's coastal communities.
Nyers alaptermészetük némi neheztelést is kiváltott azonban a Föld part menti közösségeiben.
EnglishWith a sudden flash of temperament, Lucia replied, You can serve me best now by going, monsieur.
- Most leginkább azzal volna a segítségemre, monsieur, ha elmenne - válaszolta hirtelen indulattal Lucia.
EnglishThe temperament, is it not, of a thief, rather than a murderer?
Vérmérséklete inkább a tolvajé, semmint a gyilkosé.
EnglishMade allowances for him on the score of temperament - and the man really was a first-class painter, you know.
Elnéző volt, amennyire csak a vérmérséklete en gedte... meg aztán a férfi valóban kitűnő festő volt.
EnglishHe'd hoped for some modulation of temperament overnight, but when Wilma got up the next morning, she was even angrier.
Remélte ugyan, hogy Wilma alszik a dologra egyet, azonban reggelre kelve dühe tetőfokára hágott.
EnglishI was too cold of temperament to have gods.
Túlságosan hideg természetű voltam, hogy isteneim lehessenek.
EnglishSparhawk did not really have the temperament for politics.
Sparhawknak sosem volt türelme a politikához.
EnglishIt's cooler, and darkness suits my temperament.
Hűvösebb van, és a sötét jól illik a természetemhez.
EnglishHow about Lacking That Small Match Temperament.'
És mit szólsz ahhoz, hogy: Háromszögben Lekörözte?
EnglishIt does not suit my age, my temperament, or my figure.
EnglishFor music is an intellectual or a sensual pleasure according to the temperament of him who hears it.
Mert a zene egyszerre érzéki és szellemi élvezet is, aszerint, milyen füllel hallgatjuk, milyen lelki alkattal fogadjuk magunkba.