Engelsk-ungarsk oversættelse af "unsheathed"

EN

"unsheathed" ungarsk oversættelse

EN unsheathed
volume_up
{adjektiv}

unsheathed (også: terry)
unsheathed
unsheathed
unsheathed
volume_up
meztelen {adj.} (kard)
unsheathed

Synonymer (engelsk) for "unsheathed":

unsheathed
English

Eksempelsætninger "unsheathed" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFlay stretched out a foreleg like a tree-trunk and unsheathed tiger claws.
Nyúzó előrenyújtotta fatörzs vastagságú mellső lábát, és kimeresztette tigriskarmait.
EnglishThey unsheathed them so that the points formed a ring about him.
Kérdezd Morgaine-t! kiáltotta Vanye, amint érezte a kardok fenyegető közeledését.
EnglishThen he rose up with unsheathed sword in hand and walked out to see the horses.
Vanye félálomban meghallotta az egyik ló nyerítését.
EnglishWith that invisible mental hand, he reached out and slowly unsheathed the dagger at the halfling's belt.
Kinyúlt a láthatatlan kézzel, és kihúzta a félszerzet tőrét a tokjából.
EnglishI was salivating and my cock felt good and strong, as it unsheathed itself.
Megnyálaztam a farkam, az meg előbújt, szép erősen.
EnglishThere you see unsheathed the contempt for the voters that the elites of Europe now habitually display.
Most már láthatják Európa elitjének a szavazók felé manapság tanúsított leplezetlen megvetését.
EnglishHe went to his belt and unsheathed the little knife that hung there.
Az övéhez nyúlt, és előhúzta az ott lógó, kicsiny kést.
EnglishBuoult noticed that his finger-claws had unsheathed in his agitation.
Buoult észrevette, hogy izgalmában előbújtak a karmai.
EnglishIn the last light of day, she unsheathed her survival knife and snicked its edges across his hair and beard.
A nő az utolsó napsugarak fényében kivonta túlélőkését, és levagdosta Drew haját és szakállát.
EnglishHe grinned as he unsheathed his weapon, obviously savoring the helplessness of his prey.
A lány is észrevette a férfit, abbahagyta a hiábavaló erőlködést, és rezzenéstelen arccal nézett farkasszemet vele.
EnglishIt spread its feathered arms wide and unsheathed long talons.
Széttárta tollas karjait, és kimeresztette karmait.
EnglishSorak unsheathed the sword and gasped as he saw the intricate, wavy marks of folding on the blade.
Sorak kihúzta a hüvelyből, és elakadt a lélegzete, amikor meglátta a bonyolult, hullámos jeleket a pengébe vésve.
EnglishSorak slowly unsheathed the elvish blade.
EnglishImmediately Panamon Creel's good right hand unsheathed the broadsword at his side in a lightninglike motion and the thief crouched for the attack.
Panamon Creel ép jobbja villámgyorsan kirántotta pallosát a hüvelyből, a tolvaj ugrásra készen meggörnyedt.
EnglishIn the next instant Kinson Ravenlock wrenched free of the magic that ensnared him, threw off its shackles, and unsheathed his long knife.
A következő pillanatban Kinson Ravenlock széttörte magán a bűbáj láncait, ledobta a béklyót és kirántotta hosszú kését.
EnglishHe saw the Horseman come towards me with his sword unsheathed, - - but it is I who govern the Horseman, and Baltus did not stay to watch.
Azt látta, hogy a lovas felém tart kivont karddal, de én irányítom a lovast, drágám, és Baltus nem maradt ott bámészkodni.
EnglishImpulsively Jerle Shannara unsheathed the sword entrusted to him by Bremen, the sword whose magic he could not command or even yet believe in, and he thrust it aloft.
Jerle Shannara kihúzta a Brementől rábízott varázskardot, amelynek nem tudott parancsolni, de már nem is hitt benne, és a magasba emelte.
EnglishSimple notions that one could reflect upon at leisure, should one choose - but never when face to face with an enemy with blades unsheathed and dancing.
Egyszerű elméletek, melyeken az ember lustálkodás közben bármennyit töprenghet de akkor nincs rá idő, amikor az ellenség ott áll velünk szemben, kivont karddal, táncolva.
EnglishHe was terrified of the sight of a sword and would scream if he saw it unsheathed, and he was terrified too to have his portrait painted because he thought he was so ugly, which he was.
Iszonyodott a kard látványától, visított, ha meglátott egy hüvelyből kivont pengét, de attól is iszonyodott, hogy lefessék, mert pont olyan rondának tartotta magát, amilyen volt.