EN whip
volume_up
{substantiv}

whip (også: cat, lash, martinet, scourge)
volume_up
korbács {substantiv}
The whip was hanging on a nail by the door, ready to hand against the arrival of reporters.
A korbács egy szögön függött az ajtó mellett, hogy kéznél legyen újabb riporterek érkezésekor.
This time it was on his shoulders that the whip descended.
Most saját vállára csapott le a korbács.
De a korbács kérlelhetetlenül lesújtott újra meg újra.
whip (også: lash, scourge)
volume_up
ostor {substantiv}
The muscular whip that was its lower body wrapped around Beaver's waist.
Az izmos ostor, amely a lény alteste volt, Beaver derekára csavarodott.
The whip came down again, and again Linda screamed.
Az ostor újra lecsapott, és Linda megint sikoltott egyet.
Rain lashed the night, and like the crack of a whip, thunder broke across the sky.
eső, az égen villám cikázott át, a dörgés akkorát csattant, mint egy ostor.
whip (også: carter, teamster)
volume_up
kocsis {substantiv}
A kocsis a tornyok felé bökött ostorával.
Whip your horse up, cabby, for we have only just time to catch our train.
Kocsis, csapjon a lovak közé, nehogy lemaradjunk a vonatról!
A brougham was waiting with a very massive driver wrapped in a dark cloak, who, the instant that I had stepped in, whipped up the horse and rattled off to Victoria Station.
A hintó már várt, és mihelyt beszálltam, a hatalmas, fekete köpenybe burkolózó kocsis meglegyintette a lovát, meg sem álltunk a Victoria pályaudvarig.
whip
volume_up
felhúzókötél {substantiv} (hajón)
whip
volume_up
szárny {substantiv} (szélmalomé)
whip
volume_up
tojáshab {substantiv}
whip
volume_up
vadászinas {substantiv}

Eksempelsætninger "whip" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI should at this point whip it out and sign her up, but I can't make myself do it.
Ez az a pont, amikor elő kellene kapnom és aláíratnom vele, de nem visz rá a szívem.
EnglishWhen he had finished, he picked up the whip and began hitting himself again.
Amikor befejezte, újból felkapta a korbácsot, és ismét ütlegelni kezdte magát.
English'Ah,' said the Englishman at last, rubbing his pony's damp withers with his whip-butt.
- Ó - szólt végre az angol, az ostora gombjával dörzsölve pónija izzadt nyakát.
EnglishHe's not about to step across the aisle and slap me, because I'd whip his ass.
Nem fog most idejönni, hogy pofon vágjon, mert szétrúgnám a hátsó felét.
English'Is this the Hand of Friendship to avert the Whip of Calamity?' laughed the Colonel.
- Ez az a barátságos kéz, mely elhárítja a balszerencse ostorát? - nevetett az ezredes.
EnglishHe was crying, because the red marks of the whip on his back still hurt so terribly.
A fiú sírt, hiszen az ostorcsapások vörös nyomai oly szörnyen szaggattak.
EnglishCarse got hold of himself but not in time to avoid another stroke of the whip.
Carse úrrá lett indulatain, de nem elég hamar ahhoz, hogy elkerülje az újabb korbácsütést.
EnglishBut, being a loyal Conservative I had to support it; I followed the whip.
De lojális konzervatívként kénytelen voltam támogatni azt; követtem a frakcióvezetőt.
EnglishI'd whip him good, send him flying, and become the biggest hero in Black Oak.
ttam volna a saját ringjéből, és én lettem volna minden idők legnagyobb hőse Black Oakban.
EnglishThe cab shot forward, the driver shouting at the pedestrians and cracking his whip.
A kocsi előrelódult; a hajtó folyamatosan ordítozott a tömeggel, és az ostorát pattogtatta.
EnglishAfter I'm finished with this, I'll whip you boys up some margaritas.
Délután 5 óra 50 perc Fiúk, ha ezzel végeztünk, intravénás koktélt kaptok.
EnglishIrlar panted and thrashed the darkness furiously with the whip, seeking her.
Irlar egy dühöngő őrült módjára hadakozott a sötét levegővel, hátha véletlenül rátalál a nőre.
EnglishWhip four egg whites until they form stiff peaks, then fold them into the mixture.
Négy tojás fehérjét verjük kemény habbá, és adjuk a keverékhez.
EnglishThe horseman delivered one last vicious cut with his whip and came on at a canter.
A lovas haragosan suhintott egyet ostorával és feléjük ügetett.
EnglishHe'd have to give up his slave whip and golden napkin ring and move into town.
Le kell mondania a rabszolgakorbácsról, arany szalvétagyűrűjéről, és be kell költöznie a városba.
EnglishIt's going to be a pleasure to whip you, he said, smiling sweetly, his eyes almost innocent.
Nagy öröm lesz megpálcázni téged mondta kedves mosollyal, majdnem ártatlan tekintettel.
English(METZGER drops the whip, turns, walks to the stairs, clumps up them.
METZGER eldobja a korbácsot, sarkon fordul, nehézkesen felmegy a lépcsőn.
EnglishAlmores house and its tall buggy whip aerial quivered.
Oly hirtelen állt meg, hogy a kocsi hosszú antennája csak úgy remegett.
EnglishAnd as for outsiders, white, black or brown, tar and feather them, and whip them out of town.
Legyen fehér, fekete, barna, kenj rá kátrányt, szórj rá faleveleket, kergesd el ostorral.
EnglishOr maybe it was the whip whipped too soon the first time and not soon enough the second.
Valószínű, hogy az első alkalommal túl korán vágtak rá az ostorral, a másodiknál meg túl későn.