Engelsk-ungarsk oversættelse af "wind-swept"

EN

"wind-swept" ungarsk oversættelse

EN wind-swept
volume_up
{adjektiv}

wind-swept (også: bleak, draughty, windswept, drafty)
wind-swept (også: blowy, breezy, dirty, draughty)
volume_up
szeles {adj.}
wind-swept (også: windswept)
wind-swept (også: windswept, windtorn)
They were riding along the brink of a wind-swept cliff with an angry sea ripping itself to tattEred froth on the rocks far below.
Egy szélfútta szikla tetején lovagoltak, odalent a tenger dühös hullámai ostromolták a köveket.

Eksempelsætninger "wind-swept" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe cold wind swept into the room from the open window as she opened her doors.
Hideg téli szél tört be a szobába az ablakon, amikor kinyitotta az ajtót.
EnglishDawn came clear and bright; a wind swept across their path, rushing through the bent grasses.
Pirkadt, tisztán és fényesen: szél söpört át az ösvényükön, s nyalta végig a meggörnyedt füvet.
EnglishA brisk wind swept down the Thames, but Ryan didn't mind.
A Temze fölött száguldozó szél viszont csípős volt, de Ryan nem bánta.
EnglishHe could see the big black hitching post for the gondolas and the late afternoon winter light on the wind-swept water.
Látta a gondolák nagy fekete kikötőoszlopát, és a téli este fényét a szélfújta vízen.
EnglishHis dark hair was neglected, wind-torn, swept back from His face.
Csapzott, sötét haját hátrafújta az arcából a szél.
EnglishBut the pilot wasn't satisfied; the wind was swept into eddies and cross-gusts by the edges of the mountain.
A pilóta azonban meggondolta magát; a hegyoldalak kelepcéjében örvénylik, kiszámíthatatlan a szél.
EnglishA cold wind swept down from it and set us shivering.
Hideg szélroham süvített szembe: beleborzongtunk.
EnglishThe wind swept his full brown robes as he came towards me.
Szélben lobogó barna csuhával jött felém.
EnglishPapers fluttered to the floor from a massive mahogany desk as if a wind had swept through the room, though the air was still now.
Papírok repültek le a mahagóni íróasztalról, mintha huzat fújt volna át a szobán, pedig a levegő nem mozdult.
EnglishThe cold wind swept down over the plain.
EnglishA tram, like a raucous swan of steel, glided groaning over the cobbles, and in its wake the wind swept a debris of trampled leaves.
A villamos, mint egy rekedt acélhattyú siklott nyögve a kockaköveken, nyomába a szél halomnyi összetaposott levelet söpört.
EnglishWind swept the meadow grass.
A szél megcibálta a mező fűszálait.
EnglishThe wind swept down upon them, biting at exposed skin, and they were forced to lean forward against its gusting, frigid blasts.
A szél lecsapott rájuk, belemart a szabadon hagyott bőrbe, s kénytelenek voltak kétrét görnyedni, hogy el ne sodorja őket a jeges erő.
EnglishA gust of damp wind swept the forlorn pavements; dry leaves scuttered and banked along the high iron fence.
Nyirkos széllökés söpört végig a reménytelenül elhagyatott utcán; száraz falevelek kergetőztek benne, hogy aztán a magas kovácsoltvas kerítéshez tapadjanak.
EnglishThe next morning dawned cloudy, and a chilly wind swept down from the mountain peaks, bending the tall grass in long waves.
Másnap ködös reggel virradt rájuk, és jeges szél süvített végig a fennsíkon a hegycsúcsok irányából, nagy ívű hullámokat vetve a fűtengerben.
EnglishThe moon drew her veil and then lowered it again, and the soft breeze made the pines shiver ever so slightly, and the wind swept down as if urging him onward.
A hold hol fátylat borított magára, hol leengedte, a fenyők borzongtak, a szél meglökte, mintha sürgetné, hogy induljon.
EnglishWhen the butler had gone I walked over to the black window, and I looked through a blurred pane at the driving clouds and at the tossing outline of the wind-swept trees.
Miután a komornyik elment, a sötét ablakhoz léptem, és a maszatos üvegen át kitekintettem a rohanó felhőkre és a viharban hajlongó fákra.
EnglishThe soft wind swept through the small rooms of the house, beneath the low ceilings, bringing a tropical freshness to every nook and cranny, though the little house itself was cold.
Puha szél járt az alacsony mennyezetű, apró szobákban, trópusi üdeséget lopott a szögletekbe és zugolyokba, noha magában a házikóban hideg volt.
EnglishThe clouds had broken, a fresh wind had swept them away, and now Jack stood in a dusty ingot of sunlight, which slanted through the dirty window set into the eastern side of the equipment shed.
A felhőket friss szél söpörte szét; Jack pedig ott állt az aranyos sugárban, amely rézsútosan vetődött be a raktárépület keleti oldalán nyíló piszkos ablakon.