FI

ärsyttää [ärsytän|ärsyttänyt] {verbum}

volume_up
Why should we annoy them even more?
Haluatteko tietää, mikä minua rehellisesti sanoen ärsyttää?
Do you want to know what honestly annoys me?
Minua ärsyttää myös se, että EU:n varoilla rahoitetaan hankkeita, jotka eivät ole ehdottoman tärkeitä.
It also annoys me when projects are funded with EU money which are not absolutely necessary.
Kyllä, osa vetoomuksista ärsyttää viranomaisia.
Yes, there are petitions which irritate the authorities.
Kyllä, osa vetoomuksista ärsyttää vallanpitäjiä.
Yes, there are petitions which irritate the powerful.
   En halua ärsyttää kollegojani keskeyttämällä heitä, mutta minun on pyydettävä teiltä tukea.
   I do not like to irritate colleagues by interrupting them, but I must appeal for your support.
ärsyttää (også: suututtaa)
ärsyttää (også: suututtaa)
ärsyttää (også: vaivata, tajuta, hoksata, askarruttaa)
Vähitellen se alkaa ärsyttää minua: joka vuosi sama menettely, kun on kyse ystävyyskaupunkisuhteiden edistämisestä!
I am slowly getting sick of the way we have the same procedure every year for promoting town-twinning.
ärsyttää (også: yllyttää)
Vaikka kannatan itsenäistä Georgiaa, ei ole viistasta ärsyttää Venäjän karhua sen omassa pesässään.
Whilst I support Georgian independence, it is unwise to goad the Russian bear in its own lair.
ärsyttää (også: harmittaa)
Itse asiassa juuri ehdotus satelliittiteknologian käyttämisestä ärsyttää minua eniten.
Indeed, it is the proposal to use satellite technology which irks me most.
ärsyttää (også: vihloa)
ärsyttää (også: pänniä)
Tarinan opetus: älä ärsytä variksia.
So -- the moral being, don't piss off crows.
ärsyttää (også: vinoilla)
volume_up
to ride [rode|ridden] {vb.} [am.eng.] [hverd.]
ärsyttää (også: ottaa päähän, ottaa kupoliin)
ärsyttää
ärsyttää (også: kiusata, loukata)
Haluan kuitenkin kaikitenkin tehdä selväksi, mikä minua eniten ärsyttää ja mikä minua eniten harmittaa.
I would immediately like to make it clear what irritates and vexes me the most, and I think I speak for many other Europeans.

Eksempelsætninger "ärsyttää" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishIlmeisesti kansainvälinen radura-tunnus ärsyttää rouva Bloch von Blottnitzia.
Apparently the international radura label is sending Mrs Bloch von Blottnitz blind.
FinnishItse asiassa juuri ehdotus satelliittiteknologian käyttämisestä ärsyttää minua eniten.
Indeed, it is the proposal to use satellite technology which irks me most.
FinnishSitä paitsi, mikä meitä ärsyttää kaikkein eniten jokapäiväisessä elämässämme?
Anyway, what do we find most annoying on a day-to-day basis?
FinnishMinua ärsyttää myös se, että EU:n varoilla rahoitetaan hankkeita, jotka eivät ole ehdottoman tärkeitä.
It also annoys me when projects are funded with EU money which are not absolutely necessary.
FinnishEU haluaa määrätä kaikesta, eikä kukaan käsitä, miksi tämä ärsyttää kansalaisia.
Europe wants to dictate everything, and no one understands where the subsequent irritation of the general public comes from.
FinnishLaturi on aina ostettava puhelimen mukana, ja tämä ärsyttää usein kuluttajia.
The charger must automatically be bought with the phone, and this frequently gives rise to great annoyance amongst consumers.
FinnishEnkä olisi sitä paitsi ikinä uskaltanut ärsyttää akatemian jäseniä tällä tavalla.
Purists could never accuse it of being franglais, not that I would ever dare to offer such an insult to the members of the Académie .
FinnishKielto ärsyttää monia ihmisiä ja, kuten on jo todettu, se ei ole tuottanut tulosta tekosyitä lukuun ottamatta.
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
FinnishVähitellen se alkaa ärsyttää minua: joka vuosi sama menettely, kun on kyse ystävyyskaupunkisuhteiden edistämisestä!
I am slowly getting sick of the way we have the same procedure every year for promoting town-twinning.
FinnishHaluatteko tietää, mikä minua rehellisesti sanoen ärsyttää?
Do you want to know what honestly annoys me?
FinnishMinua ärsyttää se, että veroasioista vastaava komissaari lupasi tällaisen tutkimuksen marraskuussa 1990 ja toukokuussa 1991.
What annoys me is that this was promised by the tax Commissioner in November 1990 and May 1991.
FinnishMinua ärsyttää se, että olemme tehneet yli 200 päätöstä, joista suurinta osaa ei ole vielä toteutettu.
What makes me angry is to see that a majority of the over 200 decisions that we have taken have not yet come into force.
FinnishMinua ärsyttää, kun sanotaan, että EU kannattaa laillista maahanmuuttoa, mutta vastustaa laitonta maahanmuuttoa.
It annoys me when people say that the EU is in favour of legal immigration but opposed to illegal immigration.
FinnishJuuri Louis Michel tiuskaisi myös ihmisoikeusjärjestöille, ettei Fidel Castron hallintoa pidä ärsyttää.
It was also Louis Michel who retorted to the human rights organisations that Fidel Castro’s regime should not be provoked.
FinnishPuhun kokemuksesta, sillä Internetissä on paljon sellaista, joka ärsyttää minuakin, vaikka en olekaan alaikäinen.
I speak from experience, for there is much to be found there that bothers me, too, even though I am not a minor.
FinnishOn monia asioita, jotka saattavat ärsyttää, mutta en olisi uskonut, että tämä viaton merkintä olisi yksi niistä.
There are many things that might send you blind, but I would not have thought this innocent label is one of them.
FinnishHaluan kuitenkin kaikitenkin tehdä selväksi, mikä minua eniten ärsyttää ja mikä minua eniten harmittaa.
I would immediately like to make it clear what irritates and vexes me the most, and I think I speak for many other Europeans.
FinnishOtan sen vuoksi itselleni vapauden ärsyttää eräitä henkilöitä toistamalla, että tupakka koituu joka toisen tupakoitsijan kohtaloksi.
I will therefore take the liberty of irritating some people by repeating that smoking kills one in two smokers.
FinnishTämä ärsyttää minua. Vaikka olen kiitollinen siitä, että esimerkkejä vihdoin annettiin, ne eivät mielestäni kuitenkaan riitä.
That annoys me; grateful though I am that these examples were at least provided, I have to tell you that they are not enough.
FinnishVaikka Kuuba ärsyttää parlamentin enemmistöä, se tarkoittaa toivoa ja uskoa ihmisarvoiseen elämään miljoonille miehille ja naisille.
Though it pains the majority in the House, Cuba means hope for, and confidence in, a decent life for millions of men and women.