Finsk-engelsk oversættelse af "epärehellinen"

FI

"epärehellinen" engelsk oversættelse

FI epärehellinen
volume_up
{adjektiv}

epärehellinen (også: korruptoitunut)
epärehellinen (også: kavala)
volume_up
crooked {adj.} [hverd.]
epärehellinen (også: kiero, mutkitteleva, petollinen, katala)
epärehellinen (også: säädytön, likainen, halpamainen, katala)
volume_up
dirty {adj.}
Se on monin tavoin epärehellinen, sillä ihmiset luulevat ostavansa moottoreita, jotka täyttävät asetukset, vaikka ne ovatkin itse asiassa epäpuhtaita.
In many ways it is dishonest, because people will be buying engines which they think meet the regulations, when in fact they are dirtier.
epärehellinen (også: vilpillinen, petollinen)
volume_up
disingenuous {adj.} [form.]
epärehellinen (også: epäilyttävä, hämäräperäinen)
volume_up
dodgy {adj.} [brit.eng.]
epärehellinen (også: vilpillinen)
epärehellinen (også: ovela, petollinen)
volume_up
sneaky {adj.}
epärehellinen (også: valheellinen)

Eksempelsætninger "epärehellinen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishSiinä sallitaan edelleen sosiaalinen polkumyynti ja epärehellinen kilpailu työntekijöiden kesken.
It remains an open door to social dumping and to unfair competition among workers.
FinnishEpärehellinen kilpailu yritysverotuksen alalla täytyy poistaa.
Unfair competition in the area of company taxation must be eliminated.
FinnishOma näkemykseni on, että tämä on melko epärehellinen keskustelu.
From my point of view, then, this is a rather dishonest discussion.
FinnishEpärehellinen autokauppias voi pilata kilpailijoidensa markkinat.
A dishonest car salesman can spoil the market for his competitors.
FinnishVoin olla väärässäkin, mutta itse en koe olevani epärehellinen.
I may be wrong, but I do not regard myself as a dishonest man.
FinnishJos tekee päätöksen asiakirjasta, jonka sisältö on saavuttamattomissa, on joko tyhmä tai epärehellinen.
A decision on a document of inaccessible content can be taken only by someone who is either stupid or dishonest.
FinnishAihe: Epärehellinen kansainvälinen kilpailu
Subject: Unfair competition in international trade
FinnishMuuten olisi teille epärehellinen.
Otherwise, I would be dishonest towards you.
Finnish(PL) Ajatus eron luomisesta työajan, jona työskennellään, ja työajan, jona ei työskennellä, välille on vaarallinen ja epärehellinen lähestymistapa.
- (PL) The idea of drawing a distinction between active and inactive working time is a dangerous and dishonest approach.
FinnishNäin ei saisi olla, ja katsonkin, että Lissabonin strategian epärehellinen arviointi on yksi ongelmista, jotka meidän on ratkaistava.
This should not be the case and a dishonest assessment of the Lisbon Strategy is, I believe, one of the problems which we must resolve.
Finnish. - (FR) Euroopan perusoikeuskirjan saattaminen oikeudellisesti sitovaksi on käytännössä poliittisesti epärehellinen ja vastuuton teko.
in writing. - (FR) Making the European Charter of Fundamental Rights legally binding is politically dishonest and irresponsible in practice.
FinnishSe on monin tavoin epärehellinen, sillä ihmiset luulevat ostavansa moottoreita, jotka täyttävät asetukset, vaikka ne ovatkin itse asiassa epäpuhtaita.
In many ways it is dishonest, because people will be buying engines which they think meet the regulations, when in fact they are dirtier.
Finnish   Arvoisa puhemies, sokerimarkkinauudistus, jota käsittelemme tänään, on vaarallinen, epäoikeudenmukainen, epärehellinen ja epäsosiaalinen näennäisuudistus.
      Madam President, the reform of the sugar market that we are considering today is a pseudo-reform that is dangerous, unjust, dishonest and antisocial.
FinnishSamaan aikaan laittoman Kosovon sodan jälleenrakennus rahoitetaan muiden avunsaajamaiden kustannuksella, tavalla, joka on epäreilu ja epärehellinen.
At the same time the reconstruction of Kosovo, after the illegal war there, is being financed at the expense of other countries receiving aid, in a way that is improper and dishonest.
FinnishKaikki epärehellinen kilpailu, joka on herättänyt arvostelua, johtuu siitä, että teollisuus itse käyttää työntekijöitä häikäilemättä hyväkseen tietyissä maailman maissa.
The whole issue of unfair competition which people are criticising is caused by the fact that the industry itself is exploiting workers in certain parts of the world.
FinnishBush sanoi olevansa mielissään voidessaan tehdä niin ja antoi lyhyen lausunnon, joka viittasi siihen, että hän on joko epärehellinen tai täysin tietämätön siitä, mitä on juuri tehnyt."
Bush said he was pleased to do this and delivered a brief statement suggesting that he is either dishonest or utterly ignorant of what he has just done."