Finsk-engelsk oversættelse af "etsiä"

FI

"etsiä" engelsk oversættelse

FI etsiä
volume_up
[etsin|etsinyt] {verbum}

1. generel

Koska molemmat versiot näyttävät samanlaisilta, sinun täytyy tietää mistä etsiä.
Since both versions look identical, you need to know where to look.
Siksi ehdotin, että asetetaan työryhmä, jonka pitäisi etsiä järkevää ratkaisua.
I therefore proposed setting up a working party to look for a sensible solution.
Pätevää oikeusoppinutta pitää hänestä etsiä suurennuslasin kanssa.
You have to look for expert judicial qualifications with a magnifying glass here.
etsiä (også: hakea, haeskella)
Koska molemmat versiot näyttävät samanlaisilta, sinun täytyy tietää mistä etsiä.
Since both versions look identical, you need to know where to look.
Pätevää oikeusoppinutta pitää hänestä etsiä suurennuslasin kanssa.
You have to look for expert judicial qualifications with a magnifying glass here.
Siksi ehdotin, että asetetaan työryhmä, jonka pitäisi etsiä järkevää ratkaisua.
I therefore proposed setting up a working party to look for a sensible solution.
Voit etsiä lisätietoja Ohje ja tuki -toiminnosta hakusanoilla ”Luo kotiryhmä”.
For more information, search Help and Support for "Create a homegroup."
Voit etsiä lisätietoja Ohje- ja tukipalveluista hakutermillä "varmuuskopiointi".
For information about backing up data, search Help and Support for "back up."
Voit myös etsiä laitetta Windows 7:n yhteensopivuuskeskuksesta -sivustosta.
You can also search for the device on the Windows 7 Compatibility Center website.
Kuten totesin, komissio aikoo etsiä kompromissiratkaisua tähän kysymykseen.
As I said before, the Commission intends to seek a compromise solution to this issue.
Eikö olisi järkevämpää etsiä mahdollisuuksia tällaisen ohjelman rahoittamiseen muulla tavoin?
Is it not more sensible to seek possibilities of financing such programmes elsewhere?
Foorumi tarjoaa suotuisat puitteet etsiä ratkaisuja tulevaisuuden TVT-ongelmiin.
The forum provides a favourable context in which to seek solutions to future ICT problems.
Kun useita ikkunoita on auki, yksittäisten sivujen etsiminen tehtäväpalkista on hidasta.
When you've got a stack of open windows, hunting for specific pages through the taskbar slows you down.
etsiä (også: saada kiinni)
Aihe: Turkin hallituksen antama lupa etsiä hiilivetyjä EU:n jäsenvaltioiden yksinoikeudelliselta talousvyöhykkeeltä
Subject: Authorisation from the Turkish Government for hydrocarbon prospecting within the exclusive economic zones of EU Member States
Koska joka kerta, kun etsimme argumentteja Turkin Eurooppaan liittymistä vastaan, ne löytyvät juuri siitä, että Turkki ei ole mukautunut eurooppalaisiin lähtökohtiin.
Because every time we look for arguments against Turkey's European prospects, we find them in Turkey's failure to adapt to European practices.

2. "tietoja ym.", figurativ

etsiä (også: penkoa, kaivella esiin)
Yhdeksän Microsoftilla viettämänsä vuoden aikana hän on etsinyt kehitysuutisia MSDN:lle, haastatellut yrityksen teknisiä johtajia ja tehnyt kaikkea siltä väliltä.
In his nine years at Microsoft, he's done everything from digging up developer news for MSDN to interviewing technical leaders around the company.

Eksempelsætninger "etsiä" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishJos Windows ei havaitse tulostinta, voit etsiä ja lisätä sen manuaalisesti.
If Windows can't detect the printer, you can find and add the printer manually.
FinnishVoit etsiä kaupat, joista haluat ostaa, selaamalla käytettävissä olevia kauppoja.
You can browse the available stores to find the ones you want to shop from.
FinnishJos haluat etsiä muita saman tekstin esiintymiä, valitse Etsi seuraava uudelleen.
To find additional instances of the same text, continue to click Find Next.
FinnishFlip 3D -toiminnolla voit selata avoimia ikkunoita ja etsiä haluamasi ikkunan.
Use Flip 3D to flip through open windows to locate the window that you want.
FinnishSe on työkalu, jolla voidaan automaattisesti etsiä ja korjata joitakin ongelmia.
It's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
FinnishPikanäytön ansiosta voit etsiä haluamasi kohteet yhdellä hiiren napsautuksella.
Instant Viewer lets you find what you're looking for with a single click of your mouse.
FinnishJos kyse on järjestelmä- tai ohjelmatiedostosta, voit etsiä virheitä kiintolevyasemasta.
If the file is a system or program file, you can check your hard disk for errors.
FinnishSe merkitsee, että löydetään onnekkaasti jotain, jota ei edes osattu etsiä.
It means to find something by chance that you did not even know you were looking for.
FinnishInternetin avulla on helppo etsiä tietoja ja olla yhteydessä muihin henkilöihin.
The web is a great way to get information and communicate with others.
FinnishJäteongelman ratkaisua tulee etsiä ennaltaehkäisystä, uusiokäytöstä ja kierrätyksestä.
The solution to the waste problem must be sought in prevention, reuse and recycling.
FinnishOnnettomuuden syytä täytyy etsiä öljytankkerin heikentyneestä rakenteesta.
The cause of the disaster must be sought in the weakened structure of the oil tanker.
FinnishNiin sanotut eurooppalaiset puolueet ovat näin ollen alkaneet etsiä uusia tulolähteitä.
Because of this, the so-called European parties are seeking other sources of funding.
FinnishOlemme päättäneet puolueryhmässämme edelleen etsiä ratkaisua molempiin ongelmakohtiin.
Our group is determined to continue to work towards a solution to both these problems.
FinnishJos haluat etsiä kuvia, joissa on jompikumpi tunniste, kirjoita tunnisteiden väliin TAI.
If you want to find pictures that are tagged with one tag or another, you can use OR.
FinnishTämän artikkelin avulla voit etsiä ja korjata kotiryhmään liittyviä ongelmia Windowsissa.
This article is designed to help you diagnose and fix homegroup problems in Windows.
FinnishJoissakin laitteissa on kuitenkin oma laiteparikoodi, joka sinun täytyy etsiä.
However, some wireless devices come with their own pairing code, which you'll need to find.
FinnishInternet Explorer osaa etsiä ja näyttää syötteitä käyttämistäsi sivustoista.
Internet Explorer can discover and display feeds as you visit websites.
FinnishHavaitsemme kuitenkin kaksi ongelmaa, joihin täytyy etsiä ratkaisua.
We nonetheless foresee two problems for which solutions will need to be found.
FinnishMielestäni on naiivia etsiä aseita tästä suuresta maasta 200 asetarkastajan voimin.
To my mind, it is naive to go looking for weapons in that large country with 200 inspectors.
FinnishJos Windows ei havaitse tulostinta, voit etsiä ja lisätä sen manuaalisesti.
If Windows can't detect the printer, you can find and add it manually.