Finsk-engelsk oversættelse af "hahmottua"

FI

"hahmottua" engelsk oversættelse

FI hahmottua
volume_up
[hahmotun|hahmottunut] {verbum}

hahmottua (også: muotoutua)
Tämä vastuu voi hahmottua vain, jos toimimme yhdessä.
We can only enable this new responsibility to take shape if we act together.
Nyt kun Euroopan unioni on laajentunut ja Romanian ja Bulgarian liittyminen lähestyy, naapuruuspolitiikkamme alkaa hahmottua.
We have enlarged Europe and with the imminent prospects of enlargement with Romania and Bulgaria, the neighbourhood policy is beginning to take shape.
Arvoisa komission jäsen, kun käymme todellista keskustelua ilmastonmuutoksesta, kaikki ongelmat alkavat hahmottua hyvin selvästi ja nopeasti.
Commissioner, as we engage in the real debate on climate change, the problems are all beginning to take shape, with great clarity and speed.

Eksempelsætninger "hahmottua" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishJonkinlainen yhteinen lähestymistapa alkaakin nyt hahmottua.
Some outlines of a common approach are now beginning to emerge, therefore.
FinnishTällaisen kompromissin perusta alkaa jo hahmottua.
And, indeed, the foundations for such a compromise are beginning to become apparent.
FinnishMielestäni eräät keskeiset piirteet alkavat hahmottua.
I believe that some important signs are emerging.
FinnishRatkaisu kriisiin on alkanut hahmottua.
The outlines of a solution to the crisis have started to emerge.
FinnishJa tapa, jolla sen tulee tapahtua alkaa pikku hiljaa hahmottua, vaikka onkin selvää, että se vaatii vielä paljon aikaa.
The way of making progress is gradually emerging although it is obvious that this process is going to need more time.
FinnishSiinä ilmoitetaan, millä tavalla vaaliprosessin tulisi hahmottua asiantuntijoiden mielestä, jotta se tosiaankin on oikeudenmukainen.
It shows how, in the eyes of experts, the election process is to be given shape, if it is to be truly open and fair.
FinnishNäkymä vapaista vaaleista, jotka voisivat panna lopun nyt jo niin pitkään jatkuneelle itsevaltaiselle hallinnolle, voi alkaa hahmottua.
The prospect of free elections and of putting an end to the extremely protracted authoritarian regime can begin to emerge.
FinnishEurooppalaisen korkea-asteen opetuksen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden pitäisi alkaa tietenkin hahmottua ensimmäiseksi jäsenvaltioiden tasolla.
The competitiveness and attractiveness of European higher education must, of course, start taking shape in the Member States first of all.
FinnishSisäänkäyntiosa alkaa hahmottua Grossmarkthallen seinän aukkoon Sonnemannstrassen ja toimistotornien väliin.
The concrete core of the entrance building, which has already emerged out of the gap in the hall, now shows the location of the entrance building and its alignment towards Sonnemannstrasse.
FinnishYhdistyneen kuningaskunnan osalta tällainen muutos on alkanut hahmottua myönteisellä tavalla vasta viime aikoina; nyt on Euroopan unionin vuoro.
As far as the United Kingdom is concerned, it is only recently that there have been positive signs of this change occurring; now it is the turn of the European Union.
FinnishArvoisa puhemies, nyt on alkamassa hahmottua kuva siitä, miten mätä kompromissi Irlannin kanssa on saavutettava, jotta se saadaan hyväksymään Lissabonin sopimus.
on behalf of the IND/DEM Group. - (DA) Madam President, a picture is beginning to emerge of how a putrid compromise is to be reached with Ireland to get it to accept the Treaty of Lisbon.