Finsk-engelsk oversættelse af "halpamainen"

FI

"halpamainen" engelsk oversættelse

FI halpamainen
volume_up
{adjektiv}

halpamainen (også: edullinen, huono, halpa, alhainen)
volume_up
cheap {adj.}
Toivoin, että asian käsittely olisi ollut tärkeämpää kuin halpamainen poliittisten pisteiden kerääminen.
I had hoped this issue would be treated as more important than one subject to cheap political point-scoring.
Etiopialla ja Eritrealla on valtava vastuu, eikä sitä saa yrittää sysätä takaisin meidän niskoillemme halpamaisella mediapelillä.
But there is huge responsibility on the part of Ethiopia and Eritrea, and they should not try to throw it back at us using a cheap marketing trick.
halpamainen
halpamainen
halpamainen (også: säädytön, likainen, epärehellinen, katala)
volume_up
dirty {adj.}
halpamainen (også: alhainen, alhaissyntyinen)
halpamainen (også: likainen)
volume_up
sordid {adj.}

Eksempelsætninger "halpamainen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishTämä halpamainen ratkaisu on vastakohta juuri sille, mitä Euroopan unionin tulisi edustaa.
This shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
FinnishVaikka jokin halpamainen ajatus hyväksyttäisiin, se ei tee ajatuksesta yhtään sen oikeutetumpaa.
Even if a vile idea were voted in by an overwhelming majority, it would not be the more legitimate for it.
FinnishNäin ollen kahdessa kansanäänestyksessä hylätty perustuslaki on epädemokraattinen, halpamainen ja laiton.
So the Constitution, despite its rejection in two referendums, is undemocratic, cowardly and illegitimate.
FinnishSe oli halpamainen strategia.
FinnishHyvät kollegat, mielestäni määrärahojen kokonaismäärä on todella hyvin vaikuttava, eikä sana "halpamainen" sovi tähän yhteyteen.
The figure for appropriations, ladies and gentlemen, is really very impressive, I have to say, and the word meanness is not appropriate.
FinnishNyt tämä halpamainen ampuja, McGuinness - jota Peter Robinson joskus kuvaili Bogsiden teurastajaksi - jakaa häpeällisesti maani korkeimman viran.
Now that vile trigger-man, McGuinness - once described by Mr Robinson as 'the Bogside butcher' - shamefully shares the highest office in my land.
FinnishToinen halpamainen teko on yhteisen ulkopolitiikan käynnistämisen jarruttaminen, vaikka Euroopan unioni koettaa niin kovasti saada sen aikaan.
The other shame was to undermine the beginning of a common policy on foreign affairs which the European Union has had such difficulty in trying to set up.
FinnishMyös maatalouspolitiikan yhteisrahoitusta koskeneen hyvän ehdotuksen halpamainen takaisin vetäminen oli seurausta tällaisesta epäviisaasta politiikasta.
The shameful withdrawal of the sound proposal for co-financing in agricultural policy was also the consequence of a similarly ill-advised policy.
FinnishOn millä hinnalla tahansa vältettävä se, että neuvottelut keskeytyvät jokaisen välikohtauksen jälkeen riippumatta siitä kuinka dramaattinen, halpamainen tai tuomittava välikohtaus on.
We must at all costs avoid the stalling of negotiations after every incident, however tragic, however abject and reprehensible it may be.