Finsk-engelsk oversættelse af "heiluttaa"

FI

"heiluttaa" engelsk oversættelse

FI heiluttaa
volume_up
[heilutan|heiluttanut] {verbum}

1. generel

heiluttaa (også: heilua, huiskuttaa)
Jos tulkit selviävät tästä ilmauksesta, totean, ettei hännän saa antaa heiluttaa koiraa.
However - if the interpreters can rise to this challenge - we should not allow the tail to wag the dog.
The tail is wagging the dog.
Pascal Salin on sanonut kerran, että vaihtokurssit ovat kuin koiran häntä: koiran on annettava heiluttaa häntäänsä, sillä jos sen estää, koira alkaa itse heilua.
Pascal Salin once said that exchange rates are like a dog's tail: the dog must be allowed to wag its tail, because if you hold it, then the dog will wag itself.
Kun alamme heiluttaa porkkanaa, meidän pitää myös varmistaa, että keppi on yhä toisessa kädessämme.
Once we have started dangling the carrot, we should also make sure we still have the stick in the other hand.
Emme saa jälleen heiluttaa porkkanaa näiden ihmisten nenän edessä ja sitten myöhemmin joutua toteamaan, että perustaa sen tukemiseksi, mitä haluaisimme tehdä, ei ole.
What we must not do is again dangle a carrot before them and then later have to say that there is no basis capable of supporting what we want to do.
heiluttaa (også: vaikuttaa, hallita, heilua, kallistua)
Puheenjohtaja Barroso sanoi, että on muodikasta olla populisti ja heiluttaa muukalaisvihan lippua.
Mr Barroso said it's becoming fashionable to be Populist and wave the flag of xenophobia.
Meidän on pikku hiljaa alettava heiluttaa isoa keppiä.
We must slowly begin to wave the big stick.
Heilutin istunnon alussa pitkään kättäni.
At the beginning of this session, I waved my hands repeatedly for a long time.

2. "esim. asetta"

Nyt kun säännöt on kuitenkin romutettu, komissio ei voi enää heiluttaa laintauluja.
Yet now that the rules have been smashed, the Commission cannot continue to brandish the Tables of the Law.
Otsikon yläpuolella on suuri kuva kahdesta kainosti hymyilevästä nigerialaisesta pojasta, jotka heiluttavat äänestyslippujaan.
Above the headline, there is a big picture of two coyly smiling Nigerian boys brandishing their ballot papers.
(The speaker brandished a poster)

Eksempelsætninger "heiluttaa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishJos halusitte heidän istuutuvan, teidän olisi pitänyt heiluttaa puhemiehen nuijaa.
If you wanted to get them to sit down, you ought to have wielded the gavel.
FinnishKorttia täytyy ehkä hieman heiluttaa, jotta se irtoaa.
You might need to gently wiggle the card for it to come loose.
FinnishKun alamme heiluttaa porkkanaa, meidän pitää myös varmistaa, että keppi on yhä toisessa kädessämme.
Once we have started dangling the carrot, we should also make sure we still have the stick in the other hand.
FinnishMielestäni ne, jotka haluavat heiluttaa tässä asiassa kirvestä, osoittavat tietynlaista etääntymistä demokraattisesta Euroopasta.
I believe that those who want to wield the axe here are demonstrating a certain degree of disconnection from a democratic Europe.
FinnishNiin ikään parlamentin puheenjohtajan nuijaa heiluttaa mies, kuten useimman parlamentin valiokunnankin.
Likewise, it is a man that strikes the gavel of the President of the European Parliament and a man that is Chairman of most of the parliamentary committees.
FinnishMinä totean teille, että populistit ovat itse asiassa demokraatteja ja te kohtelette huonosti niitä henkilöitä, jotka haluavat heiluttaa populismin lippua.
I put it to you that populists are actually democrats and you abuse those who want to fly the flag of populism.
FinnishHäntä heiluttaa koiraa.
FinnishMe olemme ja tulemme aina olemaan saksalaisen bulldogin häntä, mutta pääministerin retoriikka saa asian näyttämään siltä, että häntä heiluttaa koiraa.
We are and remain the tail of the German bulldog, but the Prime Minister's rhetoric makes it look as if it is the tail that is wagging the dog.
FinnishArvoisa puhemies, nyt olisi tilaisuus heiluttaa lippua ja nostaa malja, sillä se on aiheellista aina silloin, kun kansa on saanut äänestää oman itsenäisyytensä puolesta ja on saavuttanut sen.
Madam President, you would want to raise the flag and a glass of champagne because, when a populace is able to vote through its own independence, that is only right and proper.

Andre ord i vores ordbog