Finsk-engelsk oversættelse af "hyvin puhuttu"

FI

"hyvin puhuttu" engelsk oversættelse

FI

hyvin puhuttu {interjektion}

volume_up
hyvin puhuttu (også: hyvä puhe, kannatetaan)

Lignende oversættelser "hyvin puhuttu" på engelsk

hyvin adverbium

Eksempelsætninger "hyvin puhuttu" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishTarkistuksessa 305 on mielestäni puhuttu erittäin hyvin huippuosaamisen asteikosta.
For this very reason, the escalier d' excellence seems to be very effectively set out in Amendment No 305.
FinnishSeuraavaksi totean, että asiaan liittyy aukkokohta, josta on puhuttu hyvin vähän, ja se on Kosovo.
Next, I note that there is a gap in this area, about which very little has been said, and that gap is Kosovo.
FinnishValitettavasti tästä on puhuttu hyvin vähän tänään.
Unfortunately, very little has been said about this today.
FinnishRevimme hiuksiamme ja protestoimme Hodorkovskyn puolesta, mutta hyvin vähän on puhuttu Lukashenkon nimeltä tuntemattomista uhreista.
We tear our hair out and protest about Khodorkovsky, but precious little is said about Lukashenko’s anonymous victims.
FinnishTässä mielessä ne neuvostoa koskevat uudistukset, joista sovittiin Sevillassa niistä on jo puhuttu ovat hyvin vaatimattomia, mutta myönteisiä edistysaskelia.
In this sense, the reforms of the Council agreed in Seville, which have already been discussed, represent minimal, but positive progress.
FinnishArvoisa puhemies, haluan aluksi sanoa, että vaikka tästä käsitteestä on puhuttu hyvin paljon, meidän pitää ottaa se esille tämänpäiväisessä keskustelussa ja tarkastella sen merkitystä.
Mr President, I want to begin by saying that although this concept has been much discussed already, we must return to it in today's debate and consider its importance.