Finsk-engelsk oversættelse af "kollega"

FI

"kollega" engelsk oversættelse

volume_up
kollega {substantiv}

FI kollega
volume_up
{substantiv}

kollega (også: virkaveli, virkatoveri, työkaveri)
volume_up
colleague {substantiv}
Siitä voimme kiittää myös kollega Brokia ja entistä kollegaamme Guigouta.
We owe this partly to our colleague Mr Brok and our former colleague Mrs Guigou.
Tämä kollega on yrittänyt parantaa komission ehdotuksia.
This distinguished colleague endeavoured to improve the Commission' s proposals.
Olen kuullut useaan otteeseen sanottavan, että kollega Haarder oli pidetty kollega.
I have heard several times that Mr Haarder was a good colleague.
kollega
volume_up
fellow (member) {substantiv}
Kollega pyysi, että keskustelisimme nyt; tästä voidaan keskustella hiljaa.
A fellow Member asked that we do it now; that can be discussed quietly.
Kollega, joka muistaa usein asiat toisin, käytti juuri puheenvuoron.
A fellow Member, who often recalls things differently, has just spoken.
(NL) Arvoisa puhemies, haluan esittää kollega Hartongille seuraavan kysymyksen.
(NL) Mr President, I would like to ask my fellow Member Hartong the following question.
volume_up
associate {substantiv}
Sallinette minun jatkaa siitä, mitä kollega Dankert sanoi täällä.
Mr President, ladies and gentlemen, I wish to associate myself with what our colleague Mr Dankert has said here.
Kollega Lannoye huomautti taas kerran antibiootteja vastaan kehittyvän vastustuskykyisyyden ongelmasta.
Mr Lannoye has once more pointed out the major problems associated with resistance to antibiotics.
Voit tarkistaa nopeasti, ovatko kollegasi online-tilassa ja tavoitettavissa.
Use the presence indicator to see when associates are online and available
kollega (også: vastine, virkaveli, vastike)
volume_up
counterpart {substantiv}
(DE) Arvoisa puhemies, toivotan lämpimästi tervetulleiksi makedonialaiset kollegamme, jotka seuraavat tätä keskustelua.
(DE) Mr President, a warm welcome to our counterparts from Macedonia who are following this debate.
Samalla voin kertoa parlamentille, että kurdi-kollegamme Irakissa pyrkivät luomaan yhteyksiä parlamenttiimme.
At the same time, I can tell this House that our Kurdish counterparts in Iraq are looking to make contact with our Parliament.
Aloitteemme on johtanut siihen, että EU:n ulkoministerit tapaavat alle kuukauden päästä Kiovassa kollegansa Mustanmeren alueelta Mustanmeren synergiaa käsittelevässä kokouksessa.
As a result of our initiative, EU foreign ministers will meet in less than one month's time in Kiev with their Black Sea counterparts at a Black Sea synergy meeting.

Eksempelsætninger "kollega" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishAnnan äänestää kollega Linkohrin pyynnöstä, että tarkistuksista 1-5 ei äänestetä.
I shall call for a vote on Mr Linkohr's motion, but not on Amendments Nos 1 to 5.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa kollega Poettering, sallikaa minun korjata tietojanne.
Mr President, please allow me to correct Mr Poettering on some of his information.
Finnish   Arvoisa puhemies, haluan onnitella kollega Mannia kiintoisasta mietinnöstä.
   Mr President, I would like to congratulate Mr Mann on his interesting report.
FinnishKollega Collins sanoi asian ääneen, ja toiset sitoutumattomat yhtyvät näkemykseen.
Mr Collins has raised this point and the other Unattached Members agree with him.
FinnishArvoisa puhemies, voin yhtyä täysin kollega Wiebengan esittämiin huomautuksiin.
Madam President, I could not agree more with the observations made by Mr Wiebenga.
FinnishKun tulin tähän parlamenttiin, kollega Posseltia kuvattiin minulle värikkäästi.
When I entered this Parliament, I was given a lurid description of Mr Posselt.
FinnishOlemme keskustelleet Tsadin edustajien kanssa, kuten kollega Bowis jo kertoi.
We have spoken to the representatives of Chad, as Mr Bowis has already mentioned.
FinnishKollega Wallis viittasi jo vastaavaan reaktioon Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Mrs Wallis has already referred to the reaction in the United Kingdom, for example.
FinnishNäistä varauksista huolimatta haluan kiittää kollega Markovia hyvästä mietinnöstä.
Despite these reservations, I should like to thank Mr Markov for the sound report.
FinnishOtin tammikuun puolivälissä kollega Maatin kanssa vastaan Mongolian pääministerin.
In mid-January, I, together with Mr Maat, received the Prime Minister of Mongolia.
FinnishSiinä on ehdottomasti kyse muusta kuin siitä, mistä kollega Walter juuri puhui.
This is most definitely different from what Mr Walter was just talking about.
FinnishSiksi tiedonanto ja kollega Danesinin mietintö muodostavat hyvän lähtökohdan.
The communication and Mr Danesin's report are thus an excellent starting point.
FinnishSitä paitsi kollega Souchet jo puhui täällä tästä aiheesta ja perusteli sen hyvin.
Furthermore, Mr Souchet has already spoken on the point here and justified it.
FinnishEsittelijä, kollega Costa Neves, antaa varmasti aivan kohta oman lausuntonsa asiasta.
No doubt the rapporteur, Costa Neves, will have something to say about this now.
FinnishKuten kollega Bernd Lange juuri sanoi, niin korvaamisperiaate on olennainen.
As Mr Bernd Lange stated a moment ago, the substitution principle is essential.
FinnishHyvä kollega McCartin, syytä ei kuitenkaan pidä sysätä jäsenvaltioiden hartioille!
But, Mr McCartin, this does not mean assigning the debt to the Member States!
FinnishArvoisa puhemies, kiitän lämpimästi kollega Van den Burgia hänen tekemästään työstä.
Mr President, my sincere thanks go to Mrs van den Burg for the work she has done.
FinnishKollega Müller on laatinut erinomaisen mietinnön arvioista vuoden 2000 budjetiksi.
Mrs Müller has drawn up an excellent report on the budget estimates for 2000.
FinnishAnnamme täyden tukemme kollega Leinenin ja kollega Dimitrakopoulosin mietinnölle.
We give our full backing to the reports of Mr Leinen and Mr Dimitrakopoulos.
FinnishKollega de Villiers on täysin eri linjoilla vendéelaisten kanssa, joita hän edustaa.
Mr de Villiers is completely at odds with the people of the whom he represents.