Finsk-engelsk oversættelse af "kudos"

FI

"kudos" engelsk oversættelse

volume_up
kudos {substantiv}
EN

"kudos" finsk oversættelse

volume_up
kudos {substantiv}
volume_up
kudo {substantiv}
FI

FI kudos
volume_up
{substantiv}

Kudos on soluryhmä, jonka kullakin solulla on sama rakenne tai tehtävä.
A tissue is a group of cells with the same structure or function.
Se antaa solujen luoda uutta kudosta, ja kun kudos on uusiutunut, tukiverkko häviää.
It's allowing the cells to regenerate new tissue, and once the tissue is regenerated the scaffold goes away.
Haluan lopuksi vakuuttaa teille, että komissio seuraa säännöllisesti kudos- ja soludirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja direktiivin täytäntöönpanoa.
Finally, I can reassure you that the Commission regularly monitors the transposition and implementation of the Tissues and Cells Directive.
volume_up
fabric {substantiv}
Euroopan maaseudun sosiaalinen kudos ei kestä sitä, että sen perusta - pienet ja keskisuuret tilat - tuhotaan tai että työpaikkoja häviää entisestään.
The social fabric of Europe's farming community cannot afford the destruction of its base - the small and medium-sized farms - or additional job losses.
kudos
volume_up
weave {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "kudos":

kudos

Eksempelsætninger "kudos" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishHaluan lopuksi vakuuttaa teille, että komissio seuraa säännöllisesti kudos- ja soludirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja direktiivin täytäntöönpanoa.
Finally, I can reassure you that the Commission regularly monitors the transposition and implementation of the Tissues and Cells Directive.
FinnishHeidän mielestään menetetyn ruumiinosan korvaaminen keinotekoisella proteesilla, joka on yhtä liikkuva ja kimmoisa kuin alkuperäinen, elävä kudos, oli hyvä ratkaisu.
They thought it was a good solution to replace the lost part of their bodies with an artificial substitute that has the same suppleness as the original living material.
FinnishKudos- ja soludirektiivissä todetaan nimenomaan, että EU:n ei pidä sekaantua kansallisiin päätöksiin siitä, käytetäänkö jotain tiettyä ihmisen solutyyppiä vai ei.
The Tissues and Cells Directive explicitly mentions that the EU should not interfere with national decisions concerning the use or non-use of any specific type of human cells.