Finsk-engelsk oversættelse af "löyhästi"

FI

"löyhästi" engelsk oversættelse

EN

FI löyhästi
volume_up
{adverbium}

löyhästi (også: löysästi)
Joidenkin direktiivin vastustajien esittämät kriittiset huomautukset liittyvät vain löyhästi direktiiviehdotukseen.
The criticisms voiced by certain opponents of this directive are only loosely related to its draft.
Näin ollen on vaikea ymmärtää, miksi EU:n säännöt pitäisi siirtää löyhästi osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun niissä ei oteta huomioon maiden välisiä eroja.
It is, therefore, hard to understand why EU rules would be loosely transposed into national legislation when they do not take account of the variations existing between countries.

Eksempelsætninger "löyhästi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishPoliittinen jälleenrakennusprosessi johtaa löyhästi yhtenäisen valtion luomiseen ainakin kolmella eri nopeudella.
The process of political reconstruction is leading to the creation of a loose state of at least three speeds.
FinnishSuunnitellut perheenjäsenten maahantuloa koskevat löyhästi muotoillut säännöt antavat mahdollisuuden niiden hallitsemattomaan väärinkäyttöön.
The proposed sweeping provisions on family reunification are open to uncontrollable abuse.
FinnishEn halua, että parlamentin jäsenet ymmärtävät minut väärin; tämä liittyy vain hyvin löyhästi Valko-Venäjästä juuri käymäämme keskusteluun.
I do not want the Members of this House to misunderstand me; this has only a very tenuous connection with the debate we have just had on Belarus.
FinnishTämä vaara on puolestaan sitä suurempi, koska ehdotetussa tekstissä määritellään varsin löyhästi, kuka on oikeutettu pakolaisasemaan.
This risk is, in turn, all the greater since the proposed text is extremely vague when it comes to defining the type of person that qualifies as a refugee.
FinnishToiseksi Yhdysvaltojen löyhästi säänneltyjen viininvalmistusmenetelmien tunnustaminen muodostaa ennakkotapauksen muista maista yhteisöön suuntautuvalle tuonnille.
Secondly, this recognition of the lax wine-making practices of the USA will act as a precedent for imports from other countries.
FinnishEi ole Euroopan unionin edun mukaista suhtautua löyhästi tähän maahan, kun olemme tehneet kaikkemme ollaksemme tiukkoja Bulgariaa ja Romaniaa koskevan arvioinnin kanssa.
It is not in Europe's interest to be lax towards this country, while we have done everything we can to be strict in our judgment of Bulgaria and Romania.
FinnishMyöskään se, että useimmat hallitukset soveltavat äärimmäisen löyhästi maansa maahanmuutto- ja kotouttamislainsäädäntöä, ei merkitse sitä, että väestö olisi asiasta samaa mieltä.
Also, the fact that most governments are extremely lax in applying their own immigration and integration legislation does not mean that the population is in agreement.