Finsk-engelsk oversættelse af "laitteiden"

FI

"laitteiden" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "laitteiden" i kontekst.

Eksempelsætninger "laitteiden" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishVain näiden vaatimusten mukaisten laitteiden käyttö on mielestämme hyväksyttävää.
Only the use of devices compliant with this set of requirements is acceptable to us.
FinnishDevice Stage on kuin tiettyjen yhteensopivien laitteiden ja tulostinten kotisivu.
Device Stage is like a home page for select compatible devices and printers.
FinnishEhdotukseen sisältyy siirtymäkausi, joka antaa aikaa laitteiden uusimiseen.
A transition period is built into the proposal to give time for re-equipment.
FinnishOhjain on ohjelmisto, jonka avulla tietokone voi viestiä laitteiden kanssa.
A driver is software that allows your computer to communicate with hardware devices.
FinnishTämäntyyppisten laitteiden käyttö jättää edelleen joukon kysymyksiä vaille vastausta.
Use of this type of equipment still leaves a series of unanswered questions.
FinnishOn selvää, että meidän on tehtävä jotakin tällaisten laitteiden aiheuttamille päästöille.
Obviously, we must do something about the emissions from machines of this type.
FinnishLähes kaikki teknologian osa-alueet ovat yhteydessä ohjelmoitavien laitteiden käyttöön.
Almost all areas of technology are linked with use of programmable apparatus.
FinnishSillä ei ole mahdollisuuksia saada iridiumia, jota näiden laitteiden toiminta edellyttää.
They do not have access to the iridium sources needed for this equipment to work.
FinnishWindows käyttää LLTD- protokollaa verkon tietokoneiden ja laitteiden kartoitukseen.
Windows uses the LLTD protocol to map computers and devices on a network.
FinnishSe on myös valtio, missä tällaisten laitteiden myynti kasvaa vuosi vuodelta.
It is also a country in which sales of this type of appliance are rising year by year.
FinnishValitse Virtauta ja valitse Salli laitteiden toistaa mediasisältöäni automaattisesti.
Click Stream, and then select Automatically allow devices to play my media.
FinnishVoit yrittää korjata ongelman myös laitteiston ja laitteiden vianmääritystä käyttämällä.
You can try using the Hardware and Devices troubleshooter to fix the problem.
FinnishKaikkien Microsoftin laitteiden lähetin-vastaanottimissa ei ole First Connect -painiketta.
Some Microsoft devices do not have First Connect buttons on their transceivers.
FinnishSillä laajennetaan laitteiden luokkaa muun muassa lääkinnällisiin laitteisiin.
It extends the category of equipment to, inter alia, medical apparatus.
FinnishVoit myös varmistaa, että kaikkien laitteiden ohjaimet ovat ajan tasalla.
You can also make sure that you have the most current drivers for all of your devices.
FinnishLaitteiden asennuksen ryhmäkäytännön avulla hallinnan vaiheittaiset ohjeet
Step-by-Step Guide to Controlling Device Installation Using Group Policy
FinnishPoliisien kouluttaminen ja tarvittavien laitteiden hankinta jatkuvat.
Training of police officers and provision of the necessary equipment have continued.
FinnishKotiverkon kokoonpano vaikuttaa ratkaisevasti Extender-laitteiden käyttöön.
The way your network is configured plays a crucial role in the overall Extender experience.
FinnishVihjeitä Windows Media Center Extender -laitteiden määritysongelmien ratkaisemiseen
Tips for solving setup problems with Windows Media Center Extenders
FinnishOlen pahoillani siitä, että neuvosto ei päättänyt laitteiden jälkiasentamisesta.
I am sorry that the Council did not decide to go for a retrofit.

Andre ord i vores ordbog

Finnish
  • laitteiden

Derudover tilbyder bab.la en dansk-tysk ordbog for flere oversættelser.