Finsk-engelsk oversættelse af "laitteissa"

FI

"laitteissa" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "laitteissa" i kontekst.

Eksempelsætninger "laitteissa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishOhjelmistoa ei saa käyttää valtionhallinnon tai oppilaitosten omistamissa laitteissa.
The software may not be used on devices owned by government or academic institutions.
FinnishLive File System -levyjä ei toisaalta voi käyttää kaikissa tietokoneissa ja laitteissa.
On the other hand, Live File System discs can’t be used in all computers and devices.
FinnishInstaLoad-paristokontaktit ovat erityisen hyödyllisiä laitteissa, jotka:
InstaLoad battery contacts are especially helpful when they are used in devices that:
FinnishJoissakin laitteissa on kuitenkin oma laiteparikoodi, joka sinun täytyy etsiä.
However, some wireless devices come with their own pairing code, which you'll need to find.
FinnishMedian suoratoistaminen muissa laitteissa ja tietokoneissa Windows Media Playerillä
Stream your media to devices and computers using Windows Media Player
FinnishMuissakin laitteissa voi olla samanlaisia ongelmia, ja ne on ehkä asennettava uudelleen.
Other devices can have similar problems and might need to be reinstalled.
FinnishToisissa laitteissa, kuten Bluetooth-kuulokkeissa, ei ole näppäimistöä tai näyttöä.
Others, such as Bluetooth headphones, don't have a keypad or screen.
FinnishMyös ammoniakkia ja hiilivetyä käytetään yhä enemmän uusissa laitteissa.
Ammonia and hydrocarbons are also increasingly used in the new equipment.
FinnishBIOS-päivitysmenetelmät vaihtelevat eri valmistajien tekemissä laitteissa.
Procedures for updating the BIOS vary depending on the manufacturer.
FinnishJoissakin USB-laitteissa on virtakytkin, joka tulee kytkeä päälle ennen USB-laitteen liittämistä.
Some USB devices have power switches you should turn on before connecting them.
FinnishTehtaamme käyttää DEHP:tä laitteissa, joilla ehkäistään veren hyytymistä.
This factory uses DEHP for devices that help control blood clotting.
FinnishJoissakin vanhoissa laitteissa on mahdollista poistaa muuntaminen käytöstä.
For some older devices, it is possible to turn conversion off.
FinnishJoissakin langattomissa laitteissa on oma laiteparikoodi (joskus nimeltään PIN- tai tunnuskoodi).
Some wireless devices come with their own pairing code (sometimes called a PIN or passcode).
FinnishSuoratoiston käyttäminen laitteissa ja tietokoneissa Windows Media Playerin avulla
Stream to devices and PCs using Windows Media Player
FinnishJa tämä asia on tietenkin merkityksellistä myös silloin, kun keskustellaan PVC:n käytöstä lääkinnällisissä laitteissa.
Of course that will also be relevant in the application of PVC to medical goods.
FinnishJoissakin laitteissa, kuten matkapuhelimissa, koodi täytyy ehkä syöttää valitsemalla valikon asetus.
For some devices, such as mobile phones, you might need to select a menu option to enter the code.
FinnishVoit käyttää erilaisissa laitteissa ja tietovälineissä samoja asetuksia tai eri asetuksia.
You might choose to use the same settings, or you might use different settings for the different devices and media.
FinnishElohopeaa otetaan käyttöön vuosittain 33 tonnia uusissa laitteissa ja 27 tonnia käytetyissä laitteissa.
Every year, 33 tonnes of mercury enter into circulation in new equipment and 27 tonnes in used equipment.
FinnishTietokone voidaan määrittää etsimään Bluetooth-laitteet (tai näkymään Bluetooth-laitteissa) monella eri tavalla.
You can set several options for how your computer finds (or is found by) Bluetooth enabled devices.
FinnishOlemme tottuneet siihen, että kaikissa laitteissa ja asioissa on käyttöohjeet, jopa keittiövispilöissä.
We are used to reading instructions for use with all equipment, down to how to use the whisk in the kitchen.

Andre ord i vores ordbog

Finnish
  • laitteissa

Flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog.