Finsk-engelsk oversættelse af "leikitellä"

FI

"leikitellä" engelsk oversættelse

FI leikitellä
volume_up
[leikittelen|leikitellyt] {verbum}

leikitellä (også: vitkastella)
leikitellä (også: leikkiä)
EU antaa yksinkertaisesti leikitellä kanssaan.
The EU is simply letting itself be trifled with.
Ihmisten terveydellä ei pitäisi leikitellä.
People's health should not be trifled with.

Eksempelsætninger "leikitellä" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishMielestäni on hyvin vaarallista leikitellä sellaisilla ajatuksilla, jotka liittyvät selvästi siirtolaisten valikointiin.
I feel it is very dangerous to play with ideas that clearly tie in with ‘selective immigration’.
FinnishEU antaa yksinkertaisesti leikitellä kanssaan.
The EU is simply letting itself be trifled with.
FinnishIhmisten terveydellä ei pitäisi leikitellä.
People's health should not be trifled with.
FinnishElämän kanssa ei leikitellä, sillä se on alue, jolla todella toteutetaan yhteiskunnallisia valintoja, kuten täällä on todettu.
You do not play around with life, an area in which you exercise in a very real way a social choice, and that has been stated here.
FinnishOn täysin eri asia leikitellä tämän valikoidun joukon kesken ajatuksella supervaltiosta kuin kohdata todelliset äänestäjäkunnan asiat.
It is one thing to play at superstatehood in this rarefied House; it is quite another to face the real issues of our electorate.
Finnishleikitellä jnk kanssa
FinnishHän on osoittanut toistuvasti voivansa leikitellä etnisillä peloilla, ja hänen järjestelmänsä on perustunut sekä laajentumispolitiikkaan että hirmuvaltaan.
He has shown repeatedly that he can play on ethnic fears and has presided over an expansionary regime based on terror.
FinnishTekemäsi muutokset näkyvät saman tien, joten voit leikitellä taustoilla ja väreillä niin paljon kuin haluat ennen lopullisen yhdistelmän valitsemista.
You can see the changes immediately, so you can play around with backgrounds and colors as much as you want before settling on one.
FinnishIhmisten onnettomuus ja siitä seuranneet sekä kansalaisten että Albanian valtion ongelmat ovat niin suuret, ettei niillä pitäisi leikitellä.
But the misfortunes of the population and the problems the Albanian government faces as a result are too great to be abused for selfish ends.
FinnishMielestäni on tärkeää myös se, että me tarkastelemme sitä, mitä me todella teemme yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa; ei leikitellä kuvauksilla, jotka eivät ole totta.
I think it is important too that we look at what we are really doing on CSDP; let us not mess around with descriptions that are not true.
FinnishHaluaisin sanoa sekä neuvostolle että komissiolle, ettemme selvästikään voi näissä olosuhteissa leikitellä ajatuksella Damaskoksen kanssa tehtävästä assosiaatiosopimuksesta.
What I would say to both the Council and Commission is that we cannot, surely, under these circumstances, entertain the idea of an association agreement with Damascus.