Finsk-engelsk oversættelse af "liikuttaa"

FI

"liikuttaa" engelsk oversættelse

EN

FI liikuttaa
volume_up
[liikutan|liikuttanut] {verbum}

1. generel

Missä määrin solidaarisuuden ihanteet voivat nykyisin liikuttaa sydäntä ja omaatuntoa?
To what extent can the ideals of solidarity move hearts and consciences today?
Voit liikuttaa reunusta sormella tai hiirellä vetämällä.
Drag your finger or mouse along the borders to move around the screen.
Hänellä oli tuskallisen kipeä aavekäsi, jota hän ei voinut liikuttaa.
He had a phantom arm, excruciatingly painful, and he couldn't move it.
Kunnollisella ajoneuvolla on moottori, joka liikuttaa sitä eteenpäin, mutta siinä, mitä te tarjoatte meille, on vain tyhjä tila moottorin paikalla.
A decent vehicle has an engine to propel it, but what you are offering us has an empty space where the engine should be, nothing but an empty space.

2. figurativ

liikuttaa
Bigleyn perheelle lähetetyssä surunvalittelukirjeessä todetaan, että tämä julma murha liikuttaa syvästi meitä kaikkia.
The letter of condolence that I have sent to the Bigley family says that we all feel affected by this brutal murder.
Säädä tummien kohtien yksityiskohtia niin, että keskisävyjen ja vaaleiden kohtien yksityiskohdat säilyvät, liikuttamalla Varjostukset-liukusäädintä.
To adjust shadow detail without affecting midtone or highlight detail, move the Shadows slider.
Säädä vaaleiden kohtien yksityiskohtia niin, että keskisävyjen ja tummien kohtien yksityiskohdat säilyvät, liikuttamalla Kohokohdat-liukusäädintä.
To adjust highlight detail without affecting midtone or shadow detail, move the Highlights slider.

Eksempelsætninger "liikuttaa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishJoskus hän oli lähes halvaantunut ja hänellä oli vaikeuksia liikuttaa raajojaan.
Sometimes, he was almost completely paralysed and had difficulty moving them.
FinnishMinua myös liikuttaa syvästi vangiksi otettujen viidentoista brittisotilaan kohtalo.
I am also much moved to think of our fifteen British soldiers who have been taken prisoner.
FinnishArvoisa puhemies, huolehtivaisuutenne liikuttaa tällaista vaatimatonta takapenkkiläistä.
Mr President, your request touches the modest backbencher that I am.
FinnishKuukausittaiset tiedot näkyvät, kun hiiren osoitinta liikuttaa inflaatiota kuvaavalla viivalla.
Mouse-over the line chart to see the euro area inflation rate in the different months.
FinnishKoska kulttuuri on se, joka liikuttaa ihmisiä heidän mielissään ja sydämissään.
Because that is what moves people in their hearts and minds.
FinnishKiitän kaikkia saamastani arvostuksesta, joka todella liikuttaa minua.
Thank you to everyone for these kind words, which I truly appreciate.
FinnishMinua liikuttaa näkökulma, jonka mukaan emme voi käyttäytyä kohtuuttomasti näitä ihmisiä kohtaan.
I am moved by the view that we cannot behave unreasonably towards these human beings.
FinnishOlennaista on intohimo, se, mikä liikuttaa sieluamme ja energisoi meitä.
It's about passion, and what excites our spirit and our energy.
FinnishTransatlanttiset kaupalliset palvelut ja tarkistusvirta liikuttaa nykyään kolmea miljardia Yhdysvaltain dollaria päivässä.
Transatlantic commercial services and revision flows amount to USD 3 billion a day.
FinnishKysymyksessä on kuitenkin prosessi, jota pitää liikuttaa eteenpäin huolimatta pettymyksistä, joita siihen joskus kuuluu.
However, it is a process that must be moved forward despite the disappointments that it sometimes involves.
FinnishBigleyn perheelle lähetetyssä surunvalittelukirjeessä todetaan, että tämä julma murha liikuttaa syvästi meitä kaikkia.
The letter of condolence that I have sent to the Bigley family says that we all feel affected by this brutal murder.
Finnish(FR) Ihminen liikkuu ja liikuttaa asioita.
FinnishMitä se oikeastaan kuluttajia liikuttaa?
FinnishMikä liikuttaa ihmisiä?
FinnishSe liikuttaa rahaa ympäri maailmaa sulkien työpaikkoja Euroopassa ja teollisuusmaissa ja avaten niitä paikoissa, joissa palkat ovat vain murto-osa kustannuksista.
It moves money around the world, closing workplaces in Europe and the developed world and opening them in places where wage rates are a fraction of the cost.
FinnishToinen, jonka esitti yksi sosialistiryhmän puhujista, kehottaa meitä olemaan kohtelematta tätä parlamenttia kuin museota, joka sisältää vanhoja esineitä, joita ei saa liikuttaa.
The other one, made by a speaker from the Socialist group, advises us not to treat this House like a museum containing old objects that must not be moved.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, globaali kapitalismi liikuttaa ihmisiä ympäri maailmaa - toisia laillisesti, toisia laittomasti - aivan kuin he olisivat vain uhrattavaksi kelpaavia tuotantovälineitä.
Mr President, global capitalism moves people around the world - some legally, some illegally - as though they were simply expendable facts of production.
FinnishSe liikuttaa tavaroita ja jopa palveluja ympäri maailmaa myydäkseen halvemmalla kuin viimeisin uhrinsa, sulkien tehtaita, tiloja ja toimistoja sekä tehden työntekijöitä tarpeettomiksi.
It moves goods and even services around the world in a bid to undercut the prices of its latest victim, closing factories, farms and offices and throwing workers on the scrapheap.