Finsk-engelsk oversættelse af "liittymä"

FI

"liittymä" engelsk oversættelse

volume_up
liittymä {substantiv}

FI liittymä
volume_up
{substantiv}

liittymä (også: risteys, leikkaus, leikkauspiste)
volume_up
intersection {substantiv}
liittymä
volume_up
junction {substantiv}

Eksempelsætninger "liittymä" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishMinun on tilattava liittymä BSkyB:hen toiseen kanavaan, jos haluan seurata joukkueeni peliä.
I have to subscribe to BSkyB another channel if I want to follow my team.
Finnish(Jos käytössä on DSL-liittymä, älä käytä puhelinlinjassa DSL-suodatinta.)
(DSL users: Do not use a DSL filter on the phone line.)
Finnish(Jos käytössä on DSL-liittymä, älä käytä puhelinlinjassa DSL-suodatinta.)
(DSL users: Don't use a DSL filter on the phone line.)
FinnishJäsenvaltioiden enemmistö määrittelee sovellettavan lain liittymä- tai asuinpaikkaperusteen mukaisesti (lex loci).
The majority of Member States determine the applicable law in accordance with criteria of reattachment or of residence (lex loci).
FinnishKotimaani kouluista 61 prosentilla - eli 3 860 koulussa - on Internet-liittymä, kaikilla noin 1 000:lla jatkokoulutukseen johtavalla koululla.
Sixty-one percent of schools - that is 3 860 schools - in my country are connected to the Internet, including secondary schools, of which there are about 1 000.
FinnishKaikissa kouluissa pitää esimerkiksi olla nopea Internet-liittymä vuoteen 2010 mennessä, ja myös kotitalouksien liittymille asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita.
For example, high-speed internet is to be made available to all schools by 2010, and ambitious targets will also be set for household access.
FinnishSiitä lähtien kun minulla on ollut Internet-liittymä ja mahdollisuus lähettää sähköpostia ympäri maailmaa, olen lukenut ja kirjoittanut enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
I myself, since I I have been connected to the Internet and have started e-mailing people all over the world, have read and written more than ever before.
FinnishNykyään EU:ssa yli 90� prosentilla yrityksistä ja 44� prosentilla kotitalouksista on käytössään Internet-liittymä, ja yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista käyttää matkapuhelinta.
Today, more than 90% of companies and 44% of households in the EU have an Internet connection and more than two-thirds of Europeans use a mobile phone.
FinnishSitä paitsi ei myöskään ole kovin paljon hyötyä siitä, että Euroopassa on vastaava teollistuneiden maiden liittymä, jolla olemme erottaneet itsemme muun maailman kasvavilta markkinoilta.
Nor, for that matter, is there much advantage in having in Europe a bloc of similar industrialised economies, where we have cut ourselves off from the growing markets of the rest of the world.