Finsk-engelsk oversættelse af "luokseen"

FI

"luokseen" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "luokseen" i kontekst.

Eksempelsætninger "luokseen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishKatsokaamme euron aurinkoisia ylänköjä, jotka kutsuvat luokseen yhä voimakkaammin.
Let us gaze on the sunlit uplands of the euro which beckon ever more strongly.
FinnishOli ulkonaliikkumiskielto, joten yksikään lääkäri ei mennyt hänen luokseen, minkä vuoksi poika kuoli.
There was a curfew, so no doctor went out to him, and he therefore died.
FinnishMolemmat ryhmät ovat lähettäneet valtuuskuntia hänen luokseen, ja tämä on todella suuri ongelma.
Both those factions have sent delegations to see him, and this is a very great problem indeed.
Finnish   Arvoisa puhemies, olen pahoillani, että Belgian viranomaiset ovat kutsuneet puheenjohtaja Barroson luokseen.
   Mr President, I am sorry that President Barroso has been summoned by the Belgian authorities.
FinnishMenin hänen luokseen ja kysyin häneltä: " Mitä te sanoitte?"
I went up to him and asked him 'What did you say?'
FinnishJa se tulisi kuin kaahaten hänen luokseen.
And it would come barreling down at her over the landscape.
FinnishHän hajotti parlamentin ja kutsui puolustus-, sisä- ja tiedotusministerin luokseen ja erotti heidät.
She thus dissolved the parliament and recalled the Ministers for Defence, the Interior and Information in order to sack them.
FinnishJuoksin hänen luokseen ja sanoin, "Bill!
FinnishNäin ne vetävät laatikon luokseen.
FinnishPunaisen Ristin kansainvälinen komitea on välittömästi päästettävä hänen luokseen avustamaan hätäavun toimittamista.
The International Committee of the Red Cross must be given immediate access to her in order to assist in the provision of emergency assistance.
FinnishPäällikkö viittoi minut luokseen.
FinnishMinulla oli pääsy hänen luokseen.
FinnishMinä menin hänen luokseen ja totesin, että hän ei ylipäätään tiedostanut, että kyse on aivan uusista säännöksistä eli logistiikan käyttöönotosta.
I approached him and, Lo and behold!, he was entirely unaware that this was a new regulation because of the introduction of logistics.
FinnishKansainvälisen yhteisön on saatava Burman viranomaiset vastuuseen hänen hyvinvoinnistaan, ja Punaiselle Ristille on taattava pääsy hänen luokseen.
The international community must make the Burmese authorities responsible for her well-being and the Red Cross must gain access to her.
FinnishSedällä ei ole Karimin lisäksi muita sukulaisia, minkä vuoksi Karim haluaa saada hänet luokseen Belgiaan, jotta hän voi huolehtia sedästään, kun tälle tehdään kokeita.
As his only relative, Karim wants his uncle to come to Belgium so he can look after him while he takes various medical tests.
FinnishVoin ilokseni todeta, että jotkut huomattavat kollegani, kuten Klaus Kinkel, ovat suostuneet ottamaan luokseen yhdeksi päiväksi tällaisen suurlähettilään.
I am pleased to say that some of my opposite numbers, such as Klaus Kinkel, have agreed to take a British student with them for a day as ambassador for a day.
FinnishPalatessaan Pakistaniin hän kutsui minut luokseen, ja oli tuskallista saada häneltä hyvän uudenvuoden toivotus muutama päivä hänen murhansa jälkeen.
She invited me to join her on her return to Pakistan, and it was very much a heart-wrenching moment for me when I received her New Year's greetings days after she had been murdered.
FinnishParlamentin ja toimielimien on annettava hyvin voimakas merkki Burman viranomaisille ja vaadittava, että kansainvälisten elimien edustajien on päästävä välittömästi hänen luokseen.
This Parliament and the institutions have to send a very strong message to the Burmese authorities that international bodies must immediately have access to her.
FinnishHeidän lakimiehiään ei päästetty heidän luokseen ennen oikeudenkäyntiä, ja heille kerrottiin syytteistä vasta muutama tunti ennen sitä.
Their lawyers were not allowed to see them before their trial and were only briefed on the prosecution case a few hours before the start of court proceedings, which were held in secret.
FinnishTeollis- ja tekijänoikeuksien alalla on jo yhteistä toimintaa, ja Kiinan tulliviranomaiset ovat jo kutsuneet EU:n tulliasioiden asiantuntijoita luokseen työvierailulle.
Joint activities are already ongoing in the area of intellectual property rights where a working visit of a team of EU custom experts is scheduled at the invitation of the Chinese customs.

Andre ord i vores ordbog

Finnish
  • luokseen

I den engelsk-danske ordbog kan du finde flere oversættelser.