Finsk-engelsk oversættelse af "lyöty lukkoon"

FI

"lyöty lukkoon" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "lyöty lukkoon" i kontekst.

Lignende oversættelser "lyöty lukkoon" på engelsk

lyöty adjektiv
lyödä verbum

Eksempelsætninger "lyöty lukkoon" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishHeidän kantansa on näköjään lyöty lukkoon ennalta, eivätkä siihen tosiasiat vaikuta.
Their opinions seem to be fixed beforehand, and the facts have no effect on them.
FinnishToivon, ettei kansallisia talousarvioita ole lyöty lukkoon ennen huippukokousta.
I hope that before the summit, people will not have battened down their national budgets.
FinnishLaajat talous- ja työllisyyspolitiikan suuntaviivat on lyöty lukkoon kolmeksi vuodeksi.
The broad economic policy and employment guidelines have been agreed for three years.
FinnishMitä hyötyä olisi väliarvioinneista, jos ohjelma on kerran lyöty lukkoon näin pitkäksi ajaksi?
What purpose will interim evaluations serve if the programme is fixed for so long?
FinnishSellaisia ei kuitenkaan ole lyöty vielä lukkoon yhdessäkään keskeisessä kysymyksessä.
But this process is not complete yet on any single important issue.
FinnishTe sanoitte, että esityslista oli lyöty lukkoon, koska mikään ryhmä ei ollut vastustanut siirtoa.
You said the agenda was adopted as it stood because no group had objected.
FinnishArvoisa komission jäsen Schreyer, olette antanut toiminnallanne ymmärtää, että kaikki tämä on jo lyöty lukkoon.
Mrs Schreyer, you have already acted as if all of this were already in the bag.
FinnishLyhyesti toteaisin, ettei neuvottelujen aloittamispäivämäärästä päättäminen joulukuussa ole vielä lukkoon lyöty asia.
In short, the setting of a date for negotiations in December is not yet a .
FinnishUnionin yksittäisten jäsenvaltioiden edustusta koskevia yksityiskohtia ei ole vielä lyöty lukkoon.
Details of the level of representation of the various Member States of the Union have yet to be finalised.
Finnish(FR) Terroriteon määritelmä on melkein lukkoon lyöty.
(FR) The definition of terrorist offences is almost finalised.
FinnishKomissio aikoo hyväksyä direktiiviehdotuksen pian sen jälkeen, kun Baselin sopimus on lyöty lukkoon.
The Commission intends to adopt the proposal for a directive shortly after final agreement is reached in Basle.
FinnishTämä myös paljastaa valheeksi Euroopan unionin väitteen siitä, ettei neuvottelujen päättymisajankohtaa ole lyöty lukkoon.
It also unmasks as a lie the European claim that the negotiations can still be open-ended.
FinnishVoitteko vahvistaa, että puhujaluettelo on lyöty lukkoon?
Can you confirm that the list of speakers is closed?
FinnishOtsakkeesta 3, sisäisistä politiikoista, totean, että monet tämän otsakkeen kohdat on lyöty jo lukkoon.
As regards heading 3, internal policy actions, a number of items under this heading have already been laid down.
FinnishEurooppa-aatetta ei ole koskaan lyöty lopullisesti lukkoon, eikä sitä lyödä lukkoon nyt tämän uuden sopimuksen sanamuodoissakaan.
The European idea has never been fixed, and it will not now be fixed in the wording of this new Treaty.
FinnishSe oli valmis ja se oli lyöty lukkoon.
It was published only days after I entered office.
FinnishTiedotusvälineet toimivat vaikeissa olosuhteissa, eikä sovittujen vaalien lopullista päivämäärää ole lyöty lukkoon.
The media are hampered in their operations and a definite date for the previously agreed elections still has not been set.
FinnishPoliittisesta tasosta voin mainita, että viimeaikaisissa poliittisissa asiakirjoissa on lyöty lukkoon erityiset tavoitteet ja tehty etenemissuunnitelmat.
At the policy level, specific objectives and road maps have been set in recent policy documents.
FinnishKun operatiivinen suunnitelma on lyöty lukkoon, varsinaisen joukkojen lähettämisen on tapahduttava samoin viiden päivän kuluessa.
Once the operational plan has been established, the actual deployment of the rapid intervention teams must take place within those five working days at the latest.
FinnishSkotlantilaiset parlamentin jäsenet ovat erittäin kiitollisia siitä, että komission jäsen Fischler tapasi meidät ja vakuutti meille, ettei ehdotuksia ole vielä lyöty lukkoon.
The Scottish MEPs are most grateful to the Commissioner for meeting us and for his assurances that these proposals are not yet firm ones.

Andre ord i vores ordbog

Finnish
  • lyöty lukkoon

Endnu flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog af bab.la.