Finsk-engelsk oversættelse af "muoto"

FI

"muoto" engelsk oversættelse

volume_up
muoto {substantiv}
EN

FI muoto
volume_up
{substantiv}

1. generel

muoto (også: ulkomuoto, asu, rakenne, vartalo)
volume_up
form {substantiv}
Tällainen väkivallan muoto on kaikkein hirvein naisiin kohdistuvan väkivallan muoto.
It is the most atrocious form of violence perpetrated against women.
Mutta ilmaliikenne on eniten ympäristöä saastuttava liikenteen muoto.
But air transport is the least friendly form of transport for the environment.
Yleinen ja erityisen vakava arvonlisäveropetosten muoto on nk. karusellipetos.
A common and particularly serious form of this fraud is known as carousel VAT fraud.
muoto (også: menettelytapa, koko, ulkoasu)
volume_up
format {substantiv}
Tämä muoto on pakkaamaton muoto, joka tuottaa hyvin suuria tiedostoja.
This format is an uncompressed format that produces very large files.
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, vaikkakin tiedoston koko saattaa kasvaa.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Valitse kopiointiprosessin aikana luotavien tiedostojen muoto.
Choose a format for the files that are created during the ripping process.
muoto (også: kunto)
volume_up
shape {substantiv}
Piirrä muoto ja muunna se haluamaksesi muodoksi.
Just draw the shape and then convert it to the shape that you want.
Niiden avulla annetaan konkreettinen muoto kansan poliittiselle tahdolle.
They contribute towards giving shape to the political will of the people.
Piirrä kohteen ympärille vapaamuotoinen muoto sormella, hiirellä tai kynällä.
Draw any shape around an object with your finger, mouse, or tablet pen.
muoto (også: kappale, ryhmä, ruumis, keho)
volume_up
body {substantiv}
volume_up
contour {substantiv}
Hiiren kaareva muoto sopii täydellisesti kumpaan käteesi tahansa, ja sisäisen BlueTrack Technology ansiosta käyttö on mahdollista miltei missä tahansa.
Its contoured shape fits comfortably in either hand, and with built-in BlueTrack Technology, you can use it virtually anywhere.

2. IT

muoto (også: formaatti)
volume_up
format {substantiv}
Tämä muoto on pakkaamaton muoto, joka tuottaa hyvin suuria tiedostoja.
This format is an uncompressed format that produces very large files.
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, vaikkakin tiedoston koko saattaa kasvaa.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Valitse kopiointiprosessin aikana luotavien tiedostojen muoto.
Choose a format for the files that are created during the ripping process.

Eksempelsætninger "muoto" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishTeemme siten itsellemme karhunpalveluksen, jos tekstin nykyinen muoto säilytetään.
Through what we have written today, we are therefore doing ourselves a disservice.
FinnishTarkoitus on kartoittaa paikallista tiedottamista, joka on kaikkein uskottavin muoto.
This involves defining targeted local information which is as credible as possible.
FinnishTällainen autonomian muoto hyödyttää vähemmistön lisäksi myös enemmistöä.
Such a model of autonomy benefits not only the minority, but also the majority.
FinnishNiillä voidaan antaa konkreettinen muoto EU:n poliittiselle halulle tukea saariaan.
They can respond to the Union's political will not to abandon its islands.
FinnishMe kaikki olemme puolestaan tietoisia, että työ on paras sosiaalisen yhdentymisen muoto.
We are all aware that employment is the best way of achieving social integration.
FinnishMuutetun otsikon muoto olisi seuraava: Tiedonvälityksen vapaus Euroopan unionissa.
The amended title would be: Freedom of information in the European Union.
FinnishValmistelukunnan tehtävänä on antaa virallinen muoto jollekin, joka on jo todellisuutta.
What the Convention must do is formalise something which is already a reality.
FinnishDVD-datalevyt: Valitse DVD-R- tai DVD+R-muoto, jos lisäät tiedostoja levylle vain kerran.
For data DVDs: Choose DVD-R or DVD+R if you're adding files to the disc only once.
FinnishTämä on orjakaupan moderni muoto, ja meidän on mietittävä, kuinka se saadaan lopetettua.
It is a modern slave trade, and we must ask ourselves how that trend can be stopped.
FinnishSiksi tässä kysymyksessä ongelmana on mielestäni ensi sijassa kielellinen muoto.
For me, the problem therefore centred around the translated version.
FinnishMielestäni komission jäsen on oikeassa siinä, että suositus on tässä vaiheessa paras muoto.
I think the Commissioner is right at this stage that it should be a recommendation.
FinnishIhmiskauppa on tällä hetkellä nopeimmin kasvava rajat ylittävän rikollisuuden muoto.
Human trafficking is currently the fastest growing cross-border crime.
FinnishIhmiskauppa on nopeimmin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto.
Trafficking in human beings is the fastest-growing type of organised crime.
FinnishCD- ja DVD-levyjen muoto poikkeaa kiintolevyistä ja siirrettävistä tallennuslaitteista.
CDs and DVDs use formats that are different from hard disks and removable storage devices.
FinnishSen vuoksi eurokolikoiden muoto ei Ruotsia suuremmin kiinnosta.
There is therefore no immediate Swedish interest in the design of the euro coin.
FinnishTämä luettelojen vaihtaminen ei ole ihanteellinen vuoropuhelun muoto.
Exchanging lists in this way is not an ideal way to engage in dialogue.
FinnishSosiaalialan osuustoiminta on eräs merkittävä sosiaalitalouden muoto.
Among the forms taken by the social economy, the cooperative movement is an important one.
Finnish1:45 Ja snobismin vahvin muoto nykyään on työhön liittyvä snobismi.
1:45 The dominant kind of snobbery that exists nowadays is job snobbery.
Finnish. - (PT) Ihmiskauppa on nykyaikainen orjuuden muoto.
on behalf of the PPE-DE Group. - (PT) Trafficking in human beings is a modern version of slavery.
FinnishMuoto "virallisesti tunnustettu alueellinen kieli" on oikea, eikä "virallinen kieli" .
The expression "officially recognized regional language' is correct, but not "official language.'