Finsk-engelsk oversættelse af "niin sanottu"

FI

"niin sanottu" engelsk oversættelse

FI niin sanottu
volume_up
{adjektiv}

niin sanottu (også: niin kutsuttu)
Samanaikaisesti tapahtui niin sanottu eurooppalainen ydinmateriaalitapaus.
At the same time, there was the so-called European nuclear affair.
Sininen kortti on niin sanottu "porkkana" laittoman maahanmuuton torjunnassa.
The Blue Card is a so-called 'carrot' in the struggle against illegal immigration.
Koululaisille retkillä tarjottava niin sanottu pikaruoka on terveysriski.
The so-called fast food provided for school pupils on outings and trips is a danger.

Lignende oversættelser "niin sanottu" på engelsk

niin adverbium
English

Eksempelsætninger "niin sanottu" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishMuutoin meille jää käteen keskitetysti hallinnoitu niin sanottu "euroskleroosi".
Otherwise, we shall end up with a centrally administered form of ‘eurosclerosis’.
FinnishTämä voi johtaa siihen, että niin sanottu vapaakauppa jää pelkäksi iskulauseeksi.
This could mean that our supposed free trade will become nothing more than a slogan.
FinnishNiin kuin täällä on sanottu, veri tai sen komponentit eivät voi olla kauppatavara.
As has been said here, blood or its components cannot be commercial goods.
FinnishKomission niin sanottu kiinnostus oliiviöljyn laatuun on hakoteillä ja tekopyhää.
The Commission's alleged interest in the quality of olive oil is misleading and hypocritical.
FinnishNiin sanottu sosiaaliturvaoikeuksien yksilöllistäminen on hyvin tärkeää.
It is very important that social security entitlement should relate to the individual.
FinnishTässä parlamentissa, ainakin niin on sanottu, toiset kiistävät tämän.
In our House, and this has been said, there are some who dispute this.
FinnishSen seurauksena lisääntyykin niin sanottu "abortusshopping" (abortin kauppailu).
As a consequence, 'abortion shopping' is on the increase.
FinnishOngelmaksi onkin muodostunut niin sanottu sadan hehtaarin yksinäisyys.
The problem that has come about is what is referred to as the hundred-hectare solitude factor.
FinnishHaluan kuitenkin huomauttaa, että näiden kahden ääripään väliin jää niin sanottu harmaa vyöhyke.
However, I should like to point out that there is a grey area between these two extremes.
FinnishKomission ja neuvoston välillä on olemassa niin sanottu epävirallinen herrasmiessopimus.
This is an informal gentleman's agreement, as it is called, between the Commission and the Council.
FinnishMyös tiedon väliaikainen tallentaminen verkkoon, niin sanottu cashing , kuuluu tähän yhteyteen.
The same applies to the temporary storage of information on the Internet, known as 'caching'.
FinnishTänään on myös tehty selväksi, että laajentumisprosessilla on myös niin sanottu sielu.
It has also been made clear today that this process of enlargement has, if I may say so, a soul as well.
FinnishVarsinaisen asian osalta tämä niin sanottu lääke ei parantaisi asioita yhtään, päinvastoin.
In substance, this supposed remedy would not cure anything; in fact it would do quite the opposite.
FinnishLaskettaessa nettokustannuksia pitäisikin ottaa huomioon niin sanottu pay or play -lähestymistapa.
In calculating the net costs, account should also be taken here of the "pay or play' approach.
FinnishKolmanneksi niin sanottu kohokohta: tämä USA: n kanssa tehty sopimus.
Thirdly, the critical point: this agreement with the USA.
FinnishPerinteisen lääketieteen rinnalle ja sitä tukemaan on kehittynyt niin sanottu vaihtoehtoinen lääketiede.
Alongside conventional medicine, and in support of it, alternative medicine has developed.
FinnishNiin sanottu 29 artiklan mukainen työryhmä on lisäksi arvostellut ehdotusta rankasti.
Another important point is the severe criticism made of this proposal by what is known as the Article 29 Group.
FinnishSekä Intia että Pakistan ovat ilmoittaneet, että valvontalinjasta voisi tulla niin sanottu "pehmeä raja".
Both India and Pakistan have indicated that the Line of Control could become a 'soft border'.
FinnishMuistan, kuinka tärkeä niin sanottu "vapaan maailman" ääni oli meille.
Indeed, I remember how important the voice of what, at the time, we called 'the free world' was for us then.
FinnishTarvitsemme suunnitelman B, niin kuin oikeutetusti onkin sanottu, ja rautatiejärjestelmä tarjoaa vaihtoehdon.
We need a plan B, as has quite rightly been said, and the rail system is the alternative.