Finsk-engelsk oversættelse af "pah"

FI

"pah" engelsk oversættelse

volume_up
pah {interj.}
EN
FI

pah {interjektion}

volume_up
1. generel
pah (også: pöh, pyh)
pah (også: pyh, hmm)
2. hverdags
pah (også: häh, pöh, mitä, vai mitä)
volume_up
huh {interj.} [hverd.]

Eksempelsætninger "pah" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishPAH-yhdisteitä on kaikkialla ja niitä esiintyy monikomponenttisina seoksina.
PAHs are everywhere and they occur as multicomponent blends.
FinnishYhteisön lainsäädäntö ei tällä hetkellä sisällä elintarvikkeiden PAH-pitoisuuden ylärajaa.
At present Community legislation does not contain an upper limit for the PAC content in foodstuffs.
FinnishLiikenteen päästöt ovat yksi yleisimmistä ja pahimmista PAH-yhdisteiden hengitysilmaan levittäjistä.
Traffic emissions are one of the commonest and worst spreaders of PAHs into the air we breathe.
FinnishTämä PAH-yhdiste on tunnetuin ja pahin syöpää aiheuttava aine.
This PAH is the best-known and worst carcinogenic substance.
FinnishKansainvälisissä toksikologisissa arvioissa PAH-yhdisteiden joukosta on tunnistettu useita syöpää aiheuttavia yhdisteitä.
In international toxicology assessments several carcinogenic compounds have been identified among PAHs.
FinnishSen sijaan meidän on tarkasteltava viimeisimpiä tietoja polysyklisinä aromaattisina hiilivetyinä eli PAH-yhdisteinä tunnetuista vaarallisista aineista.
Instead, we need to look into the latest information on the hazardous substances known as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
FinnishMäärittäessämme nyt sopivaa aikataulua ja raja-arvoja muuhun ympäristöön joutuvien PAH-päästöjen kohdalla käsissämme on haasteellinen tehtävä.
As we now decide a suitable timetable and limit values for PAH emissions passing into the rest of the environment, we have a challenging task before us.
FinnishTerveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean eli SCHERin tutkimuksen mukaan PAH-yhdisteiden - syöpää aiheuttavien aineiden - raja-arvot ovat liian korkeita.
According to the study by SCHER, the Scientific Committee on Health and Environmental Risks, the limit values for the PAHs - the carcinogenic substances - are too high.
FinnishPAH-yhdisteet eivät liukene veteen, ne rikastuvat ravintoketjussa ja luontoon joutuessaan ne palautuvat hiilikiertoon aiheuttaen näin pysyvää haittaa ympäristölle.
PAHs do not dissolve in water, they accumulate in the food chain, and they return to the carbon cycle when released into the environment, thus causing lasting damage to nature.
FinnishSe liittyy polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin, jotka tunnetaan PAH-yhdisteinä ja jotka ympäröivät meitä joka päivä - emme edes tiedä, mihin kaikkeen olemme kosketuksissa.
It relates to polycyclic aromatic hydrocarbons, known as PAHs, which surround us all in our daily lives - we are not even aware of what we are coming into contact with.