Finsk-engelsk oversættelse af "sekä - että"

FI

"sekä - että" engelsk oversættelse

EN

FI sekä - että
volume_up
{adverbium}

sekä - että (også: samalla tavoin, samalla tavalla)
volume_up
alike {adv.}

Lignende oversættelser "sekä - että" på engelsk

sekä konjunktion
että konjunktion
English
että præposition
English
että
seka- adjektiv
English

Eksempelsætninger "sekä - että" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishJokaisen työnantajan tulee sekä työeläke- että tapaturmavakuuttaa työntekijänsä.
All employers should provide pension and accident insurance for their employees.
FinnishHyvä jäsen Hatzidakis, kehotan teitä joustavuuteen sekä nyt että äänestyksessä.
I urge you to be flexible between now and when the vote is taken, Mr Hatzidakis.
FinnishMielestäni sekä byrokraateilla että osakkeenomistajilla on tässä oma tehtävänsä.
I would say there is a role for the bureaucrats here as well as the shareholders.
FinnishOlisiko näitä molempia seikkoja kuitenkin syytä pohtia sekä erikseen että yhdessä?
Nonetheless, each should retain its particular approach whilst working together.
FinnishSekä minä itse että pääjohtaja olemme päivittäneet valiokuntaa säännöllisesti.
I myself, as well as the Director-General, have regularly updated that Committee.
FinnishSuhtaudumme tähän ehdotukseen samanaikaisesti sekä epäilevästi että toiveikkaaasti.
We welcome this proposal with a mixture of scepticism and at the same time hope.
FinnishOn hyvin hankalaa säilyttää sekä voimakas talouskasvu että alhainen inflaatio.
It is very complex to maintain high rates of economic growth and low inflation.
FinnishUrheilun valkoista kirjaa koskeva aloite on sekä ajankohtainen että tarpeellinen.
The initiative of a White Paper on Sport is not only opportune, but also necessary.
FinnishVenäjän puolella sekä talouden että terveyden tunnusluvut ovat afrikkalaista tasoa.
On the Russian side, the economic and health statistics are on a par with Africa.
FinnishSekä kotona että työssä sinua ja ympäristöäsi suojellaan siis entistä paremmin.
You and your environment will be better protected – in your home and at work.
FinnishSekä neuvostossa että parlamentissa on joitakin eturistiriitoja pelkääviä henkilöitä.
Some in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.
FinnishMeidän on muutettava sekä palveluntarjoajan että kuluttajan lähestymistapaa.
We need to change not only the approach of the supplier but that of the consumer.
FinnishEsi-isämme hyödynsivät maata sekä toimeentulon vuoksi että rakkaudesta siihen.
Our forebears worked the land not simply for survival, but also out of love for it.
FinnishSekä ehdotus että esittelijä käsittelevät tehtäviä, joita voidaan tukea rahastosta.
The tasks supported by the fund are covered in the proposal and by the rapporteur.
FinnishRakennepolitiikalla sekä reagoidaan että luodaan samalla alueellisia rakenteita.
Structural policy simultaneously reacts to and creates regional structures.
FinnishRatkaisu on löydettävä sekä tuotantojärjestelmää että jäsenvaltioita varten.
A solution must be provided, to the production system and to the Member States.
FinnishToivon, että he saavat tukea sekä hallitukselta että työmarkkinajärjestöiltä.
I hope they will receive the support of governments and also the trade unions.
FinnishUseammat viljelytuotteet ovat hyväksi sekä biopolttoaineille että elintarvikkeille.
Having more cultivated products contributes towards biofuels as well as food.
FinnishTyylikäs HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4 sekä näyttää että tuntuu vakuuttavalta.
The stylish HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4 looks as impressive as it feels.
FinnishParlamentin jäsen Pack, kiitos, että tuette sekä Spencerin että Imbenin ehdotuksia.
Thank you for your support for the proposals by Mr Spencer and Mr Imbeni, Mrs Pack.