Finsk-engelsk oversættelse af "standardi"

FI

"standardi" engelsk oversættelse

volume_up
standardi {substantiv}

FI standardi
volume_up
{substantiv}

standardi
volume_up
standard {substantiv}
MHP-standardi täyttää alan yhteentoimivuutta ja avoimuutta koskevat tarpeet.
The MHP standard satisfies the needs of interoperability and openness in this field.
Ymmärrän, että tämä ei ole standardi käytäntö, mutta kyseessä ei myöskään ole standardi laitos.
I realize this would not be standard practice but this is not a standard institution.
Tällainen standardi on kehitettävä, jotta mainittu vähennys voidaan sallia.
Such a standard has to be developed in order to allow for this deduction.

Eksempelsætninger "standardi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishStandardi perustuu Core Principles for Systemically Important Payment Systems
These standards draw on the Core Principles for Systemically Important Payment
FinnishTodennäköisimmin laaditaan standardi, ja jotkin magneettien käyttötavoista kielletään.
There will most probably be standardisation, and a ban on certain uses for magnets.
FinnishLopullinen englanninkielinen standardi "Oversight standards for euro retail
The final English version of the Eurosystem’s "Oversight standards for euro
FinnishAnnan yhden esimerkin: esityslistalla on seuraavana kirjanpito, IFRS 8 -standardi.
To take one example: accounting is next on the agenda, IFRS 8.
Finnish30 kuukauden ikäisten eläimien testaaminen on edelleen standardi, mutta asiaa tarkastellaan.
Testing at 30 months remains the norm, but will be kept under review.
FinnishSiispä IFRS 8 -standardi hyödyttää sekä yrityksiä että sijoittajia.
So IFRS 8 is a win for both the companies and the investors.
FinnishTämä standardi parantaa taloudellisten tietojen laatua ja tarjoaa varmuutta kaikille markkinatoimijoille.
It improves the quality of financial information and it provides certainty to all market participants.
FinnishSillä emmehän voi sanoa, että kun meillä on standardi, niin siitä ei voida enää poiketa missään esityksessä.
We cannot simply say that once such a procedure exists, it may not be departed from at any time or in any way.
FinnishKolmas asia: hushkits-standardi, jonka parlamentti esitti ja hyväksyi yhdessä neuvoston kanssa vuonna 1998 yksimielisesti.
The third issue concerns the hushkits regulation, which was introduced and adopted in 1998 by Parliament together with the Council, unanimously.
FinnishYksi maailmanlaajuisesti hyväksytty standardi tuottaisi merkittävää hyötyä yrityksillemme, pääomamarkkinoillemme sekä taloudellemme.
A single set of globally accepted accounting standards would provide significant benefits for our companies, our capital markets and our economy.
FinnishStandardi,
FinnishEuro 5 -standardi ei pelkästään varmista parempaa ilmanlaatua EU:ssa, vaan tämän asetuksen ja saavutetun kompromissin myötä myös eurooppalaisten valmistajien oikeudet paranevat.
Not only does Euro 5 ensure better air quality in Europe, but this Regulation and the compromise we have arrived at also improve the rights of manufacturers in Europe.
FinnishNiistä ensimmäinen on Platform for Internet Content Selection -standardi ja toinen on Recreational Software Advisory Council -neuvosto; molemmat toimivat ensisijaisesti Yhdysvalloissa.
The first is one known as the Platform for Internet Content Selection, and the second is the Recreational Software Advisory Council, both based primarily in the United States.