Finsk-engelsk oversættelse af "standardoitua"

FI

"standardoitua" engelsk oversættelse

FI standardoitua
volume_up
[standardoidun|standardoitunut] {verbum}

Eksempelsætninger "standardoitua" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishMeillä on siis käytössämme standardoitua tietoa yhdenmukaistetuista toimenpiteistä.
We therefore have at our disposal standardised information on harmonised measures.
FinnishTällä ehdotuksella kuluttajille annetaan standardoitua tietoa polttoainetehokkuudesta.
This proposal will provide consumers with standardised information on fuel efficiency.
FinnishEdes saman valmistajan eri malleissa ei ole standardoitua laturia.
Even different models from the same manufacturer do not use a standardised charger.
FinnishMyönteistä on se, ettei meillä ole standardoitua määritelmää riittävistä eläketasoista.
One positive point is that we do not have a standardised definition of adequate pension levels.
FinnishEn ole näihin erillisratkaisuihin yhtään tyytyväisempi kuin tekään; me kaikki olisimme pitäneet standardoitua järjestelmää parempana.
I am no more satisfied than you are with these individual solutions; we would all have preferred a standardised system.
FinnishEurooppalaiset eivät halua standardoitua kuluttajien Eurooppaa, jossa voi hankkia vapaasti ravintonsa suurilta yhtenäistetyiltä sisämarkkinoilta.
The people of Europe do not want this to be a place with standardised consumers living in a large uniform internal market.
FinnishLisäksi, jos jäsenvaltioiden asevoimien halutaan suorittavan yhteisoperaatioita, on niiden asejärjestelmien oltava yhteensopivia ja välineistön riittävän standardoitua.
Moreover, if their armed forces are to carry out joint missions, their systems must be interoperable and their equipment sufficiently standardised.
FinnishÄänestin mietinnön puolesta, sillä kannatan komission ajamaa standardoitua ja vakiintunutta mallia yhteisön varojen vastaanottajia koskevien tietojen asettamiseksi saataville.
I voted in favour of this report as I support the Commission in promoting a standard, well-established option for providing access to information about the recipients of Community funds.