Finsk-engelsk oversættelse af "teidän"

FI

"teidän" engelsk oversættelse

EN

FI teidän
volume_up
{pronomen}

teidän (også: sinun, sinä, te, teitä)
volume_up
you {pron.}
Puheenjohtaja Santer, tämä on teidän tehtävänne, vain ja ainoastaan teidän!
President Santer, that is a task for you, and for you only!
Jälkikäteen antamassanne haastattelussa näin teidän puhuvan neljästä kuukaudesta.
Afterwards, in an interview you gave, I saw that you said four months.
Ne saatetaan teidän saatavillenne, ja voitte tarkastella niitä milloin tahansa.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
teidän (også: sinun, -si, -nne)
volume_up
your {pron.}
Sellaista kunnioitusta Irlannin kansa tuntee teitä ja teidän ryhmäänne kohtaan.
That is the respect that the Irish people have for you and your group.
Millä tavalla teidän pitäisi mielestänne muuttaa tapaanne hoitaa tehtäväänne?
What do you think you need to change about the way in which you go about your work?
Jos se kuitenkin hyväksytään nykyisellään, teidän on vaikea pitää lupauksenne.
However, if it is approved as it stands now, it will be difficult for you to keep your promise.

Eksempelsætninger "teidän" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishTeidän äänellänne on suurta merkitystä keskusteltaessa talous- ja rahaliitosta.
Yours will be an important voice in the debate on economic and monetary union.
FinnishTeidän on ymmärrettävä, että tiedämme varsin hyvin, miten vaikea kysymys tämä on.
Please understand that we know only too well how difficult an issue this is.
FinnishYmmärtääksemme hän esitti parlamentissa teidän kannastanne poikkeavan näkemyksen.
As we understand it, in Parliament she adopted a position contrary to yours.
FinnishArvoisa puhemies, mielestäni teidän pitäisi todellakin ottaa kantaa tähän asiaan.
I think that a reaction from yourself, Madam President, would be wholly appropriate.
FinnishLisäksi haluan teidän tietävän, että kunnioitan valtavasti kristillisdemokraatteja.
Please be assured that the Christian Democrats warrant my absolute respect.
FinnishMinusta rohkeutemme, teidän rohkeutenne, arvoisat kollegat, on jatkuttava.
This courage of ours - of yours, ladies and gentlemen - I believe should continue.
FinnishParlamentti, ja varmasti myös kansalaiset, tulevat tällä alalla teidän perässänne.
Parliament - and I am sure in this respect the citizens too - will follow.
FinnishOn sanottava, että ilman teidän työtänne ja apuanne emme olisi saaneet tätä aikaan.
I have to say that without their work and their help, we would not have achieved this.
FinnishJuuri tätä korostan muutosehdotuksessa, jota suosittelen teidän äänestävän.
That is what I have emphasized in an amendment which I commend to the House.
FinnishVälitän viestin eteenpäin omalta osaltani ja pyydän, että teette samoin teidän osaltanne.
I will therefore report back on my side; please pass on the information on yours.
FinnishHyvä parlamentin jäsen, saanen viitata tässä kohden teidän omaan työjärjestykseenne.
I must refer the honourable Member to Parliament's own Rules of Procedure.
FinnishToivon teidän pitävän minua vakuuttavana ja vastuullisena demokraattisena johtajana.
I hope that my conviction and responsibility as a democratic leader can be recognised.
FinnishHaluan toimittaa teidän kauttanne hänelle toivotukseni pikaisesta paranemisesta.
I should like to extend to him, via yourself, my warmest wishes for a very speedy recovery.
FinnishTäällä sanottiin, ettei teidän vastauksenne ole mitään, ei yhtään mitään.
The feeling here is that her answer has not provided us with any information at all.
FinnishKoska elämme luojan kiitos demokratiassa, teidän on sen tähden syytä kyllä katua.
Since, thank God, we live in a democracy, this time it is for Parliament to cry mea culpa .
FinnishTeidän pitää muuten miettiä vielä tätä: tämä kaikkihan on aivan liian monimutkaista.
There is another aspect that really must be considered: this is all much too complicated.
FinnishSe on tehtävämme ja se palvelus teidän pitäisi vielä tehdä meille, arvoisa komissaari.
That is our task and I believe the Commissioner should do us that favour.
FinnishTeidän mielestänne viiteen viimeiseen vuoteen on mahtunut onnistumisia ja epäonnistumisia.
In our opinion, the last five years have brought high points and low points.
FinnishMihin oikeutus perustuisi, jollei se olisi teidän valvontanne alainen?
What legitimacy would the Commission have if it were not subject to control?
FinnishMiten tämä vaikuttaa teidän ja Euroopan parlamentin väliseen yhteistyöhön?
What impact will this have on cooperation with the European Parliament?