Finsk-engelsk oversættelse af "turvallinen"

FI

"turvallinen" engelsk oversættelse

FI turvallinen
volume_up
{adjektiv}

turvallinen (også: turvassa, tallessa)
volume_up
safe {adj.}
· metallisen elohopean turvallinen ja taloudellisesti edullinen loppusijoittaminen.
· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja turvallinen varastointi (keskustelu)
Banning of exports and the safe storage of metallic mercury (debate)
Ei ole tehokasta tapaa varmistaa kansalaisten turvallinen dikloorimetaanin käyttö.
There is no effective way to ensure the safe use of dichloromethanes for the public.
turvallinen (også: varma, peloton, vakaa, turvassa)
volume_up
secure {adj.}
Voit varmistaa, että liiketoiminnan verkkotapahtuma on turvallinen, tarkistamalla seuraavat seikat:
To help ensure that an online transaction is secure, look for the following:
Langaton Bluetooth-tekniikka ei sen vuoksi ole täysin turvallinen.
Therefore, Bluetooth wireless technology should not be considered completely secure.
Sahelin alueesta saadaan turvallinen vain parantamalla väestön tilannetta.
The Sahel region can only be made secure by improving the situation of the population.
turvallinen (også: viaton, vaaraton, harmiton, riskitön)
Tavallisesti tehdään useita eläinkokeita, jotta voidaan todeta, että aine on vaaraton, ja jotta sen käytölle voidaan määrittää turvallinen taso.
Normally a great many tests are carried out on laboratory animals in order to determine whether the substance is harmless, and at what dosage it may be safely consumed.

Eksempelsætninger "turvallinen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishSuuri tuntematon on aina liian turvallinen uhka. Siihen kuoroon on helppo yhtyä.
The great unknown is always too easy a threat, and it is easy to join that particular chorus.
FinnishLoppujen lopuksi kaikissa strategioissa on oltava nähtävissä, että Eurooppa on turvallinen yhteisö.
Finally, Europe must be seen in all its strategies to be a Community of security.
FinnishTämä oli siis matka loistoaluksella ja vieläpä täysin turvallinen matka - toisin kuin Titanicin matka.
In short, a trip on a luxury ship, and - unlike the Titanic - in complete safety.
FinnishTehtävän suurena palkintona on poliittinen ja turvallinen vakaus kautta koko laajemman maanosan.
The great prize which it offers is political and security stability across the wider continent.
FinnishSaamiemme todisteiden perusteella se ei kuitenkaan ollut turvallinen.
It failed to be so, on the evidence that we have before us.
FinnishInternet Explorer on estänyt tämän yrityksen käyttää ActiveX-komponenttia tavalla, joka ei ole turvallinen.
Internet Explorer has blocked this site from using an ActiveX control in an unsafe manner.
FinnishOn järkevää tarkistaa vielä kerran, onko direktiivi 9243 turvallinen ja selvä, ja viimeistellä se.
It would be sensible to re-examine and revise Directive 9243 to provide more certainty and clarity.
FinnishTurvallinen ja ympäristön kannalta järkevä alusten kierrätys (äänestys)
EU strategy for better ship dismantling (vote)
FinnishJos se ei ole turvallinen, se pitäisi välittömästi sulkea.
If it is unsafe it should be closed down immediately.
FinnishMeidän on siksi huolehdittava, että laivastomme on turvallinen.
But it entails a great deal of responsibility.
FinnishValtio ei ole vieläkään tarpeeksi turvallinen.
There continues to be inadequate security in the country.
FinnishIrtolastialusten turvallinen lastaaminen ja lastinpurkaminen
FinnishViidenneksi Internetissä tapahtuva maksuliikenne on toteutettava tavalla, joka on täysin turvallinen molemmille osapuolille.
Fifthly, payments over the Internet must be undertaken in a way that ensures full security for both parties.
FinnishSivusto yrittää asentaa tietokoneeseen ActiveX-komponentin tai käyttää ActiveX-komponenttia tavalla, joka ei ole turvallinen.
If a website tries to install an ActiveX control on your computer or run an ActiveX control in an unsafe manner.
FinnishIlmoita, että tämä tiedosto ei ole turvallinen
FinnishOn kuitenkin velvollisuutemme varmistaa, että tämä vapaan liikkuvuuden alue on tietenkin myös turvallinen ja oikeudenmukainen.
However, it is our duty to ensure that this area of free movement is also, of course, an area of security and justice.
FinnishTyöskentely-ympäristömme ja liike-elämän ympäristömme on oltava turvallinen, vaikka elämästä ja työstä ei voida koskaan poistaa kaikkia riskejä.
Our work and business culture must be a safety culture, but life and work can never be devoid of risk.
FinnishSiitä voidaan saada turvallinen järjestelmällisen ja avoimen rekisteröinnin avulla.
We need consumer confidence in electronic commerce and that can only be achieved with fair and proper registration.
FinnishMeidän johtopäätöksemme on, että Iran ei tällä hetkellä ole turvallinen maa älymystön kriittisille jäsenille, naisille eikä myöskään toimittajille.
Our conclusion is that Iran is at present a dangerous country for intellectuals, women and journalists.
FinnishUskomme, että näillä suosituksilla saadaan aikaan se, että perustuslailla luotu Eurooppa on vapaa, turvallinen ja oikeudenmukainen.
We believe that these recommendations would help bring about a Europe of freedom, security and justice in the Constitution.